Zoekresultaat 11 - 20 van 27 resultaten

 • Sportbedrijf Noordwijk

  Sportbedrijf Noordwijk bestaat uit verschillende onderdelen. Zo beheert en exploiteert Sportbedrijf Noordwijk de gemeentelijke sportaccommodaties in de woonplaats Noordwijk. Sport en cultuur Met de inzet van Buurtsportcoaches en Cultuurcoaches brengt Sportbedrijf Noordwijk de Noordwijkse inwoners in aanraking met sportieve en culturele activiteiten. Het Sport- en cultuurloket van het Sportbedrijf Noordwijk is de plek om vragen te stellen over cultuur en…

 • Woo-verzoek indienen

  De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is vervangen door de Wet open overheid (Woo). Naast het openbaar maken van informatie op verzoek, wordt de overheid verplicht veel informatie zelf actief openbaar te maken. Wil je informatie die nog niet openbaar is, graag openbaar gemaakt zien? Dan kan je een Woo-verzoek indienen. Volgens de Woo mag je de gemeente namelijk vragen…

 • Kopie aanslag gemeentelijke belastingen aanvragen

  Ben je de aanslag kwijt of heb je een kopie nodig en ben je een particulier? Misschien heb je dan de aanslag van de gemeentelijke belastingen van Belastingen Bollenstreek digitaal ontvangen. Dit gaat via de Berichtenbox van MijnOverheid. Heb je de berichten van jouw gemeente geaccepteerd? Dan kan je de aanslag daar terugvinden. Wij adviseren jou daarom eerst jouw Berichtenbox…

 • Sportaccommodaties huren

  Organiseer je een sportevenement of een toernooi? Of wil je sporten met jouw bedrijf? Dan zijn er meerdere sportaccommodaties die je kan huren voor jouw bedrijf of voor privé. Sportaccommodaties woonplaats Noordwijk In de woonplaats Noordwijk zijn de volgende accommodaties te huur: gymzaal Binnenhof; gymzaal Hoogwakersbosstraat; gymzaal Stijntjesduinstraat; gymzaal Vinkeveld; sporthallen op sportcomplex Duinwetering; sporthal SJC; tijdelijke sporthal De Schelft.…

 • Koninklijke onderscheiding (lintje) aanvragen

  Een lintje is een erkenning voor persoonlijk bijzonder werk voor de samenleving. De lintjesregen vindt elk jaar plaats op de laatste werkdag voor Koningsdag. De meeste lintjes worden uitgereikt tijdens deze lintjesregen. Je draagt iemand voor bij de gemeente waar die persoon woont. Meer informatie over het voordragen van een kandidaat lees je ook op lintjes.nl. Aanpak Overleg voordat je…

 • Schade melden als school

  De gemeente Noordwijk heeft een verzekering afgesloten voor opstal en inventaris voor schoolgebouwen. Het schoolbestuur of de schooldirectie moet elke schade direct aangeven bij de politie. En melden bij de gemeente Noordwijk. Na overleg en overeenstemming met de gemeente Noordwijk en de verzekeraar, mag je de schade herstellen.  Formulier schademelding onderwijshuisvesting (pdf) downloaden Aanpak Schade melden Het schoolbestuur of de…

 • Vooroverleg bouwplannen en andere omgevingsactiviteiten aanvragen

  Je kan aftasten wat het gemeentebestuur van een ruimtelijk idee/plan vindt. Met een niet in de wet geregelde officiële manier. Vraag hiervoor een vooroverleg aan bij het Omgevingsloket. Om te (laten) beoordelen of een plan stedenbouwkundig en planologisch haalbaar is. En het dus zinvol is om een omgevingsvergunning aan te vragen. Online een vooroverleg aanvragen via omgevingswet.overheid.nl Aanpak Je kan…

 • Waarvoor kan ik terecht bij de ISD Bollenstreek?

  De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek is een samenwerkingsverband van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen. De ISD Bollenstreek voert voor de gemeente Noordwijk taken uit op het gebied van de sociale zekerheid en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Je kan terecht bij de ISD Bollenstreek voor onderstaande zaken. Werk en inkomen  Bijstand voor zelfstandigen aanvragen Bijstandsuitkering aanvragen Bijzondere…

 • Subsidie of tegemoetkoming kosten voor een monument aanvragen

  Het verbouwen van een monumentaal pand brengt veel kosten met zich mee. Je kan subsidies of financiële bijdragen aanvragen bij verschillende organisaties. Aanvraagformulier subsidie of tegemoetkoming kosten gemeentelijke monumenten (pdf) downloaden Aanvraagformulier vaststellen subsidie beschermde gemeentelijke monumenten (pdf) downloaden Subsidieregeling Gemeente Noordwijk steunt eigenaren van gemeentelijke monumenten met een subsidieregeling. Steun bij de instandhouding van de cultuurhistorische waarden van deze…

 • Groot voertuig parkeren

  Is een voertuig (met inbegrip van de lading) langer dan 6 meter en/of hoger dan 2,4 meter? Dan is het een groot voertuig. Denk daarbij aan touringcars, vrachtwagens, maar ook grote bedrijfsbussen. Het parkeren van een groot voertuig kan hinderlijk en zelfs gevaarlijk zijn. Daarom gelden er speciale regels voor het parkeren van grote voertuigen. Waar en wanneer mag ik…