Zoekresultaat 11 - 20 van 30 resultaten

 • Rioolwaterafvoer werkt niet goed

  De gemeente heeft de taak om ervoor te zorgen dat een verstopping van het riool op gemeentegrond snel en zonder kosten voor de gebruikers wordt verholpen. De scheidslijn tussen gemeente- en privégrond is genoteerd in de rioolinlaatstaat van het huis. Deze staat behoort in het bezit te zijn van de huiseigenaar. De gemeente is alleen verantwoordelijk voor een verstopping van…

 • APV

  De APV is een gemeentelijke verordening. In de APV staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid.

 • Aansprakelijk stellen van de gemeente

  U heeft schade geleden en denkt dat wij hiervoor aansprakelijk zijn? Dien dan een schadeclaim in. Wanneer een schadeclaim indienen Als u schade hebt opgelopen door voorzieningen in de openbare ruimte waar wij verantwoordelijk voor zijn dan dient u een schadeclaim in. Wij hebben onder andere een zorgplicht voor bomen, riolering en de gladheidbestrijding. Zijn wij nalatig geweest, dan kunnen…

 • Omgevingswet in Rozendaal

  De Omgevingswet moet het eenvoudiger maken om activiteiten uit te voeren in de woon-, werk-, leefomgeving. Andere uitgangspunten van de Omgevingswet zijn het loslaten van regels, sturen op doelen, ambitieus vernieuwend durven zijn, flexibiliteit en maatwerk in regels, algemene regels en vertrouwen in elkaar. Invoering Omgevingswet Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingevoerd. De Omgevingswet bundelt wetten en regels…

 • Privacyverklaring

  Privacyverklaring gemeente Rozendaal

 • Onroerendzaakbelasting (OZB)

  U betaalt onroerende zaakbelastingen (OZB) als u op 1 januari 2022 een onroerende zaak in eigendom of in gebruik heeft. Bent u eigenaar van een onroerende zaak (pand)? Dan betaalt u OZB-eigendom. Als gebruiker van niet-woningen betaalt u OZB-gebruik. Tarief onroerendezaakbelasting (OZB) De OZB-belasting wordt berekend als percentage van de taxatiewaarde van het object. Het bestaat uit een deel voor…

 • WOZ

  In de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ) is bepaald dat alle panden (en bouwgronden) jaarlijks worden getaxeerd door de gemeente. Alle panden worden getaxeerd naar één waardemoment (waardepeildatum). Voor belastingjaar 2024 is de waardepeildatum 1 januari 2023. Uw WOZ-waarde staat in het WOZ-waardeloket en is daar raadpleegbaar. U bent het niet eens met de WOZ-waarde Als u het niet eens bent…

 • Geboorteaangifte digitaal

  U maakt voor de geboorteaangifte van uw kindje een afspraak. U doet dit: binnen 3 dagen na de geboorte als uw kindje geboren is in gemeente Rozendaal

 • Kwaliteitshandvest gemeente Rozendaal

  Wat mag u van ons verwachten De gemeente Rozendaal vindt het belangrijk om haar dienstverlening steeds te verbeteren. Daarom hebben wij een kwaliteitshandvest opgesteld, zodat u weet wat u van ons mag verwachten. Algemeen U kunt zelf kiezen hoe u de gemeente Rozendaal benadert: digitaal, e-mail, telefoon, brief, of loket U hebt recht op correcte, volledige en actuele informatie in…

 • Kinderburgemeester van Rozendaal

  In de raadsvergadering van 11 juli 2023 is de nieuwe kinderburgemeester van Rozendaal, Liselore Wentink, geïnstalleerd. Liselore is 10 jaar en zit in groep 8 van basisschool De Arnhorst in Velp. Liselore zal het komend jaar de kinderen binnen de gemeente een stem geven en zich volop gaan inzetten voor ons dorp. Daarnaast wil ze zich graag inzetten voor betere…