Zoekresultaat 11 - 20 van 24 resultaten

 • Aangifte overlijden

  Aangifte overlijden door de uitvaartorganisatie of door uzelf als nabestaande. De aangifte van overlijden moet binnen 6 dagen na het overlijden gebeuren in de gemeente waar de persoon is overleden.

 • Sportzaal huren

  De gemeente heeft meerdere sportzalen en verhuurt deze aan scholen en soms ook aan sportverenigingen. Maar u kunt deze ook zelf huren voor sport- en onderwijsdoeleinden. Of een kleine basketbalcompetitie beginnen met vrienden en buurtgenoten.

 • Gemeente aansprakelijk stellen voor schade

  Hebt u schade geleden of bent u gewond geraakt en u vindt dat de gemeente hiervoor verantwoordelijk is, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen voor materiële of fysieke schade. Denkt u bijvoorbeeld aan schade aan uw auto door een slechte weg. Of schade doordat u bent gevallen over een losse stoeptegel.

 • Exploitatievergunning horecabedrijf

  U hebt een exploitatievergunning horecabedrijf nodig als gasten bij u kunnen eten of drinken of dit kunnen afhalen. Bijvoorbeeld in een café, ijssalon of sportkantine. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Algemene plaatselijke verordening (APV).

 • Sloopmelding gebouw of deel gebouw

  U hebt meestal geen vergunning nodig om uw gebouw of een deel van uw gebouw te slopen. Vaak moet u wel een sloopmelding doen. Pas nadat we uw sloopmelding goedkeuren, kunt u beginnen met de werkzaamheden.

 • Collecteren

  Wilt u geld of spullen inzamelen voor een goed doel, dan vraagt u een collectevergunning aan bij de gemeente. In het collecterooster leest u wanneer er voor welk fonds wordt gecollecteerd.

 • Groen- en reststroken kopen

  Als uw woning grenst aan een groen- of reststrook van de gemeente, kunt u deze grond soms van de gemeente kopen om bijvoorbeeld als tuin te gebruiken. Deze grond heet ook wel snippergroen. Gemeente Epe is een groene gemeente. Daarom zijn we voorzichtig bij de verkoop van groen- en reststroken.

 • Overlast door bouwen

  Denkt u dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente. Bijvoorbeeld als er sprake is van bouwen zonder vergunning of bij het overtreden van bouwtechnische regels. Ook bij langdurig lawaai, trillingen of overlast kunt u contact opnemen met de gemeente.

 • Uitwegvergunning (inrit of uitrit)

  Voor het maken of veranderen van een uitweg hebt u een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan via het Omgevingsloket.

 • Woo-verzoek

  U mag informatie opvragen over wat de gemeente doet en waarom. Gemeenten moeten die informatie uit zichzelf geven of als iemand daarom vraagt. De informatie wordt dan openbaar. Dat is geregeld in de Wet open overheid (Woo). Veel informatie is al openbaar. Deze informatie staat op onze Woo-website. Is de informatie waar u naar op zoek bent nog niet openbaar, dan kunt u een Woo-verzoek indienen.