Zoekresultaat 11 - 20 van 68 resultaten

 • Online aanvragen bijzondere bijstand

  U vraagt de bijzondere bijstand digitaal aan. Hiervoor heeft u een DigiD code nodig.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  De gemeente heeft uw persoonsgegevens. Het gaat om uw naam, adres, geboorteplaats en -datum. U kunt de gemeente verzoeken deze persoonsgegevens geheim te houden. De gemeente blijft wel altijd verplicht deze gegevens door te geven aan bepaalde instanties, bijvoorbeeld de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank.

 • Rijbewijs verlengen

  Vraagt u een rijbewijs aan? Maak voordat u naar het gemeentehuis komt een afspraak. U bent dan snel op de afgesproken tijd geholpen. Na ongeveer een week is uw rijbewijs klaar. U maakt een afspraak voor rijbewijs ophalen of voor thuisbezorgen of op een locatie in Nederland.

 • Verklaring omtrent gedrag

  Een Verklaring omtrent gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Het is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen.

 • Evenementenloket

  U vindt op deze pagina alle informatie voor het organiseren van een evenement in onze gemeente. Doorloop onderstaande stappen, lees de relevante informatie voor het evenement en bekijk de belangrijkste bijbehorende documenten.

 • Tweede paspoort

  Reist u veel voor zaken, uw beroep of privé? Ook naar landen die met elkaar in conflict zijn? U kunt dan een tweede paspoort aanvragen. Daarvoor maakt u een afspraak.

 • Onderhoudssubsidie monumenten

  Vanaf 1 januari 2024 kunt u weer subsidie aanvragen voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten. Het voor subsidie beschikbare bedrag wordt verdeeld in de volgorde van ontvangst van de aanvragen volgens het systeem “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. Hierbij geldt als datum van ontvangst de datum waarop de subsidieaanvraag compleet is. Om de aanvraag goed te kunnen beoordelen zijn duidelijke tekeningen van de bestaande én de nieuwe situatie nodig. Ook foto’s van het gehele monument in de omgeving en van de afzonderlijke onderdelen die u wilt gaan wijzigen zijn van belang.

 • Naamgebruik veranderen

  Met welke naam moet de overheid u aanschrijven?

 • Parkeerplaats voor gehandicapten

  Heeft u een parkeerkaart voor gehandicapten? Dan kunt u ook een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen vlakbij uw huis. De gehandicaptenparkeerplaats is alleen voor uw eigen auto.

 • Aankoop restgroen

  Restgroen is openbaar groen dat geen essentieel onderdeel uitmaakt van de hoofdgroenstructuur van een wijk. De maximale grootte is 150 m2. Deze percelen grenzen vaak aan grond van particulieren of ondernemers. In sommige gevallen kunt u deze grond kopen van de gemeente.