Zoekresultaat 11 - 20 van 41 resultaten

 • Nadeelcompensatie

  Bij ons werk en onze besluiten proberen we schade altijd te voorkomen. Maar soms is er toch schade. Zelfs als we volgens de wet werken en geen fouten maken. Je kunt ons dan vragen om deze schade te vergoeden. Dat noemen we nadeelcompensatie. Wij betalen niet altijd geld bij nadeelcompensatie. Soms nemen we maatregelen of passen we dingen aan om de schade te beperken of te herstellen.

 • Afkoppelen

  De regenpijp aan je huis of schuur of het putje in je tuin loskoppelen van het riool. Lees hoe je dit kan doen en welke regels er gelden.

 • Grondwater onttrekken voor gewassen, planten of vee

  Je wil grondwater oppompen om gewassen of je tuin mee te sproeien. Of als drinkwater voor vee. Pomp je veel water op? Of pomp je water op bij een dijk? Vraag dan een vergunning aan. Kleinere hoeveelheden hoef je alleen bij ons te melden. Soms is melden niet nodig. Lees op deze pagina welke regels er gelden. 

 • Persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen

  Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die wij bewaren te bekijken, te wijzigen of te laten verwijderen. Als u dit wil dien je hiervoor een verzoek in.

 • Subsidie voor een regenton of een groen (sedum)dak

  Wij geven geen subsidie voor een regenton of een groen (sedum)dak. Sommige gemeenten wel.

 • Bezwaar maken tegen waterschapsbelasting

  Ben je het niet eens met de belastingaanslag, de WOZ-waarde of de kosten? Dan kunt je dit GBLT laten weten. Dat heet bezwaar maken. Bezwaar maken is gratis. Je moet binnen zes weken na de datum op de aanslag je bezwaar indienen bij GBLT.

 • Grondwater onttrekken voor gebruik in industrie

  Je wil grondwater oppompen voor industrieel gebruik. Bijvoorbeeld bij de productie van levensmiddelen. Onttrek je veel grondwater? Of onttrek je grondwater bij een dijk? Vraag dan een vergunning aan. Bij kleinere hoeveelheden moet je een melding doen. 

 • Water oppompen uit beken en sloten

  Je wil water oppompen uit een beek, sloot, vijver of riviertje. Bijvoorbeeld om te sproeien. Dit noemen we onttrekken. Lees welke regels er gelden en hoe je een vergunning aanvraagt.

 • Bouwen bij een dijk of kade

  Je wil iets (ver)bouwen op of bij een dijk of kade. Of je wil iets weghalen. Het is belangrijk dat de dijk bij de werkzaamheden niet beschadigt. En de dijk moet goed bereikbaar blijven voor onderhoud en bij nood. Daarom moet je een vergunning aanvragen.

 • Water lozen op de RWZI

  Je wil water lozen op een zuivering (RWZI) of op een rioolwaterleiding die naar de zuivering toe gaat. Lees welke regels er zijn.