Zoekresultaat 11 - 20 van 72 resultaten

 • Verslavingszorg

  Het kan zijn dat u problemen hebt die voortkomen uit een verslaving. Misschien kunt u niet stoppen met roken, drinken, het gebruiken van drugs of medicijnen. Ook gokken en andere kansspelen kunnen verslavend zijn. Bent u verslaafd, kent u mensen die dat zijn of hebt u overlast van de verslaving van anderen? Zoek hulp als dat nodig is, ook als het alleen om preventie gaat. Tactus Verslavingszorg T 088 382 28 87 Infolijnen Alcohol infolijn: 0900 500 2021 Drugs infolijn: 0900 1995 Gokken infolijn: 0900 217 7721 Roken infolijn: 0900 500 2025 (voor jongeren) Roken infolijn: 0900 9390 (voor ouderen) ​Contactgegevens Gemeente Putten t.a.v. Samenleving, Postbus 400, 3880 AK PUTTEN. T (0341) 359 611

 • Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties

  In Nederland gebruiken veel overheidsorganisaties uw gegevens. Het gaat om gegevens van burgers, bedrijven en bijvoorbeeld gebouwen. Het is dus belangrijk dat al die gegevens kloppen. Staat er toch een fout in een registratie? Dan moet deze snel worden hersteld. Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties kan hierbij helpen. Direct een melding doen bij het MFO Op deze website staan 3 formulieren: voor burgers, bedrijven en (semi)overheidsorganisaties.  

 • Huisnummerpaaltjes

  Het project "Beter zichtbaar" is afgerond. Hiermee zijn de woningen in het buitengebied van Putten voorzien van een duidelijk en reflecterend huisnummer. De kosten van dit project zijn door de gemeente betaald. Het huisnummerpaaltje is eigendom geworden van de bewoners. Doel van het project. In geval van calamiteiten woningen in het buitengebied beter vindbaar te maken voor de (nood)hulpdiensten. Het project was een eenmalige actie. Zichtbaarheid Wilt u er voor zorgen dat de huisnummerpaaltjes goed zichtbaar blijven? Dit doet u door bijvoorbeeld regelmatig het gras er omheen te maaien. Zichtbaarheid is namelijk het doel van de actie en dit vraagt ook inzet van de inwoners van Putten.

 • Ontheffing reclamevoertuig

  U mag een voertuig met handelsreclame niet op de weg parkeren met het doel handelsreclame te maken. Het college mag op dit verbod een ontheffing geven.

 • Verwijdering olietank in particuliere grond

  Heeft u een ondergrondse olietank in uw tuin die u niet meer gebruikt? U moet dit melden bij de gemeente. De gemeente vertelt u of u deze tank moet laten schoonmaken of verwijderen. Dit mag u niet zelf doen. Ook al ligt de tank niet diep in de grond. U moet hiervoor een KIWA-erkend bedrijf inhuren. Het bedrijf verwijdert de tank en doet onderzoek naar mogelijke bodemverontreiniging door olielekkage. Is uw grond vervuild? Dan moet u de bodem laten saneren.

 • IOAW

  IOAW is de afkorting van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. U kunt recht hebben op een IOAW-uitkering als u bent geboren voor 1 januari 1965 en onvoldoende inkomen heeft om van te leven. Het inkomen van uw partner telt hierbij ook mee, maar het inkomen van minderjarige kinderen niet.

 • Sanering bodemverontreiniging

  Een bodemtoets voor de vergunning is nodig bij bouwplannen voor: Huizen. Kantoren. Fabrieken. Een bodemtoets is een onderzoek naar vervuiling in de grond. Blijkt uit het onderzoek dat de bodem vervuild is? Dan mag de gemeente eisen dat sanering moet plaatsvinden. Dit hangt af van de ernst van de verontreiniging. Bij een niet-ernstig geval van bodemverontreiniging mag de gemeente besluiten dat bouwen mag. Bij een ernstige bodemvervuiling mag de gemeente saneringsmaatregelen verplichten. Dit betekent dat de vervuilde grond moet worden afgevoerd. Sanering is bijvoorbeeld nodig bij de verwijdering van een ondergrondse huisbrandolietank.

 • Rioolonderhoud

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel (met betreffende gemalen, pompen en bergbezinkbassins). Als eigenaar van een woning of bouwwerk bent u verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de aansluiting op de riolering. Klachten over stank, rioolverstopping, verzakking van de weg als gevolg van rioollekkage kunt u bij de gemeente melden, telefoonnummer (0341) 359 611. Bent u eigenaar van de woning Zoek het ontstoppingsstuk op. Deze kunt u vinden op de grens van uw tuin en het trottoir. Een tekening kunt u tijdens kantooruren gratis afhalen bij de afdeling Ruimte. Verwijder het dekseltje; als de rioolbuis hieronder droog is, zit de verstopping waarschijnlijk op uw eigen terrein. Staat de rioolbuis vol, dan zit de verstopping op gemeentegrond. U kunt dan bellen met telefoonnummer (0341) 359 611. De gemeente zorgt dat de verstopping kosteloos wordt verholpen. Let op: Als u de loodgieter erbij haalt, zijn de kosten voor uw eigen rekening. Voordat u een loodgietersbedrijf inschakelt kunt u dus het beste eerst de gemeente bellen. Bent u huurder van de woning De verantwoording ligt bij uw huisbaas en hij zal de verstopping verhelpen. Zonodig schakelt hij de gemeente in. Drukriolering Aansluitingen in de buitengebieden noemen we drukriolering. Dit zijn de bekende kastjes met een rode lamp. Storingen die daar voorkomen kunt u melden op het storingsnummer (0341)  375 729. Dit storingsnummer is op elk moment van de dag (ook in het weekend) bereikbaar. Let op: Als u een loodgietersbedrijf inschakelt, zijn de kosten voor uw eigen rekening. Voorkomen van een verstopping Eigenlijk is het heel simpel: urine, ontlasting, gewoon toiletpapier en (af)waswater mogen het riool in. Vochtig toiletpapier is steviger dan gewoon toiletpapier en kan tot verstoppingen leiden. Gooi dat dus bij voorkeur niet in het toilet, maar bij het restafval. Niet in het riool horen dus: (frituur)olie, vet, vochtige doekjes, luiers, condooms, maandverband, kattenbakkorrels, verfresten, etensresten, medicijnen of andere chemicaliën, textiel. Ze kunnen verstoppingen veroorzaken of de zuivering verstoren. En dat leidt weer tot kosten en milieuschade. Meer informatie vind u op de website http://www.riool.info.

 • Reclame plaatsen

  Voor het plaatsen van reclame heeft u geen omgevingsvergunning nodig. Hierover zijn afspraken gemaakt in de Algemene Plaatselijke Verordening. LET OP: het kan gebeuren dat u om een andere reden toch een omgevingsv­erg­u­­nning nodig heeft. Bijvoorbeeld als u voor het plaatsen van de reclame: Een bouwwerk plaatst/verandert. Een reclamevoertuig parkeert. Een weggedeelte gebruikt in strijd met de bestemming. Twijfelt u? Neem dan contact met ons op via onderstaand telefoonnummer. Contactgegevens T (0341) 359 725

 • Naamskeuze

  Het eerste kind van een getrouwd stel krijgt vanzelf de achternaam van de vader. De ouders kunnen ook besluiten om het kind de achternaam van de moeder te geven. Dit moeten zij doorgeven aan de gemeente voor of bij de geboorteaangifte. Kinderen die hierna worden geboren, krijgen dezelfde achternaam als het eerste kind. Bij ongetrouwde ouders krijgt het kind standaard de achternaam van de moeder. Bij erkenning kunt u ervoor kiezen dat het kind de naam van de vader krijgt. De moeder moet toestemming geven. De kinderen die hierna worden geboren, krijgen dan dezelfde achternaam. De gemeente maakt een akte van naamskeuze op. U mag de achternaam van uw kinderen nog één keer veranderen in die van de andere ouder. Dit mag wanneer u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Kinderen boven de zestien jaar moeten hier zelf een handtekening voor zetten. Voorwaarden Wordt uw kind geboren in het buitenland en kunt u daar de achternaam niet zelf kiezen? Dan kunt u dit binnen 2 jaar na de geboorte in Nederland doen. Uw kind heeft de Nederlandse nationaliteit. Is het kind 16 jaar of ouder? Dan legt het kind zelf een verklaring af over de keuze van de naam.