Zoekresultaat 11 - 20 van 144 resultaten

 • Overledene naar het buitenland vervoeren

  Een overledene mag naar het buitenland vervoerd worden. Bij de douane moet een aantal documenten getoond worden die men kan opvragen bij de gemeente.

 • Belastingen, kopie aanslag

  Er kan een kopie van de aanslag gemeentelijke belastingen opgevraagd worden, bijvoorbeeld als de aanslag kwijt is geraakt.

 • Exploitatievergunning horecabedrijf

  U heeft een exploitatievergunning nodig als u een horecabedrijf zoals een discotheek, dancing bar of café wilt exploiteren .

 • Alcoholvergunning

  Voor het schenken en verkopen van alcohol is een vergunning en/of ontheffing nodig. Hierbij gelden voorwaarden.

 • Ontgronding

  Ontgronding is het afgraven en verlagen van de land- of waterbodem. Hiervoor is een vergunning nodig. Ook gelden er voorwaarden.

 • Precariobelasting

  Bij het gebruik van gemeentegrond of bij het uitstallen van artikelen voor verkoop op straat moet precariobelasting betaald worden.

 • Kleding inzamelen

  De gemeente wijst personen of instanties aan die afval mogen inzamelen. Wilt u huis-aan-huis kleding inzamelen voor een goed doel?

 • Voorwerp plaatsen bij hoogspanningslijnen

  In het bestemmingsplan staat of objecten bij hoogspanningslijnen geplaatst mogen worden. Zo niet, dan moeten plannen voor het plaatsen gemeld worden.

 • Alarmsysteem installeren

  Voor het installeren van een alarmsysteem is meestal een omgevingsvergunning nodig. De vergunning kan aangevraagd worden via online Omgevingsloket.

 • Nieuwe straatnaam voorstellen

  De gemeente geeft nieuwe straten en pleinen een naam. Als u een goed idee hebt voor een nieuwe straatnaam, kunt u een voorstel doen bij de gemeente.