Zoekresultaat 11 - 20 van 40 resultaten

 • Kermisstandplaats

  Een kermisexploitant moet toestemming vragen voor het innemen van een standplaats op een kermis.

 • Bornse vrouwen in bedrijf

  De netwerkgroep Bornse Vrouwen in Bedrijf bestaat uit zo’n 40 vrouwelijke ondernemers, van detaillisten tot dienstverleners.

 • Welstandsadvies

  Een welstandsadvies is een advies met betrekking tot het uiterlijke aanzien van een bouwwerk.

 • Milieuklacht indienen

  Heeft u een milieuklacht? Dan kunt u dit zelf melden bij de Omgevingsdienst Twente.

 • Twentse klachtenregeling bij aanbesteden 2013 (actualisatie 2023)

  Regeling Klachtenmeldpunt en klachtenprocedure 14 Twentse gemeenten, Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, SamenTwente en Veiligheidsregio Twente (actualisatie 2023).

 • Oud papier inzamelen

  Men mag oud papier inzamelen indien men in het bezit is van een inzamelingsvergunning op grond van de Afvalstoffenverordening. Het betreft hier zowel inzamelingen waarvan de opbrengst bestemd is voor liefdadigheidsdoelen, als inzamelingen die in het eigen belang gedaan worden. De gemeente beoordeelt alle aanvragen aan het begin van het kalenderjaar, na het jaar waarin de aanvraag is gedaan. De vergunning bevat voorschriften omtrent de data waarop ingezameld mag worden en de manier waarop dat plaatsvindt. De vergunning is een jaar geldig.

 • Gemeenteraad

  De gemeenteraad heeft het voor het zeggen en bestuurt Borne op hoofdlijnen.

 • Vergunning Leegstandwet

  Als uw woonruimte leeg staat of bijvoorbeeld binnen korte tijd gesloopt of gerenoveerd wordt, is het voor u als eigenaar vaak niet zinvol de ruimte op de gebruikelijke manier te verhuren. Om leegstand te voorkomen, is het wel mogelijk uw ruimte aan een tijdelijke huurder te verhuren.

 • Bedrijf starten

  Wilt u een bedrijf starten in de gemeente Borne? Hier vindt u meer informatie.

 • Groslijsten

  De groslijstsystematiek is een objectieve en transparante wijze van uitnodigen van leveranciers die gaan deelnemen aan onderhandse aanbestedingen.