Zoekresultaat 11 - 20 van 93 resultaten

 • Leenheerenpolder Goudswaard

  In de Leenheerenpolder komt ruimte voor herstel van intergetijden natuur. In de kop van het gebied is ruimte voor het vergroten van de recreatieve beleving. Ook komen er (recreatie) woningen. Het buitendijks gebied van 130 hectare groot wordt op deze manier voor bewoners en recreanten aantrekkelijker. De ontwikkeling biedt kansen voor het vergroten van de  vitaliteit economische groei van het…

 • Aanbod cultuur

  Bij Stichting Hoeksche Waard Actief helpen, adviseren, ondersteunen en stimuleren ze verenigingen, sportclubs, cultuuraanbieders, scholen, bedrijven en ook inwoners van de Hoeksche Waard bij initiatieven en vragen op het gebied van sport, cultuur en gezond leven. U kunt via hun website (link) informatie vinden over het totale aanbod van cultuuraanbieders. Ga naar de website van Hoeksche Waard Actief

 • Basisregistratie personen (BRP), uittreksel

  U kunt een uittreksel van uw persoonsgegevens (BRP) nodig hebben voor het afleggen van een examen, inschrijven voor een school, opleiding of woningbouwvereniging, uw huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw pensioen, een echtscheiding of als bewijs dat u Nederlander bent. Een uittreksel vraagt u aan in de gemeente waar u woont. Log veilig in met DigiD om te laten zien wie u bent.…

 • Wonen Welzijn Zorg 2030

  Visie en uitvoeringsagenda Zo lang mogelijk gezond blijven, voor onszelf en voor elkaar kunnen zorgen en leiding nemen over ons eigen leven. Dat willen we bereiken met de Uitvoeringsagenda Wonen, Welzijn en Zorg. Daarvoor is het nodig dat we nieuwe afspraken maken. Want de manier waarop we wonen, welzijn en zorg in de Hoeksche Waard hebben geregeld, is niet langer…

 • Herkennen van kindermishandeling

  En wat te doen met signalen Helaas zijn er nog elke dag kinderen slachtoffer van een vorm van kindermishandeling. In elke klas in Nederland is minimaal 1 kind slachtoffer van kindermishandeling. Dit is 1 kind te veel. Dit zijn cijfers die wij liever niet zien, daarom is de aanpak rondom huiselijk geweld en kindermishandeling belangrijk. De overheid is wettelijk verplicht…

 • Inzage milieuvergunningen

  Voor vergunningen vanuit de Omgevingsdienst (OZHZ) geldt per 1 juli 2023 een digitale terinzagelegging. Het gaat om vergunningen die worden verleend via de uitgebreide Awb procedure van afdeling 3.4, bijvoorbeeld milieuvergunningen. De digitale terinzagelegging geldt voor een periode van 6 weken. Deze periode gaat in na de datum van publicatie. Terinzagelegging van Ontwerpbeschikking Romaco B.V. De stukken liggen ter inzage…

 • Polder De Buitenzomerlanden

  Eind 2018 stelde de gemeenteraad van gemeente Binnenmaas de visie “De Buitenzomerlanden – Opladen aan de Oude Maas” vast. Doel van deze visie is om de bijzondere getijdennatuur in het gebied toegankelijker te maken zodat je de natuur nog meer kunt beleven. Ook willen we de natuur waar mogelijk uitbreiden. De wens is te komen tot een natuurgebied in combinatie…

 • Randweg Klaaswaal

  Het dorp Klaaswaal heeft een centrale ligging in gemeente Hoeksche Waard. Auto’s, bussen en vrachtwagens maken allemaal gebruik van de Molendijk/Rijksstraatweg (noord/zuid verbinding). Ook maakt het verkeer veel gebruik van de Oud-Cromstrijensedijk Oostzijde en Westzijde (oost/west verbinding). Behalve voor het autoverkeer zijn deze wegen ook belangrijke fietsverbindingen voor schoolkinderen en ook het landbouwverkeer maakt gebruik van deze wegen. Van oorsprong…

 • Complexe Maatschappelijke Zorg (CMZ)

  Je zou maar de grip op je leven (dreigen te) verliezen. Het risico is dan aanwezig dat je jezelf of anderen schade toebrengt. Vaak hebben deze inwoners meerdere problemen (multiproblematiek), wat de situatie soms complex maakt, waardoor zij beperkt mee kunnen doen in de samenleving. Deze problematiek wordt meestal laat gesignaleerd, waardoor de problemen soms groter worden of er meer…

 • Damherten

  In de Hoeksche Waard leeft sinds geruime tijd een populatie damherten. Provincie Zuid-Holland is van plan om de omvang van deze populatie te beperken en in 5 jaar terug te brengen naar 0. Hiervoor lag t/m 11 maart 2024 een ontwerpbesluit op grond van de Wet Natuurbescherming ter inzage. Gedurende de termijn van terinzagelegging kon een belanghebbende schriftelijk of mondeling…