Zoekresultaat 11 - 19 van 19 resultaten

 • Verhuizen naar Nederland (immigratie)

  Als u in Nederland komt wonen, moet u zich persoonlijk inschrijven bij de gemeente. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland hebt gewoond

 • Boom kappen

  Wat u moet doen als u een boom wilt kappen. Wat u moet doen als u een monumentale en waardevolle boom wilt kappen of een boom buiten de bebouwde kom.

 • Meldpunt openbreking openbare ruimte

  Een vergunning of instemmingsbesluit aanvragen gaat via het MOOR-platform. MOOR staat voor Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte.

 • Gladheidsbestrijding

  Wij werken samen met HVC. HVC is 24/7 startklaar om preventief en curatief de gladheid te bestrijden tijdens werkdagen van 7.00 t/m 17.00 uur.

 • Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

  Kloppen uw persoonsgegevens in de BRP niet, dan kunt u deze laten aanpassen.

 • Geslachtswijziging

  Bent u in de gemeente Beverwijk geboren? Zo ja, dan kunt u ons vragen om uw geslacht aan te passen op uw geboorteakte.

 • Geluidshinder bouwwerkzaamheden

  Denkt u geluidoverlast te veroorzaken? Bijvoorbeeld door bouwwerkzaamheden uit te voeren? Dan kunt u voor meer informatie naar Omgevingsdienst IJmond.

 • Ouderlijk gezag

  Elke minderjarige staat onder gezag. Iemand die het gezag heeft over een kind, neemt beslissingen voor en over het kind.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Heeft u schade geleden door bij. achterstallig onderhoud aan wegen, pleinen, openbaar groen of iets dergelijks? Stel de gemeente aansprakelijk.