Zoekresultaat 11 - 20 van 45 resultaten

 • Sociale huurwoning, urgentieverklaring

  Een woningbouwvereniging kan u een urgentieverklaring geven als u dringend woonruimte zoekt.

 • Koninklijke Erepenning

  De Koninklijke Erepenning wordt uitgereikt bij de viering van een bijzonder jubileum. De koning wijst de Koninklijke Erepenning toe.

 • Vuurwerk verkopen

  Er is een vergunning nodig om vuurwerk te verkopen aan particulieren. Vaak moeten verkopers zich ook houden aan de eisen voor de opslag van vuurwerk.

 • Wet Bibob

  De wet geeft de mogelijkheid om de eerlijkheid van bedrijven en personen met wie de gemeente zaken doet te controleren.

 • Hotel, bed and breakfast of camping starten

  Wanneer iemand een nachtverblijf start, moet dit gemeld worden. Een nachtregister is verplicht en soms zijn er ook verschillende vergunningen nodig.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Bij schade door de gemeente, kan de gemeente aansprakelijk gesteld worden via een schadeclaim. Schade moet eerst gemeld worden bij de verzekering.

 • Dood dier opruimen

  Wat is het? Voor het verwijderen van dode dieren (kadavers) gelden verschillende regels, afhankelijk van het soort dier en de omstandigheden.

 • Koninklijk Predicaat

  Een onderneming of vereniging kan onder verschillende voorwaarden een koninklijk predicaat krijgen. Dit kunnen ze aanvragen bij de burgemeester.

 • Bijstand, vrijwilligerswerk

  Als u een bijstandsuitkering ontvangt en wilt u vrijwilligerswerk doen, dan moet u vooraf toestemming vragen aan de KempenPlus.

 • Automatische incasso, machtiging

  U geeft de gemeente met een machtiging toestemming om de belasting in termijnen van uw rekening af te schrijven.