Zoekresultaat 11 - 20 van 43 resultaten

 • Identiteitskaart

  Een identiteitskaart vraagt u persoonlijk aan in de gemeente waar u woont. U heeft de Nederlandse nationaliteit. Na 5 werkdagen kunt u de identiteitskaart ophalen. Kinderen moeten zelf meekomen bij het aanvragen. Aanvragen U maakt voor het aanvragen van uw identiteitskaart een afspraak. Maak online een afspraak Afhalen Het afhalen van uw identiteitskaart kan uitsluitend met afspraak. De afhaalafspraak wordt bij de aanvraag van uw identiteitskaart direct gemaakt. Afhalen doet u persoonlijk. Kosten Voor personen van 18 jaar en ouder: € 75,80. Spoedaanvraag € 132,85. Voor personen tot 18 jaar: € 40,90. Spoedaanvraag € 97,95. U betaalt bij de aanvraag van uw identiteitskaart contant of met uw pinpas. Meenemen Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar Alle reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart) die in uw bezit zijn, ook als deze zijn verlopen. Één goed gelijkende pasfoto in kleur, die niet ouder is dan 6 maanden en voldoet aan alle eisen van de fotomatrix 2020. Kinderen tot 12 jaar Alle reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart) van het kind, ook als deze zijn verlopen. Één goed gelijkende pasfoto in kleur, die niet ouder is dan 6 maanden en voldoet aan alle eisen van de fotomatrix 2020. Schriftelijke toestemming (pdf, 560 kb) ingevuld door beide ouders (of van degene die het gezag over het kind heeft). Een geldig legitimatiebewijs van de toestemmende ouder(s). Let op: uw kind dient persoonlijk bij de aanvraag aanwezig te zijn. Spoedaanvraag Heeft u uw identiteitskaart snel nodig dan kunt u een spoedaanvraag doen. Wanneer u de aanvraag vóór 14.00 uur doet dan kunt u uw identiteitskaart de volgende werkdag ophalen. Als u uw oude identiteitskaart kwijt bent, kan de spoedaanvraag langer duren. Identiteitskaart kwijt of gestolen? Bent u uw identiteitskaart kwijt of is uw identiteitskaart gestolen? Of maakt iemand er misbruik van? Doe dan een melding van vermissing en verklaar uw identiteitskaart ongeldig. Melden vermissing identiteitskaart (inloggen met DigiD) Aanvraag lukt niet Heeft u geen DigiD en/of lukt de aanvraag niet online? Maak dan een afspraak bij de gemeente. Voor het maken van de afspraak neemt u telefonisch contact op met de gemeente via (045) 527 85 55.  Wij verzoeken u vooraf aan uw bezoek het 'Formulier melding vermissing reisdocument of rijbewijs (pdf, 237 kb)' uit te printen, in te vullen en mee te nemen. Meer informatie Een identiteitskaart is tien jaar geldig als u bij de aanvraag 18 jaar of ouder bent. Een identiteitskaart is vijf jaar geldig als u bij de aanvraag jonger bent dan 18. Alles over de identiteitskaart Reizen met kinderen

 • Overlijden, aangifte

  Als er iemand in uw omgeving is overleden, moet u aangifte doen bij de gemeente. U doet de aangifte bij de gemeente waarin het overlijden heeft plaatsgevonden. Dit gebeurt normaal gesproken door de uitvaartondernemer, echter kunt u het ook zelf doen. Een verklaring over erfrecht en nalatenschap regelt u bij de notaris. Aangifte doen Digitaal Uitvaartondernemers kunnen in de gemeente Brunssum de aangifte digitaal doen met behulp van eHerkenning 3. Aangifte overlijden (inloggen met eHerkenning 3) Als u nog geen eHerkenning heeft kunt u deze aanvragen op de website van eHerkenning. Documenten bij aangifte Het digitale formulier geeft aan welke (verplichte) bijlagen dienen te worden bijgevoegd, volg hiervoor de instructies in het digitale formulier. De B-envelop kunt u na het invullen van het digitale formulier afgeven in het gemeentehuis. Persoonlijk Voor het persoonlijk doen van de aangifte maakt u een afspraak.  Maak online een afspraak Meenemen Het geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet B-envelop (envelop voor het CBS met daarin een geneeskundige verklaring over de doodsoorzaak) Bij een natuurlijke doodsoorzaak: verklaring van overlijden, afgegeven door arts of gemeentelijk lijkschouwer Bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis, afgegeven door de Officier van Justitie Als uitstel van crematie/begrafenis nodig is: verklaring van geen bezwaar afgegeven door een dokter Als er sprake is van ontleding: verzoek aan burgemeester tot afgifte verlof tot ontleding Eventueel het trouwboekje om het overlijden vast te leggen Kosten Aan de aangifte van overlijden zijn geen kosten verbonden. Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 15,70. Meer informatie U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Wilt u de overledene eerder begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de officier van justitie en van de burgemeester nodig. Overlijden op Rijksoverheid.nl Legalisatie van buitenlandse documenten op Rijksoverheid.nl Brunssumse begraafplaatsen

 • Geboorteaangifte

  Als uw kind is geboren doet u binnen 3 dagen na de geboorte aangifte in de gemeente waar het kind geboren is. Aangifte Voor de aangifte van geboorte maakt u een afspraak.  Maak online een afspraak Wanneer het maken van een afspraak niet lukt binnen 3 dagen, neem dan telefonisch contact op via 045 – 527 8 555. Kosten € 14,30 voor het uittreksel van de geboorteakte. De aangifte zelf is gratis. U betaalt bij de aangifte contant of met uw pinpas. Meenemen Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) Een trouwboekje of een partnerschapsboekje (als u dat heeft) Eventueel een uittreksel van de erkenning van uw kind Brief van verloskundige of ziekenhuis Voorwaarden Als de derde dag na de geboorte, zaterdag, zondag of een feestdag is dan kunt u de aangifte een werkdag later doen. De vader moet aangifte doen, als dit niet mogelijk is moet  een van de volgende personen aangifte doen: De moeder van het kind Iemand die bij de geboorte aanwezig was Het hoofd van de instelling (bijvoorbeeld ziekenhuis) waar het kind is geboren Meer informatie Aangifte en naamskeuze op Rijksoverheid.nl

 • Reclame driehoeksborden

  Een evenement mag u aankondigen met reclameborden, ook wel driehoeksborden genoemd. Dit zijn borden die om een lantaarnpaal geplaatst worden. U heeft een vergunning nodig om deze te mogen plaatsen. De vergunning vraagt u minimaal 21 dagen vóór het plaatsen van de borden aan. Na de aanvraag van de vergunning ontvangt u een lijst van de beschikbare lantaarnpalen. U kiest dan welke u wilt gebruiken en maakt daarmee de aanvraag definitief. De borden mogen maximaal voor een periode van 2 weken geplaatst worden. Na 2 weken dient u de borden zelf weer weg te halen. Het plaatsen mag enkel gebeuren om de door de gemeente aangewezen lantaarnpalen. Voorwaarden De borden mogen enkel om de door de gemeente aangewezen lantaarnpalen worden geplaatst. De borden dienen zodanig te worden geplaatst dat zij het uitzicht van de verkeersdeelnemers niet belemmeren c.q. de veiligheid van de verkeersdeelnemers in gevaar brengen. De borden mogen per vlak een maximale afmeting hebben van  85 x 120 cm. De borden dienen te worden bevestigd op metalen frames zonder uitstekende scherpe delen. De te verlijmen affiches dienen met weersbestendige lijm op de ondergrond te worden aangebracht. Leegstaande frames dienen z.s.m. van een nieuwe poster te worden voorzien. Het onderhoudsdeksel van de lantaarnpalen moet altijd zichtbaar blijven. Aanvragen vergunning Digitaal De vergunning vraagt u digitaal aan via:  Aanvragen vergunning reclame driehoeksborden Kosten De kosten voor het aanvragen van de vergunning bedragen € 134,45.

 • Naamgebruik wijzigen

  U staat met uw geboortenaam (meisjesnaam) geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). Soms wijzigt uw burgerlijke staat. Bijvoorbeeld door een huwelijk of een scheiding. U kunt dan kiezen met welke achternaam of combinatie van achternamen u aangeschreven wilt worden. Instanties die hun gegevens krijgen van de BRP schrijven u dan aan met de naam die u heeft gekozen. Welke naam kunt u kiezen? U heeft de keuze uit 4 opties: Alleen uw eigen naam  Alleen de naam van uw (ex)partner Uw naam gevolgd door de naam van uw partner De naam van uw partner gevolgd door uw eigen naam Aanvragen Digitaal Aanvraagformulier wijziging naamgebruik (inloggen met DigiD) Persoonlijk U maakt voor het persoonlijk aanvragen aan de balie een afspraak.  Maak online een afspraak Kosten Er zijn geen kosten verbonden aan het wijzigen van uw naamgebruik. Benodigdheden Doet u de aangifte persoonlijk dan heeft u een geldig identiteitsbewijs (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs) nodig. Digitaal heeft u een DigiD nodig.   

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels. Soort gehandicaptenparkeerkaarten Wij willen u erop wijzen dat er verschillende soorten gehandicaptenparkeerkaarten zijn, namelijk:  Bestuurderskaart Passagierskaart Combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart Instellingenkaart Bij de bestuurderskaart dient er sprake te zijn van een langdurige loopbeperking waardoor u niet meer dan 100 meter zelfstandig kunt lopen met hulpmiddelen, zoals krukken of een rollator. Bij de passagierskaart is dit ook het geval, echter hierbij geldt nog als extra eis dat de passagier volledig rolstoelafhankelijk is of continue afhankelijk is van de bestuurder. De passagier kan dus niet worden afgezet op de plaats van bestemming terwijl de bestuurder de auto gaat parkeren. U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. U dient dan ook aan de voorwaarden te voldoen.  Er bestaat ook een instellingenkaart voor zorginstellingen voor het vervoer van bewoners met een handicap. Zo hoeft er niet voor iedere bewoner apart een kaart aangevraagd te worden. Hoe werkt het? Een gehandicaptenparkeerkaart staat op naam van een persoon en niet op kenteken. U kunt de kaart dus voor elke auto gebruiken. Een gehandicaptenparkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig. De geldigheidsduur kan ook korter zijn afhankelijk van het onderzoek. Aanvraag U kunt telefonisch contact opnemen voor het aanvragen van een aanvraagformulier voor een gehandicaptenparkeerkaart waarna het aan u wordt toegezonden. Dit aanvraagformulier dient u zo volledig mogelijk in te vullen. Bij het aanvraagformulier staat aangegeven welke gegevens u moet meesturen. Het duurt maximaal 8 weken voordat u hoort of u in aanmerking komt voor een kaart. Indien het langer duurt wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Proces  Nadat u de aanvraag heeft ingediend wordt de aanvraag besproken met een onafhankelijke medisch adviseur van de GGD-ZL en wordt bepaald of de medisch adviseur de noodzaak voor de gehandicaptenparkeerkaart kan vaststellen. Indien de medisch adviseur deze noodzaak niet kan vaststellen vindt er een medische keuring plaats. Tijdens de keuring bepaalt de medisch adviseur van de GGD-ZL of u voldoet aan de voorwaarden voor een gehandicaptenparkeerkaart.  Kosten aanvraag Aan het indienen van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart zijn kosten verbonden. Het aanvragen van de gehandicaptenparkeerkaart kost € 75,40. Nadat u de aanvraag heeft ingediend, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging met daarbij een factuur. De aanvraag wordt pas in behandeling genomen wanneer u de kosten betaald heeft. Kosten medische keuring Is een medische keuring nodig? Dan betaalt u voor de keuring € 149,65. Deze kosten betaalt u naast de aanvraagkosten van € 75,40. U dient de kosten voor de keuring vooraf te betalen. De medische keuring wordt pas uitgevoerd nadat u de kosten ervoor heeft betaald. Indien dit aan de orde is krijgt u van ons een brief met bijgevoegd een factuur. Als blijkt dat u niet in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart, dan krijgt u de kosten voor de aanvraag en keuring niet terug. Indien u de gehandicaptenparkeerkaart krijgt toegekend zijn er geen aanvullende kosten voor het verstrekken van de kaart.  Vragen? Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft of voor het aanvragen van een aanvraagformulier kunt u contact opnemen met de afdeling Wmo, telefonisch te bereiken van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur op het telefoonnummer (045) 5278630 of middels spreekuur contact van maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.

 • Rijontheffing promenadegebied

  Het promenadegebied van Brunssum is een voetgangerszone. Om te voorkomen dat gemotoriseerd verkeer de voetgangerszone betreedt, zijn 3 zakpalen geplaatst bij de toegangswegen. Deze staan bij de Kerkstraat (noord), Wilhelminastraat en Schiffelerstraat. De zakpaal bij de Schiffelerstraat is alleen voor uitrijdend verkeer. Voor het bevoorraden van de winkels en horecagelegenheden staan de zakpalen op de Kerkstraat (noord) en Wilhelminastraat omlaag tijdens de onderstaande tijdstippen: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.00 uur Zaterdag van 7.00 - 9.00 uur. Buiten deze tijdstippen staan de zakpalen omhoog en is het promenadegebied het domein van het winkelend publiek. Voorwaarden ontheffing Wilt u toch toegang hebben met uw voertuig buiten de gestelde openingstijden? U kunt dan door middel van kentekenherkenning de zakpalen laten zakken. Buiten de gestelde openingstijden kunnen ontheffingen worden verleend voor: Laden en lossen; In- en uitstappen van passagiers; Bereiken van eigen perceel of garage. Bij het aanvragen dient u duidelijk aan te geven waarom u in uw specifieke situatie denkt in aanmerking te komen voor een ontheffing. Het bevoorradend verkeer mag een maximaal gewicht hebben van 15 ton en een maximale lengte van 12 meter. U kunt hierbij denken aan: Verhuizen; Hulpdiensten; Huisartsen; Waardetransporten; Onderhoudsdiensten; Bewoners met een garage die enkel toegankelijk is via het Promenadegebied; Zorgvervoer (taxivervoer bejaarden en gehandicapten); Ondernemers die afhankelijk zijn van vervoersmogelijkheden buiten de vastgesteld tijdstippen i.v.m. bederfelijke waar, catering e.d.. De ontheffing kan aangevraagd worden voor een: Dag: van 00:00u tot en met 00:00u de aansluitende volgende dag; Maand: van de 1e dag van de maand tot en met de laatste dag van dezelfde maand; Half jaar: van 1 januari tot en met 30 juni óf van 1 juli tot en met 31 december; Jaar heel kalenderjaar + 1maand, van 1 januari tot en met 31 januari volgende kalenderjaar. Aanvragen ontheffing Digitaal De ontheffing vraagt u aan met het digitale aanvraagformulier. Hierbij betaalt u direct de leges voor het aanvragen van de ontheffing. U ontvangt na verzending binnen drie werkdagen onze beslissing op uw aanvraag. Aanvraagformulier rijontheffing promenadegebied (inloggen met DigiD of eHerkenning)   Post Heeft u geen DigiD of eHerkenning? U kunt de aanvraag ook schiftelijk indienen. Gebruik hiervoor het Aanvraagformulier rijontheffing promenadegebied. Meerdere voertuigen Wilt u voor meerdere voertuigen een ontheffing aanvragen? U dient dan meerdere aanvragen in, één aanvraag per voertuig. Kosten De kosten voor het aanvragen van een rijontheffing promenadegebied bedragen: Geldig voor één dag: € 11,75.  Geldig voor één maand: € 21,95. Geldig voor één half jaar: € 51,20. Geldig voor één jaar: € 93,30. Let op, de ontheffingen worden per kalenderjaar verleend. Vraagt u bijv. in maart aan voor het hele jaar, dan is deze geldig t/m december. U betaalt dan wel de prijs voor één jaar. Wijzigen kenteken rijontheffing Heeft u een nieuw voertuig en wilt u de ontheffing op het kenteken van dit nieuwe voertuig laten zetten? Vul hiervoor het digitale wijzigingsformulier in. U ontvangt na verzending binnen drie werkdagen antwoord op uw wijziging. Wijzigingsformulier kenteken rijontheffing promenadegebied (inloggen met DigiD of eHerkenning) Heeft u geen DigiD of eHerkenning? U kunt de wijziging ook schiftelijk indienen. Gebruik hiervoor het Wijzigingsformulier kenteken rijontheffing promenadegebied.

 • Alcoholvergunning

  De gemeente verstrekt alcoholvergunningen. Zo'n vergunning is nodig voor wie alcoholhoudende dranken verkoopt of schenkt. Voor wie?  Horeca- inrichtingen waar alcoholhoudende drank wordt geschonken, zoals een café of een restaurant Slijterijen Alcohol schenken in het kader van activiteiten van:  Recreatieve aard Sportieve aard  Sociaal- culturele aard Educatieve aard  Levensbeschouwelijke aard Godsdienstige aard  U moet een vergunning aanvragen wanneer: U een zaak wilt starten of overnemen De ondernemingsvorm of de persoon van de ondernemer wijzigt Bij de volgende gevallen dient u een melding te doen: Een leidinggevende die op de vergunning is vermeld, wijzigt De inrichting bouwtechnisch wijzigt Kosten De kosten zijn afhankelijk van het type aanvraag. Aanvragen In een persoonlijk gesprek met de gemeente vraagt u de vergunning aan. Neem voor het inplannen van de afspraak contact op met de gemeente.

 • Bewijs van in leven zijn

  Sommige pensioenfondsen of andere uitkeringsinstanties vragen om een bewijs van in leven zijn. Heeft u dit nodig? Haal dan bij de gemeente een uittreksel op. Daarmee bewijst u dat u in leven bent. Als u het bewijs via DigiD aanvraagt dan stuurt de gemeente het bewijs binnen 3 dagen naar u op. Vraagt u het op afspraak persoonlijk aan de balie aan dan krijgt u het direct mee. Aanvragen Digitaal Aanvraagformulier bewijs van in leven zijn (inloggen met DigiD) Persoonlijk U maakt voor het persoonlijk aanvragen aan de balie een afspraak. Maak online een afspraak Bent u niet in de gelegenheid om het uittreksel zelf aan te vragen? U kunt dan iemand anders machtigen voor het aanvragen. Kosten Een attestatie de vita voor gebruik in het buitenland (uittreksel Burgerlijke Stand) kost: € 16,60. Een attestatie de vita voor gebruik in het binnenland (uittreksel BRP) kost € 16,60. Wanneer u een brief heeft van uw pensioenfonds waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft, is het uittreksel gratis. Benodigdheden Doet u de aangifte persoonlijk dan heeft u een geldig identiteitsbewijs (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs) nodig. Digitaal heeft u een DigiD nodig. Indien van toepassing uw brief van het pensioenfonds Iemand machtigen De gemachtigde neemt de volgende zaken mee bij de aanvraag:  Een ingevulde schriftelijke machtiging (pdf, 446 kb) Een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de persoon voor wie u de aanvraag doet Een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs)

 • Welstand (uiterlijk van bouwwerken)

  Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen heeft u een welstandsadvies nodig. Uw bouwplannen moeten namelijk aan de welstandseisen voldoen. Welstandseisen zijn criteria over hoe uw bouwwerk eruit moet zien. Bijvoorbeeld of een serre of dakkapel in de omgeving past. De gemeente heeft deze welstandscriteria beschreven in de welstandsnota. De stadsbouwmeester kijkt of uw bouwplan aan de eisen voldoet. Het resultaat van het onderzoek schrijft de stadsbouwmeester in het welstandsadvies. Aanvragen Maak een afspraak voor het aanvragen van een welstandsadvies. Kosten De kosten van het advies hangen af van de situatie. Meer informatie hierover staat in de legesverordening. Voorwaarden De criteria waaraan u dient te voldoen staan in de welstandsnota van de gemeente Brunssum (pdf, 107 mb). U kunt deze ook digitaal raadplegen Meer informatie Informele behandeling middels schetsplan (pré-advies) Het is mogelijk om de stadsbouwmeester, voordat u de omgevingsvergunning voor het bouwen gaat aanvragen, om een pré-advies te vragen over uw bouwplan. Voordeel hiervan is dat de procedure voor de omgevingsvergunning nog niet is gestart. U kunt uw bouwplan nog aanpassen conform het pré-advies van de stadsbouwmeester. Omgevingsvergunning voor het bouwen U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan voor de activiteit bouwen. De gemeente toetst het bouwplan onder andere aan het bestemmingsplan, het bouwbesluit en de 'redelijke eisen van welstand'. De stadsbouwmeester adviseert burgemeester en wethouders of het uiterlijk van het bouwwerk voldoet aan de welstandscriteria die zijn vastgelegd in de Welstandsnota.