Zoekresultaat 11 - 20 van 51 resultaten

 • Winkelopeningstijden en sluitingstijden horeca

  Winkels mogen open van maandag tot en met zaterdag tussen 06.00 en 22.00 uur. Op zondag mogen zij open tussen 08.00 en 22.00 uur. Openingstijden stemmen winkeliers bij voorkeur af met hun winkeliersvereniging, zodat het voor de bezoekers van het winkelcentrum duidelijk is wanneer de meeste winkels open zijn. De horecabedrijven kennen verschillende sluitingstijden. Dit is afhankelijk van de categorie waarin het bedrijf valt en of het bedrijf in het horecaconcentratiegebied ligt waar ruimere openingstijden zijn toegestaan. Iedere ondernemer heeft de vrijheid zijn bedrijf eerder te sluiten. Toegestane openingstijden Op deze pagina kunt u vinden op welke tijden winkels en horeca  geopend mogen zijn in Vlaardingen. Winkels en winkelondersteunende horeca Maandag tot en met zaterdag van 06.00 uur tot 22.00 uur. Zondag van 08.00 uur tot 22.00 uur. Avondwinkel Dinsdag tot en met zondag van 08.00 uur tot 22.00 uur. Feestdagen Nieuwjaarsdag, 1e en 2e Paasdag, 1e en 2e Pinksterdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e kerstdag van 08.00 tot 22.00 uur. Koningsdag en Bevrijdingsdag van 06.00 tot 22.00 uur. Dodenherdenking, Goede Vrijdag en 24 december (kerstavond) van 06.00 tot 19.00 uur. Soorten ontheffingen Winkeltijdenwet Incidentele ontheffing zon- en feestdagen Dit is een ontheffing om op zon- en feestdagen (zondag, Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste of tweede Kerstdag) na 22.00 uur en voor 08.00 uur open te mogen zijn, ten behoeve van: Bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard of plotseling opkomende omstandigheden. Het uitstallen van goederen. Tentoonstellingen in kunstateliers en galeries. Feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen. Incidentele ontheffing werkdagen Dit is een ontheffing voor als u voor 06.00 uur of na 22.00 uur uw winkel voor publiek geopend wilt hebben. Ontheffing avondwinkel Deze ontheffing wordt maar voor 1 avondwinkel gegeven. Met deze ontheffing is het mogelijk om tot 0.00 uur de winkel voor publiek geopend te houden. Er is op dit moment reeds een ontheffing voor een avondwinkel verstrekt, een nieuwe ontheffing wordt niet verleend, zolang de huidige avondwinkel nog geëxploiteerd wordt. Ontheffing aanvragen Voor het aanvragen van een ontheffing van de Winkeltijdenwet, zijn leges aan verbonden. De leges voor een ontheffing Winkeltijdenwet zijn € 22,15. De leges voor een collectieve aanvraag in het kader van de Winkeltijdenwet € 66,50. Uw ontheffing kunt u aanvragen via vlaardingen.nl/contactformulier Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Vergoeding planschade

  Verandert de gemeente een bestemmingsplan of wordt er met een omgevingsvergunning van het bestemmingsplan afgeweken? Dan is het mogelijk dat u hierdoor schade lijdt. Bijvoorbeeld door een waardedaling van uw woning. Dit noemen we planschade. In sommige gevallen kunt u een tegemoetkoming in de schade krijgen. Niet alle schade wordt vergoed. Denk bij ‘schade’ bijvoorbeeld aan de daling van de waarde van uw pand, bijvoorbeeld door minder privacy, verminderd uitzicht of meer schaduw. Voorwaarden U kon de schade niet voorzien toen u het huis of de grond kocht. U heeft nog niet op een andere manier schadevergoeding gekregen (bijvoorbeeld door onteigening). U vraagt de planschade binnen 5 jaar na het definitief worden van een bestemmingsplan aan. Hoe werkt het Schrijf een brief waarin u uitlegt waarom u om een vergoeding vraagt en geef aan wat voor schade u lijdt . Stuur uw brief naar Gemeente Vlaardingen, t.a.v. college van burgemeester en wethouders, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging, waarin u wordt gevraagd het zogenaamde drempelbedrag te storten. Dit is €300,-. Dit bedrag krijgt u terug als blijkt dat u terecht om planschadevergoeding vraagt. Betaalt u dit bedrag niet binnen 2 weken, dan wordt uw verzoek niet in behandeling genomen. Betaalt u het drempelbedrag wel, dan ontvangt u een brief om het proces in gang te zetten. Een externe deskundige bekijkt uw aanvraag en de schade. Daarbij praat de deskundige met alle partijen en wordt gekeken: welke schade ontstaan is; waar, wanneer en hoe de schade ontstaan is; wat de verschillen zijn tussen wat volgens het nieuwe  bestemmingsplan (of de afwijking daarvan) mag en wat in de oude situatie mocht; of de schade niet, of niet geheel, voor uw rekening komt; of u al een vergoeding voor de geleden schade krijgt door aankoop, onteigening of op een andere manier. De deskundige geeft een voorlopig advies binnen 26 weken. U en de gemeente krijgen tijd om op het voorlopige advies te reageren, dit is meestal 4 weken. De deskundige brengt een definitief advies uit aan het college van burgemeester en wethouders. Het college neemt op basis van dit advies een besluit. In dit besluit laten wij weten of  u een schadevergoeding krijgt. Ook wordt het definitieve advies van de deskundige meegestuurd. Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente, dan kunt u bezwaar maken. Kosten U betaalt voor het behandelen van een aanvraag € 300,-. Als de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt toegewezen, wordt dit bedrag terugbetaald. Vragen?   Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.  

 • Luchtruim gebruiken, landen en opstijgen

  Voor het landen of opstijgen met bijvoorbeeld een helikopter, heteluchtballon of parachute moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie Zuid-Holland. U moet het landen of opstijgen via het meldingsformulier melden aan de gemeente. Direct regelen Meldingsformulier landen en opstijgen Hoe werkt het Vraag een ontheffing voor Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (TUG) aan bij de provincie Zuid-Holland via www.zuid-holland.nl. Als u de ontheffing heeft, moet u het landen of opstijgen minimaal 24 uur van te voren bij de gemeente melden via het digitale meldingsformulier. De gemeente brengt vervolgens de brandweer en de politie op de hoogte. Op het gebied van de openbare orde heeft de burgemeester de mogelijkheid het uitvoeren van de gemelde vlucht te verbieden (art 172 en 174 Gemeentewet). U ontvangt binnen 5 werkdagen het besluit van de gemeente over het gebruik van het luchtruim. Kosten Melding doen bij de gemeente is gratis. Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000. Voor meer informatie over de TUG-ontheffing kunt u contact opnemen met de provincie Zuid-Holland, afdeling Vergunningen, telefoon (070) 441 6611 of via www.zuid-holland.nl.

 • Parkeervergunning bestelbus / camper Broekweg

  Aan de Broekweg ligt een afgesloten parkeerterrein dat bestemd is voor bewoners met een bestelbus/bedrijfswagen. In de periode van 1 april tot en met 30 september is op dit terrein ook plek voor enkele campers. Het terrein wordt 24 uur per dag bewaakt met camera’s.  Voor dit terrein kunnen inwoners van Vlaardingen schriftelijk een parkeervergunning aanvragen. De vergunning voor dit  parkeerterrein telt mee in uw totale aantal vergunningen. Hoe werkt het? vul het 'aanvraagformulier 'parkeervergunning bestelbusjes' (pdf, 43 kB) of 'aanvraagformulier 'parkeervergunning campers'(pdf, 66 kB) in. stuur het formulier met de gevraagde documenten op.  wij laten weten of u de parkeervergunning krijgt. Daarna maakt u een afspraak om de vergunning op te halen. Bij het afhalen betaalt u de vergunning. we verlenen in totaal maximaal 40 vergunningen. een parkeervergunning voor een camper gaat in op 1 april en eindigt op 30 september u kunt maximaal 1 vergunning per adres aanvragen. registratie van maximaal 4 kentekens op 1 vergunning is mogelijk, maar u kunt maar 1 voertuig per keer op het terrein parkeren. als u een parkeervergunning voor parkeerterrein Broekweg heeft, kunt u er ook uw fiets neerzetten. Verlies of diefstal Bent u uw parkeervergunning kwijt? Meld dit op afspraak bij de gemeente. Dit voorkomt misbruik van uw vergunning. Neem een ingevuld aangifteformulier (pdf, 16 kB) en uw identiteitsbewijs mee. U betaalt tijdens de afspraak en neemt direct een nieuwe vergunning mee. Kosten bestelbus/bedrijfswagen: € 58,- per jaar camper: € 29,- voor een seizoen (van 1 april t/m 30 september) borg toegangspas: € 25,- Heeft u nog vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Alcoholwetvergunning

  Wilt u als ondernemer alcoholische drank schenken of verkopen? Dan moet u een Alcoholwetvergunning (commercieel) aanvragen. U heeft deze vergunning ook nodig als u sterke drank in een slijterij verkoopt. Voor een niet-commerciële organisatie vraagt u een niet-commerciële Alcoholwetvergunning aan. Kies een vergunning Alcoholwetvergunning commercieel(pdf, 257 kB) Alcoholwetvergunning niet-commerciële(pdf, 246 kB) Hoe werkt het? Download de formulieren voor de commerciële of voor de niet-commerciële drank- en horecavergunning en vul ze in. Lever uw aanvraag in: per post: stuur de aanvraag naar het adres dat op het aanvraagformulier staat. digitaal: scan de ingevulde formulieren in en stuur deze als bijlage bij uw aanvraag naar bijzonderewetten@vlaardingen.nl. Binnen 8 weken beslist de gemeente of u de commerciële Alcoholwetvergunning krijgt. Het duurt maximaal 6 maanden tot de gemeente beslist of u de niet-commerciële Alcoholwetvergunning krijgt. Een Alcoholwetvergunning is voor onbepaalde tijd geldig. Kosten € 276,80 Heeft u vragen? Stuur een bericht via vlaardingen.nl/contactformulier of bel met (010) 248 4000.

 • Parkeervergunning bedrijven

  Is uw bedrijf of instelling gevestigd in het betaald parkeren gebied, of bent u als ondernemer veelvuldig werkzaam in het betaald parkeren gebied? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een bedrijfsparkeervergunning. Maak een afspraak voor: Parkeervergunning aanvragen, wijzigen of inleveren Is uw bedrijf gevestigd in het gebied voor betaald parkeren, dan kunt u ook een zakelijke parkeervergunning aanvragen via gemeenteportaal.nl. Voorwaarden U kunt een vergunning aanvragen als uw winkel, bedrijf of instelling gevestigd is in het betaald parkeren gebied op een adres dat voorkomt in tabel 1 bij het uitvoeringsbesluit betaald parkeren 2024-1. Winkels, bedrijven of instellingen gevestigd buiten het gebied voor betaald parkeren of buiten Vlaardingen, komen niet in aanmerking voor een sectorgebonden bedrijfsparkeervergunning. Zij kunnen uitsluitend een algemene (overall) bedrijfsvergunning aanvragen. De parkeervergunning wordt afgegeven op kenteken of op naam van het bedrijf / de instelling. U kunt maximaal 4 kentekens op de vergunning laten zetten. Hoe werkt het? Vraag een zakelijke parkeergunning of abonnement voor een parkeergarage aanvragen via het gemeenteportaal.nl. of maak een afspraak. vul het 'Aanvraagformulier 'parkeervergunning bedrijven' (pdf, 30 kB) in en neem de gevraagde documenten mee naar uw afspraak. u betaalt bij de aanvraag. u krijgt de vergunning direct mee. Meenemen naar de afspraak een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier parkeervergunning bedrijven. identiteitsbewijs als de directeur niet zelf de vergunning aanvraagt, moet u een machtiging van de directeur kunnen overleggen. Op de machtiging moet de naam van de persoon vermeld staan die aan de balie komt. Neem dan ook een kopie identiteitsbewijs van de directeur mee. een recent bewijs van inschrijving (niet ouder dan 3 maanden). Dit kan een uittreksel zijn van de Kamer van Koophandel of een uittreksel van het Bedrijven- en Instellingenregister Zuid-Holland, of een ’Certificaat van hoedanigheid’ van de Belastingdienst. Verlies of diefstal Bent u uw parkeervergunning kwijt? Meld dit op afspraak bij de gemeente. Dit voorkomt misbruik van uw vergunning. Neem een ingevuld Aangifteformulier (pdf, 16 kB) en uw identiteitsbewijs mee. U betaalt tijdens de afspraak direct voor een nieuwe vergunning en u kunt deze gelijk meenemen. Kosten sectorgebonden bedrijfsvergunning:  € 227,- per jaar algemene bedrijfsparkeervergunning (overall):  € 427,- per jaar Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Kunst- en cultuursubsidie aanvragen

  U kunt een subsidie aanvragen voor culturele activiteiten zoals evenementen, concerten en beeldende kunst. Direct regelen Aanvragen met DigiD Aanvragen met eHerkenning Aanvragen zonder inlog Hoe werkt het? U kunt de subsidie aanvragen als particulier of namens een vereniging of stichting. Lees voordat u de aanvraag digitaal indient het document Voorbereiding indienen subsidieaanvraag K&C.  Vraag de subsidie digitaal aan via het formulier ‘aanvragen kunst- en cultuursubsidie’. Uw aanvraag moet ondertekend zijn.  U kunt de aanvraag gelijk ondertekenen door in te loggen via DigiD of eHerkenning. Let er bij het inloggen met DigiD op dat u tekeningsbevoegd bent voor de organisatie waar u de aanvraag voor in dient.  Mocht u de aanvraag op papier willen ondertekenen dan kunt u via ‘aanvragen zonder inlog’ het ingevulde formulier opsturen naar: gemeente Vlaardingen, team Kunst & Cultuur en Erfgoed, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen.  Binnen 6 weken beslist de gemeente of u subsidie krijgt. Let op: het is niet mogelijk uw aanvraag tussentijds op te slaan als u niet bent ingelogd. Dien daarom u aanvraag in 1 keer in.  Indieningsdata  incidentele subsidies tot € 5.000,- Eerste periode: vanaf 15 oktober 12.00 uur van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de activiteiten plaatsvinden, worden aangevraagd, indien de start van de activiteiten in de periode 1 januari tot en met 30 juni plaatsvinden. Aanvragen die voor deze datum worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Tweede periode: vanaf 15 april 12.00 uur van het jaar waarin de activiteiten plaatsvinden, indien de start van de activiteiten in de periode 1 juli tot en met 31 december plaatsvinden. Aanvragen die voor deze datum worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Voor incidentele subsidies vanaf € 5.000 geldt een andere indiendatum, uiterlijk 1 november in het jaar voorafgaand aan de activiteit. Kosten De aanvraag is gratis. Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Gemeentelijke belastingen

  Elk jaar ontvangt u eind februari een aanslagbiljet voor gemeentelijke heffingen zoals afvalstoffenheffing en rioolheffing. De gemeenteraad bepaalt de tarieven elk jaar opnieuw. U ontvangt het aanslagbiljet niet van de gemeente, maar van de Regionale Belasting Groep (RBG). U krijgt een gecombineerde aanslag, waarop zowel de gemeentelijke als de waterschapsbelasting staan. Hoe werkt het? Eind februari ontvangt u van de RBG een aanslagbiljet, via de post of via de Berichtenbox van MijnOverheid. U kunt het bedrag in 1 keer betalen of in termijnen. U kunt via www.derbg.nl zelf digitaal zaken regelen, zoals: instellen automatische incasso betalen via Ideal bezwaar indienen bekijken taxatieverslag / WOZ-waarde bekijken Voor vragen over het lopende belastingjaar kunt u terecht bij de RBG. Zij geven u informatie over afvalstoffenheffing, rioolrechten, OZB, precariobelasting, reinigingsrecht bedrijven, WOZ-waarde. Ook kunt u bij de RBG online uw aanslag gemeentelijke belastingen inzien, bezwaar indienen of uw taxatieverslag inzien Berichtenbox De RBG is aangesloten op de Berichtenbox van MijnOverheid. De Berichtenbox is een persoonlijke brievenbus voor digitale post van de overheid. U kunt zich aanmelden voor de Berichtenbox op www.mijnoverheid.nl. U ontvangt de aanslag gemeentelijke belastingen dan digitaal, via de Berichtenbox van MijnOverheid. Voor al uw vragen over de gemeentelijke belastingen vanaf het belastingjaar 2014 kunt u bij de Regionale Belasting Groep terecht. Voor vragen over eerdere belastingjaren, kunt u contact opnemen met de gemeente. Lokalelastencalculator Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) heeft een woonlastenmonitor ontwikkeld op basis van de enquête die de gemeenten ieder jaar invullen. Daarmee is het eenvoudiger om woonlasten te vergelijken met andere gemeenten. Bereken uw gemeentelijke lasten met de COELO lokale-lastencalculator op www.coelo.nl. De rekentool vergelijkt de uitkomst met de lasten in het voorgaande jaar en met de lasten in een andere gemeente naar keuze. Soorten belasting De RBG (Regionale Belasting Groep) heft en int voor de gemeente Vlaardingen de volgende soorten belastingen: onroerende-zaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing, reinigingsrechten, toeristenbelasting, precariobelasting, lijkbezorging, grafrechten (begraafrechten), leges, havengelden. Wat gebeurt er met uw belastinggeld? We gebruiken de opbrengst afvalstoffenheffing om het afval op te laten halen en te verwerken. De opbrengst van rioolrechten wordt gebruikt voor onderhoud van het rioolstelsel. Onroerende-zaakbelasting voor het gebruik van een woning is afgeschaft. Gebruikersbelasting voor niet-woningen wordt nog wel geheven. Heeft u vragen? Bekijk de veelgestelde vragen. U kunt ook bellen met de RBG  via 088 291 1000.

 • Incidentele melding geluid en openingstijden

  Wilt u als horecaondernemer een keer meer geluid maken dan normaal is toegestaan? Bijvoorbeeld om een artiest of band op te laten treden? Of wilt u een keer uw horecabedrijf openen buiten de openingstijden die standaard gelden? Dan moet u dit melden. Dit doet u digitaal met het formulier ‘incidentele melding geluid en openingstijden’. Direct regelen Digitaal formulier 'Incidentele melding geluid en openingstijden' Hoe werkt het? Heeft u een commercieel horecabedrijf? Dan mag u maximaal 10 keer per jaar meer geluid maken dan is toegestaan en/of uw openingstijd verlengen. Van deze 10 keer mag u maximaal 3 keer op het terras meer geluid maken dan toegestaan.  U mag tot maximaal 02.00 uur meer geluid maken dan toegestaan is. De openingstijden kunnen verruimd worden tot uiterlijk 05.00 uur op maandag tot en met zondag.  Heeft u een niet-commercieel horecabedrijf dat bij een stichting of vereniging hoort? Dan mag u maximaal 6 keer per jaar meer geluid maken dan is toegestaan en/of uw openingstijd verlengen. U mag alleen binnen uw horecapand meer geluid maken. Daarbij houdt u de deuren en ramen gesloten.  Stuur de melding uiterlijk op de dag waarop u meer geluid wilt maken of langer open wilt zijn in. Het liefst ontvangen wij de melding eerder.  Als u geen melding doet van de activiteit waarbij meer geluid wordt gemaakt en/of een aanvraag doet voor de verlenging van de openingstijden kunt u een boete krijgen. Daarnaast kan dit gevolgen hebben voor uw horecavergunning(en). De activiteit waarbij u meer geluid maakt, moet passen binnen de soort horeca waar u een vergunning voor heeft. Dit houdt in dat een restaurant bijvoorbeeld geen activiteiten mag exploiteren die voorbehouden zijn aan cafés of discotheken.  Tijdens de activiteit waarbij u meer geluid gaat maken, moet u zich houden aan de onderstaande geluidsnormen: Maximum geluidsniveau tijdens incidentele festiviteiten 07.00 uur – 19.00 uur 19.00 – 02.00 uur LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen 65 dB(A) 50 dB(A) LAr,LT  in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 50 dB(A) 35 dB(A) LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen 75 dB(A) 65 dB(A) LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 60 dB(A) 50 dB(A)   Vul het digitale formulier ‘incidentele melding geluid en openingstijden’ helemaal in en verstuur het. U ontvangt direct een ontvangstbevestiging van uw melding via e-mail. Kosten Het melden is gratis. Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000. Voor meer informatie over de geluidsnormen kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via www.dcmr.nl.

 • Milieustraat

  Bij het afvalbrengstation van Irado brengt u al uw afval; van grofvuil tot klein chemisch afval. U vindt het afvalbrengstation aan de Kreekweg 76 te Vlaardingen.