Zoekresultaat 11 - 20 van 109 resultaten

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een VOG is een bewijs van goed gedrag dat je kunt aanvragen bij de overheid werkgevers of organisaties kunnen hierom vragen.

 • Sloopmelding; besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

  Als je een mobiele puinbreker gaat gebruiken, dan moet je dat melden bij de gemeente.

 • Een ander machtigen om te stemmen

  Kunt u zelf niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Dit kan bij alle verkiezingen.

 • Ongediertebestrijding

  Last van ongedierte? De gemeente kan advies geven en doorverwijzen naar een professionele ongediertebestrijder.

 • Wet open overheid (Woo)

  De Wet open overheid (Woo) regelt dat gemeenten (en andere overheden) informatie actief openbaar maken. de Woo vervangt de Wob.

 • Kadastrale informatie

  Het Kadaster verzamelt gegevens over eigendom van grond, huizen, fabrieken, schepen en vliegtuigen. Deze kun je tegen betaling opvragen.

 • Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodatie

  Sportverenigingen kunnen een subsidieregeling gebruiken die (deels) compenseert dat zij vanaf 1-1-2019 geen btw aftrek meer hebben op behaalde zaken

 • Afval, oud papier

  Oud papier wordt gescheiden opgehaald zodat het hergebruikt kan worden.

 • Verzoek om handhaving

  Belanghebbenden kunnen een verzoek om handhaving doen wanneer vermoed wordt dat iemand de regels overtreedt.

 • Waarmerken kopie of afschrift

  De gemeente kan van bepaalde documenten een gewaarmerkte kopie afgeven, de ambtenaar verklaart dan dat de kopie exact hetzelfde is als het origineel.