Zoekresultaat 11 - 20 van 45 resultaten

 • Gemeenschapsinitiatief

  Goede ideeën voor wijk of buurt kunnen gemeld worden bij de wijkbeheerder. De gemeente bekijkt dan hoe ze kan helpen met de uitvoering.

 • Geluidsapparatuur horecabedrijf

  Wanneer een horecabedrijf geluidsapparatuur gebruikt, moet dit gemeld worden om geluidsoverlast te voorkomen.

 • Hofleverancier worden

  Hofleverancier is een Koninklijk predicaat dat aangevraagd kan worden bij de burgemeester. De koning wijst het predicaat toe.

 • Milieu, vergunning of melding

  Wanneer activiteiten van een bedrijf gevolgen hebben voor het milieu, moet een vergunning aangevraagd of melding Activiteitenbesluit gedaan worden.

 • Nieuwe straatnaam voorstellen

  Burgers kunnen een voorstel doen bij de gemeente voor nieuwe straatnamen. Reeds vastgestelde straatnamen staan in een register van de gemeente.

 • Afval, bedrijven

  Bedrijven regelen zelf dat hun afval op een goede manier wordt ingezameld. De gemeente is niet verantwoordelijk hiervoor.

 • Verplichte verbetering woning

  Eigenaren van een woning of woonwagen moeten voldoen aan het Bouwbesluit 2012. De gemeente kan eigenaren verplichten om dit te verbeteren.

 • Dieren houden

  Voor het houden van sommige dieren moet een ontheffing aangevraagd worden. Ook gelden er regels.

 • Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

  Ondernemers kunnen een BIZ oprichten, waarbij ze samen investeren in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving.

 • Kabels en leidingen leggen in openbare grond

  Wanneer kabels en leidingen in openbaar gebied in de grond gelegd worden, moet dit gemeld worden bij het Kadaster. Soms is ook een vergunning nodig.