Zoekresultaat 11 - 20 van 27 resultaten

 • Bomen kappen, vergunning

  Als u een grote boom wilt omhakken of rooien, dan heeft u een vergunning nodig. Dit geldt ook voor stevig snoeien. Kleine bomen of struiken op uw eigen terrein mag u wel zonder vergunning verwijderen.In de vergunning staat altijd een herplantplicht.

 • Slopen van pand of woning, melding

  U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor meestal een melding doen. Dit is verplicht om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Daarnaast wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan. Soms moet u een omgevingsvergunning aanvragen voor het slopen. Zo heeft u bij het slopen van een monument meestal een omgevingsvergunning van de gemeente nodig.

 • Nadeelcompensatie planschade, schadevergoeding

  Als er een bestemmingsplan wijzigt of een omgevingsvergunning wordt afgegeven, kunt u planschade lijden. Soms betekent deze schade waardevermindering van uw woning of verlies van uw inkomsten. U kunt dan in aanmerking komen voor een vergoeding.

 • Inrit, vergunning

  Als u een inrit wilt maken bij uw bedrijf of huis, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Het is verboden om zonder omgevingsvergunning een inrit te maken, de weg te veranderen, de stoep te verlagen of een bestaande inrit te veranderen.

 • Bouw en verbouw, vergunningsvrij

  Om te bouwen of verbouwen heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Als u mag bouwen of verbouwen zonder vergunning gelden er toch bepaalde regels waar u zich aan moet houden volgens het Bouwbesluit en het burenrecht. De gemeente kijkt ook naar de welstandseisen. Dit zijn voorwaarden over hoe uw gebouw eruit moet zien.

 • Brandveilig gebruik gebouwen melden

  Voordat u het gebouw gaat gebruiken doet u een melding brandveilig gebruik bij de gemeente. Met deze melding laat u zien dat uw gebouw voldoende brandveilig is. In sommige gevallen moet u voldoen aan strengere brandveiligheidseisen. Dan is een vergunning nodig.

 • Bouw en verbouw, vergunning of melding

  Als u wilt gaan bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie.

 • Bouw en verbouw, welstands- en monumentenadvies

  Uw bouwplannen moeten voldoen aan de welstands- en monumenteneisen. Deze eisen staat in de welstandsnota beschreven. Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, wordt u aanvraag hierop getoetst door de welstands- en monumentencommissie.

 • Aansprakelijkstelling gemeente

  Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. Dit betekent dat de gemeente het ongeluk of de beschadiging had kunnen voorkomen.

 • Kadastrale gegevens

  Kadastrale informatie wordt uitgegeven door het Kadaster. Het Kadaster is een (rijks)register van onroerende goederen.