Zoekresultaat 11 - 20 van 58 resultaten

 • Subsidie cultuur

  Als culturele organisatie kunt u subsidie aanvragen bij het Cultuurstimuleringsfonds. Dit kan voor een project op het gebied van kunst, cultuur, cultuureducatie en talentontwikkeling. Deze projecten mogen geen winst maken of een religieus of goed doel hebben. Bent u professioneel cultuurmaker in meerdere kunstdisciplines en woont u in Haarlem? Dan kunt u voor de ondersteuning van uw beroepspraktijk subsidie aanvragen. Aanvragen voor projecten en ondersteuning beroepspraktijk kunt u indienen tot 14 september 2024.

 • Monumentenvergunning

  Als u wijzigingen wilt aanbrengen aan een monumentaal gebouw, bouwwerk of object hebt u meestal een omgevingsvergunning voor monumenten nodig. U hebt geen vergunning nodig voor normaal onderhoud. U vraagt online een vergunning aan bij het Omgevingsloket. U kunt daar ook eerst controleren of u echt een vergunning nodig hebt. En of u nog andere vergunningen moet aanvragen.

 • Bezwaar tegen parkeerboete

  Als u van ons een parkeerboete krijgt, dan hebt u niet of te weinig parkeergeld betaald. U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de boete. Omdat parkeergeld eigenlijk parkeerbelasting is en de boete een naheffing, dient u uw bezwaar in bij onze belastingorganisatie Cocensus. Doe dit binnen 6 weken nadat u de parkeerboete hebt ontvangen.

 • Vergunning tijdelijke verhuur bij leegstand

  Om leegstand tegen te gaan, kunt u uw leegstaande koopwoning of huurwoning tijdelijk verhuren. U vraagt hiervoor een tijdelijke verhuurvergunning bij ons aan. Dit doet u door het aanvraagformulier te downloaden, het in te vullen en te mailen naar: planadministratie@haarlem.nl.

 • Subsidie duurzame sportverenigingsgebouwen

  Sportverenigingen kunnen subsidie aanvragen om hun gebouwen energiezuiniger te maken. De subsidie is voor energie-efficiëntie - en waterbesparingsmaatregelen. De eerste €10.000 krijgt u helemaal gesubsidieerd. Daarna betaalt u 20% van de kosten van de maatregelen zelf tot een maximaal subsidiebedrag van €100.000.

 • Sloopmelding en -vergunning

  Als u een gebouw of een deel daarvan wilt slopen, hebt u meestal geen vergunning nodig. Wel moet u het melden als u meer dan 10 kubieke meter sloopafval verwacht. Of als er asbest vrijkomt, ook al is dit maar een klein beetje. U meldt de sloop via het Omgevingsloket. U kunt daar ook controleren of u toch een omgevingsvergunning voor slopen nodig hebt. Omgevingsdienst IJmond behandelt uw aanvraag en verleent de vergunning.

 • Ontheffing voorwerp in de openbare ruimte plaatsen

  Plaatst u een voorwerp voor bouwwerkzaamheden op de openbare weg, dan hebt u meestal een ontheffing nodig. In ieder geval voor kranen, hoogwerkers en (bouw)liften. En voor het plaatsen van een verhuis- of vrachtwagen waardoor de weg wordt geblokkeerd. En voor steigers en andere voorwerpen als die gedurende lange tijd staan. U vraagt de ontheffing minstens 3 weken van te voren online aan. Is er bij uw aanvraag een verkeersplan nodig, dan uploadt u dit plan bij deze aanvraag en tegelijk in platform LTC-TVM.

 • Bedrijf starten vanuit uitkering

  Als u een WW- of bijstandsuitkering ontvangt en een bedrijf start, stopt uw uitkering. Daarvoor in de plaats kunt u bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Wij vullen het inkomen van uw gezin dan weer aan tot bijstandsniveau. Ook een lening voor startkapitaal is mogelijk. Voor het aanvragen hiervan hebt u een ondernemingsplan nodig. Bel ons voor een afspraak.

 • Ontheffing voor rijden in voetgangersgebied

  Het voetgangersgebied in de binnenstad is met paaltjes afgesloten voor het verkeer. U kunt een ontheffing aanvragen als u in het voetgangersgebied woont of een bedrijf hebt. Of als u er voor uw werk moet zijn, bijvoorbeeld als taxichauffeur, pakketdienst of leverancier. U krijgt dan een pas waarmee u de afsluitpaaltjes opent. Via parkeren.haarlem.nl vraagt u de ontheffing aan.

 • Parkeerzones

  Haarlem heeft gebieden waar u een parkeervergunning nodig hebt of betaalt om te parkeren.