Zoekresultaat 11 - 20 van 24 resultaten

 • Subsidieregeling Rijksmonumenten

  Voor wie is de subsidieregeling Rijksmonumenten bedoeld?  Deze subsidieregeling is bedoeld voor organisaties die zich bezig houden met in oorspronkelijke staat houden van molens en/of restaureren van de rijksmonumenten in de gemeente De Fryske Marren. Waarvoor is deze subsidie bedoeld? Subsidie kan uitsluitend verstrekt worden voor: Onderhoud van (monumentale) molens in gemeente De Fryske Marren: Restauratie van rijksmonumenten met een…

 • Gebruik openbare weg

  De Fryske Marren heeft in totaal meer dan 800 kilometer aan openbare wegen in beheer. Als wegbeheerder heeft de gemeente een zorgplicht voor het in goede en veilige staat verkeren van wegen. Daarbij hoort een veilige procedure voor het afsluiten van de openbare weg. Wilt u tijdelijk de openbare weg (geheel of gedeeltelijk) stremmen? Dan vraagt u dit bij ons…

 • Milieuvergunning en milieumelding

  De omgevingsvergunning met toestemming milieu is de voormalige milieuvergunning (of de Hinderwetvergunning). Voor een aantal activiteiten die een grote impact hebben op het milieu vraagt u een omgevingsvergunning met toestemming milieu aan. U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan activiteiten van grote chemische bedrijven en grote veehouderijen. De meeste activiteiten vallen tegenwoordig onder algemene milieuregels. Voor deze activiteiten hoeft u geen…

 • Belastingaanslag

  Op uw belastingaanslag staat welke gemeentelijke belastingen u moet betalen. Aanslagbiljet downloaden U kunt uw aanslagbiljet downloaden via Mijn De Fryske Marren, uw persoonlijke pagina binnen onze website. Download mijn aanslagbiljet Ook via MijnOverheid Het is ook mogelijk om uw aanslagbiljet te downloaden via het landelijke MijnOverheid. MijnOverheid biedt u toegang tot uw post, uw Persoonlijke gegevens en uw Lopende…

 • Subsidieregeling gemeentelijke monumenten

  Voor wie is de subsidieregeling gemeentelijke monumenten bedoeld? Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan eigenaren van onroerende zaken die als beschermd gemeentelijke monument in categorie I of categorie II is aangewezen. Waarvoor is deze subsidie bedoeld? Er kan een eenmalige subsidie worden verleend in de kosten, welke verband houden met de restauratie van het pand. Hoe hoog is de subsidie? De…

 • Gemeentegrond kopen of huren

  Sommige stukken gemeentegrond kunt u kopen of huren. We noemen dit snippergroen (of overhoek), het gaat om (vaak kleine) stukken grond van de gemeente. Deze stukken grond grenzen aan de grond van bewoners. In bepaalde gevallen wil de gemeente deze grond verkopen of verhuren. Snippergroen kopen of huren Heeft u interesse voor snippergroen, doe dan een aanvraag via het aanvraagformulier…

 • Subsidieregeling inwonersinitiatieven

  Voor wie is de subsidieregeling inwonersinitiatieven bedoeld?  De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan vrijwilligersinitiatieven van (groepen van) inwoners. Waarvoor is deze subsidie bedoeld? Voor deze subsidieregeling werken we aan drie doelen: Het opstarten of  doorontwikkeling van activiteiten die:• de sociale samenhang in de buurt duurzaam versterken en/ of;• verschillende doelgroepen, bij voorkeur groepen die elkaar niet van nature al geregeld…

 • Subsidieregeling duurzaamheid De Fryske Marren

  Voor wie is de subsidieregeling duurzaamheid De Fryske Marren bedoeld? Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan de lokale organisaties die bijdragen aan de doelstellingen zoals beschreven in de duurzaamheidsvisie 2013-2030 De Friese Meren en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsprogramma’s duurzaamheid in de ruimste zin. Waarvoor is deze subsidie bedoeld? Het doel van deze subsidieregeling is het zoeken (en vinden) van een…

 • Subsidieregeling nationaal programma onderwijs

  Wie komt in aanmerking voor deze subsidie? De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs voor scholen die gevestigd zijn in de gemeente De Fryske Marren. Waarvoor is deze subsidie bedoeld? Om activiteiten te organiseren die bijdragen aan het inlopen van ontstane onderwijsachterstanden en/of onderwijsvertraging als gevolg van COVID-19. Welke kosten komen in aanmerking? De…

 • Uitkeringsfraude doorgeven

  Denkt u dat iemand in uw omgeving ten onrechte te veel uitkering ontvangt? Geef het aan ons door. Dit kan anoniem, maar u kunt uw gegevens ook achterlaten, zodat wij u kunnen bellen voor meer informatie. Fraude online doorgeven Vanwege de privacy van onze klanten kunnen wij u niet informeren over de uitkomst van een onderzoek.