Zoekresultaat 11 - 20 van 44 resultaten

 • Planschade

  Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een omgevingsplan. Bijvoorbeeld als de gemeente vlak bij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. U kunt dan een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente via het contactformulier.

 • Themavlag aanvragen

  De gemeente Waddinxveen volgt de Algemene Vlaginstructie voor het hijsen van de Nederlandse vlag.

 • Hulp bij een arbeidsbeperking

  Als u een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking hebt, kunt u extra begeleiding of een aangepaste werkplek nodig hebben om te kunnen werken. Dit heet 'beschut werk'.

 • Leerlingenvervoer

  U kunt bij de gemeente een vergoeding aanvragen voor leerlingenvervoer. Dit gaat over het vervoer tussen het woonadres en de school die het meest in de buurt ligt. De school moet ook passend zijn voor uw kind. 

 • Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

  Personen die chronisch ziek en/of gehandicapt zijn, kunnen jaarlijks een bedrag van aanvragen voor kosten.

 • Omgevingsplan bekijken (voorheen bestemmingsplan)

  In een omgevingsplan ziet u waar u mag bouwen of verbouwen. Ook staat erin waar u een winkel of horeca mag openen of een bedrijf kan vestigen. Bekijk de plannen op het Omgevingsloket.

 • Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen of verlengen

  Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in alle EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland.

 • Digitale informatieborden langs de weg

  In Waddinxveen staan digitale informatieborden. De borden dragen bij aan een stukje extra informatievoorziening naar de inwoners.

 • Gemeentelijke subsidie aanvragen

  Het college stelt subsidieregelingen vast. Daardoor is het duidelijk welke activiteiten voor subsidie in aanmerking komen en hoeveel geld beschikbaar is. U kunt de subsidieregelingen bekijken via www.officielebekendmakingen.nl of klik op de link van de subsidieregeling onder links.

 • Jeugdhulp aanvragen

  Jeugdhulp is hulp, zorg en ondersteuning voor kinderen onder de 18 jaar. Bijvoorbeeld bij problemen in het gezin. Of als een kind spijbelt of depressief is.