Zoekresultaat 11 - 20 van 170 resultaten

 • Toezicht en handhaving

  Toezicht en handhaving wordt uitgevoerd door toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren.

 • Zonnepanelen

  Een van de maatregelen voor het verduurzamen van een pand en om energie te besparen is het aanbrengen van zonnepanelen op het dak of andere plaats.

 • Omgevingsvergunning

  Voor bepaalde werkzaamheden aan of om een huis of bedrijfspand is een omgevingsvergunning nodig. De omvang van de werkzaamheid bepaalt de procedure.

 • Koninklijke Erepenning

  De Koninklijke Erepenning wordt uitgereikt bij de viering van een bijzonder jubileum. De koning wijst de Koninklijke Erepenning toe.

 • Leden stembureau en tellers

  Een stembureau bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden, van wie er één voorzitter is.

 • Exploitatieovereenkomst

  In een exploitatieovereenkomst staan afspraken over het aanleggen van openbare voorzieningen. De inhoud van de overeenkomst verschilt per project.

 • Bouwwerk, start

  Gaat u starten met de werkzaamheden? Dan meldt u dit bij de gemeente.

 • Huurcompensatie, subsidie

  Er is subsidie mogelijk voor de compensatie van huurverhogingen.

 • Geluidsapparatuur horecabedrijf

  Wanneer een horecabedrijf geluidsapparatuur gebruikt, moet dit gemeld worden om geluidsoverlast te voorkomen.

 • Riooltekeningen

  Als u het vermoeden heeft dat er een verstopping zit in de huisaansluiting op het hoofdriool kunt u tekeningen opvragen bij de gemeente.