Zoekresultaat 11 - 20 van 62 resultaten

 • Rioolaansluiting aanvragen

  De gemeente sluit het openbare riool aan op privéterrein. Als een woning of bedrijf niet is aangesloten, moet aansluiting aangevraagd worden.

 • Afvalinzameling

  Huishoudelijk afval moet per soort gescheiden aangeboden worden bij de gemeente. Dat kan op allerlei manieren.

 • Bouw en verbouwing, controle

  Wanneer iemand denkt dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat, kan de gemeente dit controleren.

 • Kampeerontheffing

  Recreatief kamperen mag in Nederland alleen op campings of terreinen die daarvoor zijn bestemd. Daarbuiten is (recreatief) kamperen dus verboden.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Een gehandicaptenparkeerplaats is er voor mensen met een lichamelijke beperking. De parkeerplaats kan onder een aantal voorwaarden aangevraagd worden.

 • Verplichte verbetering woning

  Eigenaren van een woning, woonkeet of -wagen moeten voldoen aan eisen van het Bouwbesluit. De gemeente kan eigenaren verplichten om dit te verbeteren.

 • Informatie opvragen bij de gemeente (Woo)

  Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo streeft naar een transparante en actief openbaar makende overheid.

 • Mantelzorgwoning (ver)bouwen

  Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning (in of bij een bestaand woonhuis) waarin alle voorzieningen aanwezig zijn.

 • Loterij, prijsvraag, bingo organiseren

  Voor het organiseren van een kansspel is een vergunning nodig. Voor een bingo of kansspel ter promotie is een melding voldoende.

 • Van bijstand naar werk

  De bijstand is een tijdelijk vangnet. U moet er alles aan doen om werk te vinden. Daar hoort bij dat u uw kansen op werk moet vergroten.