Zoekresultaat 11 - 20 van 26 resultaten

 • Bezwaar maken tegen beslissingen van het waterschap

  Als u het niet eens bent met een beslissing van waterschap Hollandse Delta, kunt u schriftelijk bezwaar maken.

 • Keur van waterschap Hollandse Delta

  De keur is officieel document waarin allerlei regels staan. Die regels zijn bedoeld om bijvoorbeeld de dijken te beschermen. Maar ook om de rivieren en sloten goed te houden. Men zou de keur het ‘wetboek van een waterschap’ kunnen noemen.

 • Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen, ingebrekestelling

  Verstrijkt de wettelijke of de redelijke termijn toch zonder dat het waterschap beslist over uw aanvraag? Dan kunt u het waterschap om een dwangsom vragen. Daarmee stelt u het waterschap ‘in gebreke’.

 • Subsidieregeling voor waterinitiatieven

  Door het vergroenen van tuinen en wijken hebben we minder last van klimaatverandering. Daarom geven we subsidie voor water- en groenprojecten van inwoners, scholen en verenigingen.

 • Verkeersontheffing Slotsedijk Rhoon

  De Slotsedijk in Rhoon is tijdens de spitsuren afgesloten voor motorvoertuigen. In 1998 heeft voormalig waterschap IJsselmonde het verkeersbesluit genomen om tijdens spitsuren de Slotsedijk voor motorvoertuigen af te sluiten

 • Bijzonder transport over de weg

  Wanneer u een transport wilt uitvoeren dat afwijkt van de afmetingen zoals die zijn vastgelegd in het Voertuigreglement, moet u daarvoor ontheffing aanvragen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

 • Verkeersontheffing Spuidijk Nieuw-Beijerland en Oud-Beijerland

  De Spuidijk is met een beweegbaar obstakel afgesloten voor autoverkeer. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt je ontheffing krijgen.

 • Klacht over een aanbesteding

  Heeft u een klacht over een aanbesteding, stuur dan een mail naar aanbestedingsklacht@wshd.nl. Wij zorgen voor een snelle en zorgvuldige afhandeling.

 • Lozen van afvalwater op het oppervlaktewater

  Als huishoudelijk afvalwater wordt geloosd op het oppervlaktewater moet dit eerst worden gezuiverd door een Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA).

 • Lozen van hemelwater

  Het lozen van schoon hemelwater mag niet meer via de riolering. Dit mag alleen nog op de bodem of het oppervlaktewater van een sloot.