Zoekresultaat 11 - 20 van 42 resultaten

 • Gladheid bestrijden Schiermonnikoog

  De gemeente moet gladheid op wegen binnen de bebouwde kom bestrijden. Inwoners kunnen zelf hun eigen stoep ijsvrij houden.

 • Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (Wmo)

  Als iemand door ziekte, beperking of ouderdom beperkt is, kan de gemeente helpen. Op welke manier dat is, hangt af van de persoonlijke situatie.

 • Vervoer naar en op Schiermonnikoog

  Het vervoer naar en op Schiermonnikoog is beperkt omdat het een eiland is en omdat we de natuurlijke en cultuurhistorische waarden willen beschermen.

 • Hulp bij een arbeidsbeperking

  Bij een arbeidsbeperking kan extra begeleiding of aanpassingen aangevraagd worden. Dit heet 'beschut werk'.

 • Schoolkosten, bijdrage

  Scholieren tussen de 18 en 30 jaar kunnen in sommige gevallen een tegemoetkoming in de schoolkosten krijgen van DUO.

 • Verklaring onder ede of belofte

  Een verklaring onder ede of een belofte doen kan alleen als gegevens uit de BRP niet kloppen en er geen ander document is waaruit gegevens blijken.

 • Verzoek om handhaving

  Belanghebbenden kunnen een verzoek om handhaving doen wanneer vermoed wordt dat iemand de regels overtreedt.

 • Beschermd dorpsgezicht Schiermonnikoog

  De gemeenteraad heeft de kern van het dorp aangewezen als beschermd dorpsgezicht om de karakteristieke omgeving zoveel mogelijk in stand te houden.

 • Geluidswagen gebruiken

  Er is een ontheffing nodig om met een geluidswagen door de straten te rijden om oproepen of muziek te laten horen. Zonder ontheffing is dit verboden.

 • Vergoeding regentonnen en compostvaten

  Met de regeling regentonnen en compostvaten wil de gemeente bewoners en gasten stimuleren om bewuster om te gaan met water en groenafval.