Zoekresultaat 11 - 20 van 71 resultaten

 • Geluidsontheffing

  Voor tuinfeesten, nachtelijke werkzaamheden of muziek maken via luidsprekers op voertuigen heeft u een geluidsontheffing nodig. Onnodig geluid maken is namelijk niet toegestaan. Als u dit toch wilt doen kunt u de ontheffing aanvragen.

 • Inkoop en aanbestedingen

  De gemeente Culemborg is bij het inkopen van diensten, leveringen en werken, gebonden aan (Europese) aanbestedingsregels. Die bepalen dat voor een levering, dienst of werk boven een bepaald bedrag een aanbesteding uitgeschreven moet worden.

 • Ramp of crisis

  De gemeente heeft de taak rampen te voorkomen en te bestrijden. De gemeente Culemborg heeft daarvoor een plan klaarliggen. Zo’n plan voorziet in de inzet van onder meer politie, ambulancedienst, brandweer en het Rode Kruis tijdens een ramp. Daarnaast is het belangrijk dat u als inwoner weet wat u in het geval van een ramp moet doen.

 • Bestemmingsplangebied Lanxmeer

  De wijk Lanxmeer is een project dat in de jaren negentig is opgezet met, voor die tijd, vergaande en vernieuwende ideeën over het integraal ontwikkelen van de stedenbouwkundig plan. Cultuurhistorie, landschap, water, energie, gebruik van bouwmaterialen en mobiliteit zijn in de opzet onlosmakelijk met elkaar verbonden. De vergaande bewonersparticipatie bij de ontwikkeling en het beheer was in die tijd een unicum.

 • Containers voor luiers en incontinentiemateriaal

  In de gemeente Culemborg zijn speciale containers voor wegwerpluiers en incontinentiemateriaal. Inwoners kunnen particulier luierafval weggooien in die containers.

 • Achternaam kind kiezen

  Bij de geboorte van uw eerste kind kiest u welke achternaam uw kind krijgt. Uw eigen achternaam, die van uw partner of een combinatie.

 • Preventieakkoord

  We wilen graag dat een gezonde leefstijl voor iedere Culemborger gemakkelijk en gewoon is. Gezondheidsproblemen pakken we daarom tijdig aan, het liefst voordat het een probleem is. Samen met organisaties op het gebied van welzijn, gezondheid en zorg hebben we in 2021 een preventieakkoord opgesteld en ondertekend. In het preventieakkoord staan de belangrijkste uitdagingen opgeschreven die bijdragen aan een betere gezondheid.

 • Omgevingsplan

  Per 1 januari 2024 spreken we niet meer over een bestemmingsplan. Alle huidige bestemmingsplannen worden dan samengevoegd in één omgevingsplan. In het omgevingsplan staat wat er wel en niet op een bepaalde plek in uw leefomgeving mag. En welke voorwaarden er zijn om er iets te doen of te veranderen.

 • Harm Alarm

  Het aantal woninginbraken daalt, gelukkig ook in Culemborg. Maar iedere inbraak is er een te veel. Wist u dat slechts vijf procent rekening houdt met woninginbraak?

 • Container, steiger, hoogwerker

  U mag niet zomaar de weg, de stoep of een gedeelte ervan gebruiken. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een steiger, container, bouwmaterialen of een reclamebord. Voor de binnenstad gelden soms andere regels dan voor andere wijken.