Zoekresultaat 11 - 20 van 386 resultaten

 • Kwijtschelding

  Kwijtschelding belasting

 • Verzoek om informatie (Wet open overheid)

  Waterschap De Dommel wil je zo goed mogelijk informeren. Kan je het op de website niet vinden? Dan kan je informatie bij ons aanvragen.

 • Beregenen uit oppervlaktewater of grondwater

  Beregenen uit oppervlaktewater of grondwater

 • Boot op de verkeerde plek

  Een groot aantal gemeenten heeft een ligplaatsenbeleid opgesteld. Hierin staat waar boten wel en waar niet kunnen worden aangelegd. Check dus bij de gemeente waar je je boot mag afmeren.Delfland handhaaft als boten worden aangelegd op plekken waar de doorvaart belemmerd wordt

 • Waterdata - Openbare gegevens over water

  De Dommel deelt actuele waterdata. Iedereen kan en mag deze gebruiken.

 • Gedraging van bestuursorgaan, klacht

  Iedere burger heeft het recht om een klacht in te dienen bij een bestuursorgaan over de wijze waarop dat bestuursorgaan zich in een bepaalde kwestie tegen hem of een ander heeft ge

 • Subsidies

  Regelmatig zijn er subsidies voor maatregelen die iets met water te maken hebben. Bijvoorbeeld tegen wateroverlast of om water te besparen.

 • Schadevergoeding

  Wij proberen schade altijd te voorkomen. Soms lukt dat niet. Soms maken we een fout in een procedure of bij werkzaamheden. Wij rijden bijvoorbeeld tijden het maaien tegen jouw hek aan. Heb je hier schade van? Vraag ons dan om een schadevergoeding. 

 • Vaarwegbeheer Rijnland

  Bij het beheer van de vaarwegen wordt onderscheid gemaakt naar vaarwegbeheer en nautischbeheer.

 • Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

  Deze wet bepaalt dat wij op tijd moeten besluiten op een vergunningaanvraag of bezwaarschrift.