Zoekresultaat 11 - 16 van 16 resultaten

 • Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

  Openbare geestelijke gezondheidszorg is er voor mensen die hulp zoeken of hulp nodig hebben. Deze mensen zien daar vaak zelf geen nut meer in. Denk aan woningvervuilers, zwerfjongeren, daklozen of straatprostituees, maar ook mensen die eenzaam, dement, depressief of langdurig verslaafd zijn. Schakel deze zorg in als iemand in uw omgeving dat nodig heeft. De openbare geestelijke gezondheidszorg zorgt voor opvang en hulp.  

 • Laptop-regeling voor kind

  Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? En heeft u een kind in groep 7/8 of op het voortgezet onderwijs? Dan kunt u geld krijgen voor de kosten van een laptop en/of printer. Een laptop is vaak nodig om opdrachten voor school te maken, maar is wel een flinke uitgave. U vraagt dit aan bij Stichting Leergeld Randmeren. Aanvragen Aanvraag bij Stichting Leergeld Randmeren

 • Individuele inkomenstoeslag

  De individuele inkomenstoeslag is een regeling voor mensen die drie jaar of langer een minimuminkomen hebben uit werk of uitkering. Daarbij is er geen enkel uitzicht op verbetering van dit inkomen. De toekenning is voor een periode van 12 maanden. De hoogte van het bedrag wordt door de gemeente berekend. U krijgt de toeslag alleen als u aan de voorwaarden voldoet. Bent u helemaal arbeidsongeschikt? Ook dan kan het zijn dat u recht hebt op de individuele inkomenstoeslag. Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag downloaden (PDF)

 • Slopen en/of asbest verwijderen

  Wilt u iets slopen en/of asbest verwijderen? In veel gevallen moet u eerst een sloopmelding maken. Zeker als er sprake is van asbest. Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. Bij een vergunningcheck wordt duidelijk of u meldingsplichtig bent.  Doe de vergunningcheck  Sloopmelding online indienen via DigiD Vergunningcheck Via het Omgevingsloket kunt u met de vergunningcheck onderzoeken of een sloopmelding nodig is. Aarzelt u over de uitkomst of heeft u moeite met invullen? Wij helpen u graag iedere ochtend van 08.30 tot 12.30 uur aan de balie van Ruimte in het gemeentehuis. U kunt ook bellen via telefoonnummer (0341) 359 611. Sloopmelding indienen Heeft u een sloopmelding nodig? Een sloopmelding dient u in via de landelijke website het Omgevingsloket . Het systeem vertelt u welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren. Voor het indienen van een sloopmelding heeft u een DigiD nodig. Is uw bouwwerk van voor 1994? Voordat u een bouwwerk van voor 1994 gaat slopen, is onderzoek nodig naar aanwezigheid van asbest. Meer informatie vindt u op de website van Omgevingsdienst Veluwe. Waar kan ik asbest inleveren? Bent u particulier en heeft u asbest volgens de landelijke regels verwijderd en ingepakt? U kunt uw asbest inleveren bij: Van de Mheen Grondwerken B.V. (Stenenkamerseweg 20, 3882 NH Putten) Effect slopen op beschermde diersoorten en planten Voorkom negatieve effecten op beschermde dieren en planten door sloopactiviteiten. Meer informatie over bijvoorbeeld uw onderzoeksplicht en Wet natuurbescherming vindt op de website van provincie Gelderland. Meer informatie Meer informatie over asbest verwijderen vindt u op de website van de Omgevingsdienst Veluwe (ODVeluwe) en in de asbestwegwijzer.

 • Bouw- en grondverklaring

  Soms heeft u voor het aanvragen van een hypotheek een bouw- en grondverklaring nodig. Zo heeft u schriftelijk bewijs over de aanwezigheid van: Een (verwijderde) olietank. Mogelijke vervuiling van de grond Bepalingen uit een bestemmingsplan. Opvragen bodeminformatie Gaat u een woning of bedrijfspand (ver)bouwen? Dan bent u vóórdat u start verplicht om bodeminformatie op te vragen. Alleen op deze manier weet u wat de kwaliteit van de bodem is. In sommige gevallen moet u een bodemonderzoek laten uitvoeren. Ook kan het zijn dat de grond gezuiverd (gesaneerd) moet worden, voordat u de werkzaamheden kunt starten. U kunt bij de gemeente of provincie informatie opvragen over de bodem van een bepaalde locatie. Ga naar de pagina Bodemonderzoek Bodeminformatie gemeente Putten Voor de meest locaties in Putten is de gemeente Putten bevoegd gezag. De gemeente samen met de Omgevingsdienst Veluwe. Om bodeminformatie op te vragen kunt u mailen naar info@odveluwe.nl. Bodeminformatie provincie Gelderland Voor sommige locaties in Gelderland is de provincie het bevoegd gezag. Bodeminformatie over deze locaties kunt u ook vinden op de website van de provincie Gelderland.

 • Bijdrage maatschappelijke activiteiten

  Wij vinden het belangrijk dat u en uw kind(eren) mee kunnen doen aan sportieve, sociale en culturele activiteiten. Als u een laag inkomen hebt dan kunt hiervoor een extra bijdrage aanvragen. Dit noemen we de maatschappelijke bijdrageregeling. Voorbeelden van activiteiten: Incidentele sportieve, culturele, politieke, religieuze en andere maatschappelijke activiteiten. Incidentele educatieve activiteiten (Bijvoorbeeld dierentuin of museum) Abonnement op een krant of tijdschrift Zwemlessen voor volwassenen Lidmaatschap van een organisatie Formulier bijdrage maatschappelijke activiteiten downloaden (PDF) U krijgt een maximale vergoeding per jaar De vergoeding is maximaal € 350,00. U krijgt het geld achteraf. Eerst doet u een aanvraag en laat u zien dat u de kosten heeft gemaakt. Vallen de kosten binnen de regels van het beleid? Dan krijgt u het geld van ons uitgekeerd.   Bijstandsniveau 130% Gezin € 1.869,21 € 2.429,97 Alleenstaande (ouder) € 1.308,45 € 1.700,99 De genoemde bedragen gaan uit van op de bijstandsnormen vanaf 1 juli 2024. Deze normen veranderen ieder half jaar. Let op! Vanaf 2024 vraagt u de vergoeding voor structurele sport- en/of culturele activiteiten (denk aan een lidmaatschap) met de daarbij horende kleding aan via: Voor jeugdigen tot 18 jaar verwijzen wij naar het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Voor volwassenen verwijzen wij naar Volwassenenfonds sport en cultuur. Declareren Declaratie bijdrage maatschappelijk activiteiten online doorgeven Declaratieformulier bijdrage maatschappelijke activiteiten downloaden (PDF)