Zoekresultaat 11 - 20 van 20 resultaten

 • Terras plaatsen

  U hebt een ontheffing (toestemming) nodig van de gemeente als u een terras wilt plaatsen op of aan de weg.

 • Rioolverstopping melden

  Als uw riool verstopt zit, is het belangrijk om te weten of het op uw eigen grond of op gemeentegrond is.

 • Omgevingsplan bekijken

  De gemeente stelt het omgevingsplan vast. Hierin staan onder meer regels over gebruik van grond en gebouwen die daarop staan. Het omgevingsplan kunt u bekijken via Regels op de kaart.

 • Geldzorgen of een laag inkomen

  Wilt u weten waar u terecht kunt als u hulp nodig heeft of een vraag daarover heeft? Bekijk waar u moet zijn voor vragen over bijvoorbeeld hulpmiddelen, zorg, werk of schulden.

 • Honden uitlaten

  In Harderwijk geldt een aantal regels om overlast van honden zo veel mogelijk te vermijden. Er zijn speciale hondenuitlaatplaatsen en losloopterreinen.

 • Gronden voor verkoop, verhuur en pacht

  De gemeente is eigenaar van stukken grond in de gemeente Harderwijk. Soms kunt u een stuk grond van de gemeente kopen, huren of pachten. Bijvoorbeeld landbouwgrond of groenstroken.

 • Planschade tegemoetkoming

  Onder de Omgevingswet gaat planschade veranderen in nadeelcompensatie. Nadeelcompensatie gaat over de schade die de gemeente rechtmatig veroorzaakt. Het gaat hierbij niet over schade door onrechtmatig handelen van de gemeente.

 • Initiatievenloket

  Heeft u een idee dat een positieve verandering brengt waar meerdere inwoners van de gemeente van kunnen profiteren? Laat het aan ons weten.

 • Anders betalen voor uw afval

  Vanaf 1 januari 2022 betaalt u jaarlijks voor de afvalstoffenheffing een vast bedrag, het basistarief. Daarnaast betaalt u per keer dat u de container met restafval aan de weg zet.

 • Eenmalige en tijdelijke subsidies

  In de gemeente Harderwijk zijn er regelmatig tijdelijke en eenmalige subsidies beschikbaar voor inwoners, stichtingen, culturele instellingen en ondernemers.