Zoekresultaat 11 - 20 van 23 resultaten

 • Landschapsbiografie

  In de landschapsbiografie wordt een koppeling gelegd tussen de verhalen uit het verleden, het landschap van nu en de opgaven voor de toekomst. De landschapsbiografie beschrijft de kernkwaliteiten van de gemeente. Kwaliteiten die bepalend zijn voor de eigenheid van de gemeente en die inwoners verbindt en trots maakt. Dit zijn ook de kwaliteiten die in het jaar 2050 nog altijd tekenend moeten zijn voor de gemeente. Naast kennis over archeologie en cultuurhistorie is in de landschapsbiografie ook aandacht voor de ruimte, sociaal-economische, culturele en bestuurlijke aspecten van de geschiedenis. Het landschap van en rond Alphen aan den Rijn is continu in verandering. Zo is het buitengebied al lang niet meer uitsluitend agrarisch productiegebied voor de dorpen, het is ook uitloop- en uitrengebied, recreatiegebied en habitat voor tal van plant- en diersoorten. Het is in toenemende mate energieleverancier maar ook koelmotor van en regenton voor de gemeente. In de gemeente hebben we te maken met verdichting, toename van hitte en problemen met waterafvoer die vragen om aanpassingen in de openbare ruimte. De opgave is de veranderingen dusdanig te geleiden dat kwaliteiten behouden blijven, knelpunten tot een oplossing worden gebracht en waar mogelijk duurzaam nieuwe kwaliteit wordt toegevoegd, en dat alles zodanig dat het landschap zijn verhaal kan blijven vertellen. De landschapsbiografie is bedoeld als basis voor de gemeentelijke omgevingsvisie, maar is ook waardevol voor andere projecten in de gemeente, bijvoorbeeld bij (her)inrichting van wijken en kernen. Meer informatie vindt u op de website van Landschap en stad.

 • Grofvuil op laten halen

  Grofvuil is huishoudelijk afval dat niet in een afvalzak of afvalcontainer past. Denk aan meubels (zoals banken en kasten) en gebruiksgoederen (bijvoorbeeld een koelkast, televisie, huishoudelijke apparaten). U maakt een afspraak voor het ophalen van grofvuil en betaalt hier € 14,95 voor.  Hoe werkt het U maakt online een afspraak en betaalt met iDEAL het bedrag U biedt het grofvuil aan in Big Bags. Deze ontvangt u de donderdag vóór de ophaaldatum. Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur kunt u aan de Genielaan 1 in Alphen aan den Rijn de Big Bags ook zelf ophalen. Als u de Big Bags bij het gemeenteterrein van Langeroode wilt afhalen, dan kan dat vanaf de donderdag voorafgaand aan de week van uw afspraak Meubels die niet uit elkaar kunnen (zoals banken of matrassen) hoeven uiteraard niet in een Big Bag U zet grofvuil op de aanbiedplaats voor containers of naast een ondergrondse container (niet op de metalen plaat)  IJzeren of metalen spullen (zoals een fiets, strijkplank of bedspiraal) en huishoudelijke apparaten zet u naast de Big Bags Zet het grofvuil vóór 07.30 uur in Big Bags op straat Bied per keer niet meer dan 4 m3 grofvuil aan Let op: annuleert u de afspraak? Breng de Big Bags dan terug naar de Genielaan 1 Wat halen wij niet op: bouw en sloopafval spiegels alles van of met glas alles van of met steen chemisch afval autobanden  U brengt dit zelf naar Ecopark De Limes. Bedrijven en instellingen kunnen geen grofvuil aanbieden. Zij zorgen zelf dat hun afval wordt afgevoerd.

 • Subsidie voor isolatie (NIP)

  Woont u in een slecht geïsoleerde koopwoning en wilt u uw huis isoleren? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de NIP subsidie voor koopwoningen. Wij behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst tot het budget op is. De totale beschikbare subsidie is 2 miljoen euro. De link naar de hele regeling kunt u terugvinden op overheid.nl. Hierin worden ook veel moeilijke begrippen uitgelegd. Hoe werkt het? Bent u de eigenaar én bewoner van een slecht geïsoleerde koopwoning (eigenaar-bewoner)? Dan kunt u subsidie aanvragen voor het isoleren van uw woning als u voldoet aan de voorwaarden. Woont u in een complex met een vereniging van eigenaars (VvE)? Dan vraagt de VvE de subsidie aan namens de koopwoningen binnen de VvE. U kunt subsidie aanvragen tot maximaal 50% van de subsidiabele kosten (kosten die in aanmerking komen voor subsidie) met een maximum van totaal € 1460 per woning. Voert u de werkzaamheden zelf uit? Dan kunt u subsidie aanvragen tot maximaal 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 1460 per woning. Heeft u energietoeslag ontvangen in 2022 en/of 2023 en woont u in een eengezinswoning? Dan kunt u subsidie aanvragen tot maximaal 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van totaal € 4000 per woning. Heeft u energietoeslag ontvangen in 2022 en/of 2023 en woont u in een VvE-complex? Dan kunt u geen extra subsidie aanvragen omdat de VvE  geen onderscheid kan maken tussen de individuele inleg van leden. De subsidie wordt in totaal 1 keer per adres uitgekeerd. Er kan niet meerdere keren een bedrag aangevraagd worden tot het maximumbedrag is bereikt. Voor welke maatregelen kunt u subsidie aanvragen? Bouwdeel Eisen slecht bouwdeel Technische eisen eigenaar-bewoner Technische eisen VvE Dak (hellend/plat) Geen, slechte of matige isolatie aanwezig (minder dan 9 centimeter) RC ≤ 2.0 Minimaal 20 m2 Toegevoegde isolatiemateriaal heeft tenminste Rd-waarde 3.5 m2K/W Minimaal 70% van het dakoppervlak behorende tot de bestaande thermische schil Toegevoegde isolatiemateriaal heeft tenminste Rd-waarde 3.5 M2K/W Dak (zolderisolatie/vlieringisolatie) Geen isolatie aanwezig RC ≤ 0.5 Minimaal 20 m2 Toegevoegde isolatiemateriaal heeft tenminste Rd-waarde 3.5 m2K/W Minimaal 70% van het dakoppervlak behorende tot de bestaande thermische schil Toegevoegde isolatiemateriaal heeft tenminste Rd-waarde 3.5 M2K/W Spouwmuur Geen isolatie aanwezig Minimaal 10 m2 Toegevoegde isolatiemateriaal heeft ten minste Rd-waarde 1.1 m2K/W Minimaal 10 m2 Toegevoegde isolatiemateriaal heeft ten minste Rd-waarde 1.1 m2K/W Gevel (binnenisolatie/buitenisolatie) Geen voorzetwand of isolatie aanwezig RC ≤ 1.1 Minimaal 10 m2 Toegevoegde isolatiemateriaal heeft tenminste Rd-waarde 3.5 m2K/W Minimaal 10 m2 Toegevoegde isolatiemateriaal heeft tenminste Rd-waarde 3.5 m2K/W Vloer en bodem Geen of slechte isolatie aanwezig (minder dan 5 centimeter) RC ≤ 1.3 Minimaal 20 m2 Toegevoegde isolatiemateriaal heeft tenminste Rd-waarde 3.5 m2K/W Minimaal 70% van het oppervlak behorende tot de bestaande thermische schil. Toegevoegde isolatiemateriaal heeft tenminste Rd-waarde 3.5 m2K/W Glas Enkel glas, oud dubbelglas en HR glas Ug waarde ≥ 1.6 Glas en kozijnpanelen Ug en Up ≤ 1.2 Wm2K Isolerende deuren Ud ≤ 1.5 W/m2K en kozijnpanelen Ug en Up ≤0.7 W/m2K Isolerende deuren Ud ≤ 1.0 W/m2K in combinatie met nieuwe isolerende kozijnen Uf ≤ 1.5 W/m2K Glas en kozijnpanelen Ug en Up ≤ 1.2 Wm2K Isolerende deuren Ud ≤ 1.5 W/m2K en kozijnpanelen Ug en Up ≤0.7 W/m2K Isolerende deuren Ud ≤ 1.0 W/m2K in combinatie met nieuwe isolerende kozijnen Uf ≤ 1.5 W/m2K CO2-gestuurde ventilatie   Nieuw aan te leggen, geen onderhoud Nieuw aan te leggen, geen onderhoud Balansventilatie met WTW (eventueel in combinatie met CO2-sturing)   Nieuw aan te leggen, geen onderhoud Nieuw aan te leggen, geen onderhoud

 • FinanciĆ«le bijdrage evenementen citymarketing

  Het is op dit moment niet mogelijk om een aanvraag te doen.  Organisaties en ondernemers in de gemeente kunnen een incidentele bijdrage aanvragen voor het organiseren van een evenement. Dit evenement moet de aantrekkelijkheid en het imago van Alphen aan den Rijn versterken voor bezoekers en inwoners. De gemeente wil Alphen aan den Rijn op de kaart zetten als actieve, initiatiefrijke stad, waar veel te doen is. Hiervoor is in 2024 eenmalig € 249.000 beschikbaar gesteld. Per evenement geldt een maximum van € 30.000. Uw eigen bijdrage is minimaal 2/3 (twee derde) van de totale kosten van het evenement. Bij de beoordeling van de aanvraag wordt er nadrukkelijk gekeken naar de financiële noodzaak om het evenement van een bijdrage te voorzien. Daarnaast wordt uw aanvraag in het bijzonder getoetst op de bijdrage die uw evenement levert aan de citymarketingdoelstellingen van de gemeente: het vergroten van de naamsbekendheid en imago van Alphen aan den Rijn in de regio, en het versterken van de waardering en trots van inwoners en ondernemers op Alphen aan den Rijn. Alphen Marketing zal daarom advies uitbrengen in welke mate de aanvraag aansluit op bovenstaande doelstellingen.  Heeft u vragen over het indienen of over de voortgang van een aanvraag? Stuur een e-mail naar economischezaken@alphenaandenrijn.nl.

 • Hondenbelasting

  U betaalt hondenbelasting als u 1 of meer honden heeft. Daarvoor meldt u de hond bij de gemeente aan. Heeft u geen hond meer, meld uw hond dan zo snel mogelijk af. Hondenbelasting betaalt u via uw aanslag gemeentebelastingen. Wat betaalt u per jaar 1e hond per jaar: € 64,56 2e hond per jaar: € 97,56 3e hond (en meer) per jaar: € 161,76 Per kennel: € 226,56 Bent u verhuisd naar Alphen aan den Rijn? Dan ontvangt u ongeveer 2 maanden na inschrijving op uw adres een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Vanaf dat moment kunt u uw hond aanmelden. U betaalt geen hondenbelasting voor: honden in een erkend asiel blindengeleidehonden politiehonden met geldig diploma of verklaring geschiktheid KNPV honden jonger dan 3 maanden en bij de moederhond zijn honden die opgeleid zijn en dienen als hulphonden Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. 

 • Huishoudelijke hulp

  Heeft u (tijdelijk) hulp of ondersteuning nodig bij het huishouden en u kunt hiervoor geen familie of vrienden inschakelen. Dan kunt u bij Tom in de buurt huishoudelijke hulp aanvragen. U kunt denken aan: het schoonmaken van uw huis zorgen voor schone kleding boodschappen doen maaltijdvoorziening (tijdelijke) zorg voor  uw kind(eren) helpen bij het organiseren van uw huishouden Wilt u weten welke thuiszorgaanbieder u kunt kiezen? Neem dan contact op met Tom in de buurt.

 • Leerplicht en kwalificatieplicht

  In de leerplichtwet staat dat kinderen naar school moeten. De meeste kinderen gaan naar school als ze 4 jaar zijn. De leerplicht gaat in op de 1e schooldag van de maand nadat een kind 5 jaar is geworden. Kwalificatieplicht De leerplicht stopt aan het einde van het schooljaar waarin een jongere 16 jaar is geworden. Daarna zijn jongeren tot 18 jaar kwalificatieplichtig. Dit betekent dat ze onderwijs blijven volgen totdat ze een diploma hebben op minimaal mbo niveau 2, havo of vwo. Dit diploma is een startkwalificatie.  De kwalificatieplicht geldt niet voor jongeren met een diploma van:  het praktijkonderwijs  het voortgezet speciaal onderwijs met het uitstroomprofiel arbeidsmarkt of dagbesteding Vragen? Heeft u vragen over leerplicht en kwalificatieplicht, neem dan contact op met de leerplichtambtenaar.  Of lees meer over de leerplicht en de kwalificatieplicht op de website van de Rijksoverheid.

 • Energietoeslag

  Huishoudens met een laag inkomen kunnen over 2023 een energietoeslag krijgen. Met dit extra geld kunnen de energiekosten (gedeeltelijk) worden betaald. De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt. Hoogte en voorwaarden: De energietoeslag is € 1.300. U kunt de energietoeslag krijgen als u voldoet aan al deze voorwaarden: U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of verblijft rechtmatig in Nederland.  U betaalt de energiekosten van uw woonadres.  Uw inkomen is niet hoger dan 130% van het voor u geldende sociaal minimum.  Inkomensgrens tot 130% per maand exclusief vakantietoeslag Gezin 21 jaar tot AOW-leeftijd AOW-leeftijd Alleenstaand € 1.502,53 € 1.676,71 Samenwonend/getrouwd € 2.146,45 € 2.276,85 Woont u in de gemeente Nieuwkoop of Kaag en Braassem? Dan kunt u voor meer informatie over het bedrag en de inkomensgrens terecht op de website van uw eigen gemeente.  Heeft u recht op studiefinanciering? Dan kunt u de energietoeslag niet bij de gemeente aanvragen. U doet de aanvraag bij DUO. Automatisch ontvangen Bent u bekend bij de gemeente? En voldoet u aan de voorwaarden? Dan ontvangt u de energietoeslag uiterlijk eind december 2023 op uw rekening. Dit gaat automatisch.  U bent bekend bij de gemeente als u in 2023: een uitkering van de gemeente (zoals bijstand, IOAW, IOAZ of BBZ) heeft ontvangen. bijzondere bijstand of een individuele inkomenstoeslag heeft ontvangen. bij uw AOW-pensioen een AIO-aanvulling van de Sociale Verzekeringsbank heeft ontvangen. kwijtschelding gemeentelijke belastingen heeft gekregen de collectieve zorgverzekering van de gemeente voor inkomens tot 110% van het sociaal minimum had een schuldhulptraject volgde via de gemeente (een minnelijk traject of saneringskrediet). Heeft u de energietoeslag in 2022 ontvangen en was bij ons bekend dat uw inkomen in 2023 niet is veranderd? Dan heeft u de energietoeslag 2023 in december automatisch ontvangen. Als uw inkomen niet bij de gemeente bekend was, kunt u de energietoeslag zelf aanvragen.  Het kan zijn dat u eerst uw bankrekeningnummer moet doorgeven, voordat we de energietoeslag kunnen uitbetalen. Vul hiervoor het strookje op uw toekenningsbeschikking in en stuur het naar ons terug. 

 • Overlast van geluid of stank

  Voor meldingen van geluidsoverlast of stankoverlast kunt u soms bij ons terecht en soms bij een andere organisatie.  Verkeer,- stank- en geluid Geluids,- en stankoverlast veroorzaakt door bedrijven meldt u bij de Omgevingsdienst Midden-Holland. Verkeersoverlast kunt u melden bij de gemeente via een melding openbare ruimte.  Geluidsoverlast op het water kunt u bij de politie melden via telefoonnummer 0900 88 44. Last van houtrook meldt u bij de Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH). U kunt ook bellen naar 088 545 0000. Vraag naar een medewerker van team Geluid & Lucht.  Aanmelden Stookalert RIVM. Met een stookalert krijgt u een melding en weet u of het verstandig is om te stoken. Dit heeft namelijk met de weersomstandigheden te maken. Bewust stoken kan gezondheidsklachten bij mensen in de omgeving voorkomen. Bouwoverlast Dit meldt u bij de gemeente via telefoonnummer 14 0172. Horeca of evenementen Heeft u last van geluidshinder van horeca of een evenement? Meld dit bij de politie via telefoonnummer 0900 88 44. Vliegtuigen Via het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) meldt u vliegtuiglawaai. Vuurwerkoverlast melden Meld vuurwerkoverlast direct bij ons. Bel hiervoor 14 0172 of doe de melding online. We hebben een speciaal telefoonnummer dat u kunt bellen tussen 27 december tot en met 31 december én op 2 januari 2024.  Bel tussen kerst en oud en nieuw en op 2 januari naar 0172 46 47 57. U kunt ons bereiken tussen 07.00 en 23.00 uur.  Melding doen » Of bel bij vuurwerkoverlast met de politie op telefoonnummer 0900  88 44. Bij spoed, zwaar vuurwerk of als u getuige bent van vernieling belt u 112. 

 • Openbare laadpaal aanvragen

  Heeft u een elektrische auto, maar geen plek om op eigen grond te parkeren? Dan kunt u een aanvraag doen voor het plaatsen van een laadpaal in de openbare ruimte. De laadpaal is bedoeld voor publiek gebruik. Er kunnen dus meerdere personen gebruik maken van de laadpaal. U kunt een openbaar oplaadpunt aanvragen als: u woont of werkt in de gemeente Alphen aan den Rijn u geen mogelijkheid heeft op eigen terrein een laadpunt te plaatsen uw elektrische of hybride auto een actieradius heeft van ten minste 50 kilometer óf 9kWh accucapaciteit er binnen een loopafstand van 200 meter van uw woon- of werkadres geen laadpaal staat (zie locaties van laadpalen in Alphen aan den Rijn) er binnen een loopafstand van 200 meter van uw woon- of werkadres een laadpaal staat waar meer dan 100 keer in 2 maanden is opgeladen (volgens gegevens bij de gemeente). De gemeente werkt met samen met 5 aanbieders. U kunt zelf kiezen bij welke aanbieder u een laadpaal wilt aanvragen. Zij handelen voor u de verdere aanvraag bij de gemeente af. U kunt maar bij 1 van de 5 aanbieders een aanvraag voor een laadpaal indienen. Aanvragen kan bij: CityCharging Opcharge Orange Charging Park&Charge PowerGo