Zoekresultaat 11 - 20 van 46 resultaten

 • Overlijdensaangifte

  Als iemand in Nederland overlijdt, moet dat worden aangegeven bij de gemeente. Dit gebeurt altijd in de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal geeft de uitvaartverzorger het overlijden aan.

 • Omgevingsvergunning kappen

  Als u een boom wilt kappen of snoeien, dan heeft u misschien een vergunning nodig. Doe de vergunningcheck om te kijken wat in uw situatie mogelijk is. Via het omgevingsloket kunt u de vergunning aanvragen.

 • Aanslag gemeentebelastingen

  U ontvangt elk jaar in februari een aanslag gemeentebelastingen. U kunt uw belastingaanslag digitaal ontvangen. Dit kunt u regelen via de Berichtenbox van MijnOverheid. Anders krijgt u de belastingaanslag per post.

 • Schadevergoeding door de gemeente

  Het is mogelijk dat u schade lijdt door toedoen of juist door nalaten van de gemeente. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan schade aan uw auto door een gat in de weg, schade aan uw woning omdat er een tak uit een gemeentelijke boom valt of schade omdat een riool niet goed functioneert. In bepaalde situaties is de gemeente voor dergelijke schade aansprakelijk en kunt u de gemeente om een schadevergoeding vragen.

 • Omgevingsvergunning bouw

  Wilt u een dakkapel, erfafscheiding, brandscheiding of iets anders bouwen of plaatsen? Dan heeft u misschien een vergunning nodig. Doe de vergunningcheck om te kijken wat in uw situatie nodig is. Het is nuttig als u eerst een schetsplan inlevert voor een eerste gratis advies. Via het omgevingsloket kunt u daarna de mogelijke vergunning aanvragen.

 • Loterijvergunning

  Voor het organiseren van een loterij heeft u een vergunning nodig. Bij een prijzenpakket van maximaal € 4.500,- moet u een vergunning aanvragen.

 • Sloop melden

  Wilt een gebouw of een deel daarvan gaan slopen? Dan moet u dit in bepaalde gevallen melden bij de gemeente. Komt er meer dan 10 m3 sloopafval vrij, dan moet u een sloopmelding doen. Ook als er bij de sloop asbest wordt verwijderd, moet u dit melden. Dat kan via het Omgevingsloket. Zorg ervoor dat uw melding minstens 4 weken voordat de werkzaamheden beginnen, bij ons binnen is. Het niet melden van sloopwerkzaamheden is strafbaar.

 • Klacht indienen over de gemeente

  De Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de gemeentelijk klachtenverordening regelen hoe u een klacht kunt indienen over de gemeente Oost Gelre. Daarin staat vermeld wat er met uw klacht gebeurt en waar u terecht kunt. De gemeente Oost Gelre wil klachten zoveel mogelijk op een informele manier oplossen.

 • Veiligheid en ondermijning

  U kunt verdachte situaties voortaan direct melden bij de gemeente Oost Gelre via het online meldpunt 'Meld een verdachte situatie'. Een dergelijke melding kan bijvoorbeeld gaan over vermoedens van drugshandel, hennepkwekerijen of witwassen. Denk hierbij aan signalen als een (leegstaand) huis waar onbekenden op vreemde tijden in en uit lopen. Of dat bedrijf waar geen klanten komen, terwijl de eigenaar in een dure auto rijdt. Door dit te melden bestrijden we samen (georganiseerde) misdaad uit de gemeente.

 • Subsidie verduurzamen woningen

  Als particuliere woningeigenaar kunt u allerlei subsidies krijgen om uw woning te verduurzamen. Gaat u isolatiemaatregelen treffen die het energielabel van uw huis verbeteren? Dan kunt u vooraf subsidie aanvragen. Let op: vraag de subsidie aan vóórdat u begint met het uitvoeren van de maatregelen. Na het uitvoeren van de maatregelen kan deze subsidie niet meer toegekend worden. U vindt een overzicht van alle subsidies en leningen op de website van Energieloket Achterhoek.