Zoekresultaat 11 - 20 van 96 resultaten

 • Heeft u een vraag?

  Neem contact op met de gemeente.

 • Leenheerenpolder Goudswaard

  In de Leenheerenpolder komt ruimte voor herstel van intergetijden natuur. In de kop van het gebied is ruimte voor het vergroten van de recreatieve beleving. Ook komen er (recreatie) woningen. Het buitendijks gebied van 130 hectare groot wordt op deze manier voor bewoners en recreanten aantrekkelijker. De ontwikkeling biedt kansen voor het vergroten van de  vitaliteit economische groei van het…

 • Aanbod cultuur

  Bij Stichting Hoeksche Waard Actief helpen, adviseren, ondersteunen en stimuleren ze verenigingen, sportclubs, cultuuraanbieders, scholen, bedrijven en ook inwoners van de Hoeksche Waard bij initiatieven en vragen op het gebied van sport, cultuur en gezond leven. U kunt via hun website (link) informatie vinden over het totale aanbod van cultuuraanbieders. Ga naar de website van Hoeksche Waard Actief

 • Basisregistratie personen (BRP), uittreksel

  U kunt een uittreksel van uw persoonsgegevens (BRP) nodig hebben voor het afleggen van een examen, inschrijven voor een school, opleiding of woningbouwvereniging, uw huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw pensioen, een echtscheiding of als bewijs dat u Nederlander bent. Een uittreksel vraagt u aan in de gemeente waar u woont. Log veilig in met DigiD om te laten zien wie u bent.…

 • Herkennen van kindermishandeling

  En wat te doen met signalen Helaas zijn er nog elke dag kinderen slachtoffer van een vorm van kindermishandeling. In elke klas in Nederland is minimaal 1 kind slachtoffer van kindermishandeling. Dit is 1 kind te veel. Dit zijn cijfers die wij liever niet zien, daarom is de aanpak rondom huiselijk geweld en kindermishandeling belangrijk. De overheid is wettelijk verplicht…

 • Inzage milieuvergunningen

  Voor vergunningen vanuit de Omgevingsdienst (OZHZ) geldt per 1 juli 2023 een digitale terinzagelegging. Het gaat om vergunningen die worden verleend via de uitgebreide Awb procedure van afdeling 3.4, bijvoorbeeld milieuvergunningen. De digitale terinzagelegging geldt voor een periode van 6 weken. Deze periode gaat in na de datum van publicatie. Terinzagelegging van Ontwerpbeschikking Romaco B.V. De stukken liggen ter inzage…

 • Polder De Buitenzomerlanden

  Eind 2018 stelde de gemeenteraad van gemeente Binnenmaas de visie “De Buitenzomerlanden – Opladen aan de Oude Maas” vast. Doel van deze visie is om de bijzondere getijdennatuur in het gebied toegankelijker te maken zodat je de natuur nog meer kunt beleven. Ook willen we de natuur waar mogelijk uitbreiden. De wens is te komen tot een natuurgebied in combinatie…

 • Logeerzorg

  Bent u mantelzorger? Dan kunt u sinds 1 mei 2019 gebruik maken van logeerzorg. Bij logeerzorg wordt de zorg van de mantelzorger, in goed overleg, tijdelijk helemaal overgenomen. Wilt u iemand aanmelden voor logeerzorg of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met team Wmo. Download het PDF-document met meer informatie over logeerzorg

 • Randweg Klaaswaal

  Het dorp Klaaswaal heeft een centrale ligging in gemeente Hoeksche Waard. Auto’s, bussen en vrachtwagens maken allemaal gebruik van de Molendijk/Rijksstraatweg (noord/zuid verbinding). Ook maakt het verkeer veel gebruik van de Oud-Cromstrijensedijk Oostzijde en Westzijde (oost/west verbinding). Behalve voor het autoverkeer zijn deze wegen ook belangrijke fietsverbindingen voor schoolkinderen en ook het landbouwverkeer maakt gebruik van deze wegen. Van oorsprong…

 • Complexe Maatschappelijke Zorg (CMZ)

  Je zou maar de grip op je leven (dreigen te) verliezen. Het risico is dan aanwezig dat je jezelf of anderen schade toebrengt. Vaak hebben deze inwoners meerdere problemen (multiproblematiek), wat de situatie soms complex maakt, waardoor zij beperkt mee kunnen doen in de samenleving. Deze problematiek wordt meestal laat gesignaleerd, waardoor de problemen soms groter worden of er meer…