Zoekresultaat 11 - 20 van 247 resultaten

 • Waterbeheer

  Water wordt door verschillende organisaties beheerd. Heeft u een melding, vraag of klacht over het waterbeheer, kijk bij wie u terecht kunt: Rioolwater (in stedelijk gebied) Algemene informatie over rioleringen leest u op www.riool.info Wat u moet doen bij een rioolverstopping zie melding rioolverstopping. Drinkwater Voor vragen of opmerkingen over drinkwater, neemt u contact op met Oasen. Water in het landelijk gebied Het Hoogheemraadschap van Rijnland beheert voor Alphen aan den Rijn het water in landelijk gebied. Rivieren en meren Rijkswaterstaat beheert het water in rivieren en meren. Zwemmen in open water In Alphen aan den Rijn kan in de Zegerplas (westzijde en zuidoever) gezwommen worden. De zwemwaterkwaliteit bekijkt u op www.zwemwater.nl

 • Inhuren van extern personeel

  Het inhuren van extern personeel gaat bij de gemeente Alphen aan den Rijn via Flextender of via Tempo Team. Hier publiceert de gemeente alle inhuuraanvragen of vacatures. Tijdens het uitvoeren van de opdracht loopt ook de gehele contractafhandeling, urenregistratie en facturatie via Flextender of Tempo Team.  De Inhuurdesk is ingericht als een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS). Uiteindelijke gunningen worden ook via de DAS door de gemeente bekend gemaakt. Gunningen worden gepubliceerd via Tenderned. Wil je in vaste dienst bij de gemeente? Bekijk dan de vacatures. 

 • Hulp bij een gesprek

  Heeft u een gesprek met een medewerker van het Serviceplein dan mag u altijd iemand meenemen, bijvoorbeeld een familielid, vriend of kennis. Maar u kunt ook om een onafhankelijke cliëntondersteuner vragen. Een cliëntondersteuner is een ervaren vrijwilliger of professional die verstand heeft van onderwerpen zoals huishoudelijke hulp, financiën of wonen met zorg. Cliëntondersteuning is gratis. Wat doet een cliëntondersteuner voor u? De cliëntondersteuner kan u helpen met het: voorbereiden van het gesprek voeren van het gesprek. De cliëntondersteuner gaat met u mee naar het gesprek napraten over het gesprek na afloop Naar welke gesprekken kunt u een clientondersteuner meenemen? U kunt ook een cliëntondersteuner meenemen naar een gesprek bij: Participe Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Oog voor thuis Tom in de Buurt Kwadraad UWV woningcorporatie indicatiegesprek voor langdurige zorg (Wlz) bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). U kunt geen cliëntondersteuning krijgen voor gesprekken met andere organisaties (bijvoorbeeld de huisarts). Bent u mantelzorger of heeft u een persoonsgebonden budget (PGB), dan kunt u ook gebruik maken van een cliëntondersteuner. Meer informatie Meer informatie over cliëntondersteuning leest u op de website van MEE Servicepunt of u belt met 088 - 775 2000. Bekijk ook het filmpje met uitleg over cliëntondersteuning (YouTube, duurt 1 minuut 34):

 • Sportaccommodatie huren

  U zoekt een ruimte voor sport, spel of ontspanning. Dan kunt u via de gemeente verschillende (sport)accommodaties huren. We verhuren sport- en gymzalen, sporthallen en buitensportaccommodaties. Wilt u een ruimte huren? Stuur dan een e-mail naar verhuursport@alphenaandenrijn.nl met uw wensen en uw gegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer). Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.  

 • Uitkeringsfraude melden

  Een bijstandsuitkering is een uitkering voor mensen die niet genoeg geld hebben om van te leven. Soms krijgt iemand een uitkering, maar heeft deze persoon daar eigenlijk geen recht op.  Bijvoorbeeld als:  iemand werkt maar wel een uitkering krijgt.  iemand samenwoont maar alleen geregistreerd staat op een adres. iemand vermogen heeft in binnen- of buitenland, zoals een woning, bankrekeningen en kostbare verzamelingen.

 • Subsidie Erfgoedfonds verantwoorden

  U heeft bericht ontvangen over de definitieve toekenning van de subsidie Erfgoedfonds. Hiervoor moet u het verleende bedrag verantwoorden en de vaststelling van de definitieve subsidie aanvragen. Wanneer de werkelijk kosten lager zijn uitgevallen, dan kan het zijn dat u een deel van de subsidie moet terugbetalen.

 • Wat doet de gemeenteraad

  De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners en bepaalt het beleid van de gemeente op hoofdlijnen. De raadsleden beslissen over de plannen van onze gemeente en hoeveel die plannen mogen kosten. Zo worden er besluiten genomen over:  Woningbouw  Verkeer en vervoer  (Jeugd)zorg Sport, cultuur en recreatie  Onderwijs  Werk en inkomen  Gemeentelijke belastingen  Afval  Hoe vergaderen raadsleden?  De gemeenteraad van Alphen vergadert bijna iedere donderdagavond. Het verschilt per keer hoe ze dit doen. Het kan een raadscommissie zijn, een informatiemarkt of een vergadering van de hele gemeenteraad.   Wat gebeurt er in de raadsvergadering? De gemeenteraad:  neemt besluiten.  bespreekt actuele onderwerpen.  stelt vragen aan het college van burgemeester en wethouders.  Bij sommige onderwerpen vindt nog een debat (overleg) plaats voordat de raad besluit. Besluiten gaat bij meerderheid van stemmen. Het college stemt niet mee. De raadsvergadering verloopt volgens bepaalde regels. Deze staan in het Reglement van Orde.  De vergaderingen van de gemeenteraad zijn bijna altijd openbaar en te volgen via de knop Vergadering live volgen op de website. Alle vergaderstukken, informatie over raadsleden en hun stemgedrag, vragen, moties en toezeggingen zijn te vinden in het raadsinformatiesysteem.  Wie mogen raadslid worden?  Inwoners van de gemeente kunnen zich kandidaat stellen. Meestal zijn deze kandidaten lid van een landelijke of lokale partij. U moet 18 jaar of ouder zijn. Het aantal plekken in de gemeenteraad hangt af van het aantal inwoners. Er zitten minimaal 9 en maximaal 45 raadsleden in de gemeenteraad. In onze gemeenteraad zitten 39 raadsleden.  Veel raadsleden hebben naast het werk als raadslid nog een andere baan. Deze functies staan ook bij de profielen van de raadsleden. Of bij de functies van de raadscommissieleden. Het werk in de gemeenteraad kost veel tijd. De raadsleden krijgen hier een vergoeding voor.  Meer weten over het werk van raadsleden?    Meer informatie over wat de raadsleden doen, vindt u op raadsleden.nl en op rijksoverheid.nl.  Onderstaande video laat zien hoe de gemeente werkt. Er wordt uitleg gegeven over de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de griffie.  

 • Regiotaxipas

  Kunt u door een ziekte of beperking niet reizen met het openbaar vervoer? Bent u voor vervoer afhankelijk van anderen, maar heeft u niemand om op terug te vallen? Dan kunt u een regiotaxipas aanvragen. U betaalt dan minder voor de regiotaxi. De regiotaxi is een aanvulling op het openbaar vervoer Het vervoer is van deur tot deur en binnen de regio Vaak reist u met andere passagiers. De rit duurt daarom meestal langer Wilt u ook buiten uw regio reizen. Dan heeft u een Valyspas nodig Heeft u geen beperking, maar wilt u ook gebruik maken van de regiotaxi? Dat kan. U betaalt dan het normale tarief

 • Eigenaar- en gebruikersbelasting OZB

  Voor onroerende-zaakbelasting (OZB) geldt een eigenarenbelasting en een gebruikersbelasting op basis van de WOZ-waarde.  Voor wie is de OZB? OZB voor eigenaren U betaalt OZB als u op 1 januari van het betreffende belastingjaar eigenaar bent van een woning of bedrijfspand (niet-woning), bijvoorbeeld een garage, winkel, fabriek of bouwterrein. Wie op 1 januari van het belastingjaar de eigenaar is, wordt bepaald aan de hand van de gegevens van het Kadaster.  OZB voor gebruikers niet-woning U moet gebruikersbelasting betalen als u op 1 januari huurder of gebruiker was van een bedrijfspand, een garage of een box. Huurders of gebruikers van woningen betalen geen gebruikersbelasting OZB. OZB voor gecombineerde woon- en bedrijfspanden Bestaat een pand uit een woonruimte en een bedrijfsruimte (bijvoorbeeld een boerderij, woon/winkelpand of tuinbouwbedrijf), dan wordt voor het totale pand (woon- en bedrijfsruimte) de OZB voor eigenaren opgelegd.  Voor de berekening van de OZB 'gebruik niet-woning' worden uit de WOZ-waarde de woondelen gehaald, zodat er een waarde ontstaat voor het bedrijfsgedeelte. Over deze waarde wordt de OZB 'gebruik niet-woningen' berekend. Dubbel OZB betalen Bent u eigenaar én de gebruiker van een bedrijfspand? Dan betaalt u 2 keer OZB: de OZB voor eigenaren en die voor gebruikers. Verhuizing Als u verhuist in de loop van het jaar, dan betaalt u de aanslag OZB voor uw oude woning of bedrijfspand. Voor uw nieuwe woning of bedrijfspand hoeft u dan geen OZB te betalen. De bedragen worden met elkaar verrekend bij de notaris. Waardepeildatum 1 januari van het voorgaande kalenderjaar geldt als waardepeildatum voor het hele jaar. Met welke recht betaalt u ook belasting Naast het recht van eigendom is er nog een aantal rechten, dat in het kadaster wordt vermeld. Als u een recht heeft dat in het onderstaande rijtje voorkomt dan bent u belastingplichtig voor de OZB-eigenarenbelasting: recht van gebruik en bewoning vruchtgebruik recht van opstal recht van erfpacht Vragen over de OZB? Heeft u een vraag over uw OZB? Stuur dan een e-mail naar belastingen@alphenaandenrijn.nl of bel op werkdagen met ons via 14 0172 op werkdagen.

 • Paspoort of ID-kaart kwijt of gestolen

  Bent u uw paspoort of identiteitskaart kwijt? Dan geeft u dit door aan de gemeente. U hoeft hiervoor niet naar de politie om aangifte te doen.  U kunt de vermissing alleen van uw eigen paspoort of ID-kaart online doorgeven (dus niet die van uw kind).  Is het paspoort van uw kind kwijt? Dan maakt u hiervoor een afspraak.  Is uw paspoort of ID-kaart gestolen? Dan doet u wel aangifte bij de politie. U neemt het proces verbaal mee naar de gemeente.