Zoekresultaat 11 - 20 van 75 resultaten

 • Kwijtschelding belasting

  Hebt u weinig geld en kunt u een gemeentelijke belasting niet betalen? Dan vraagt u bij de gemeente kwijtschelding aan. Wij sturen deze aanvraag naar Cannock Chase en zij kijken of u hiervoor in aanmerking komt. Daarbij kijken zij naar uw vermogen, inkomen en uitgaven.

 • Hondenbelasting

  In Vught betaalt u geen hondenbelasting.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Wilt u voor een bepaald beroep in aanmerking komen? Dan hebt u soms een bewijs van Nederlanderschap nodig. Dit is een verklaring van de gemeente dat u de Nederlandse nationaliteit hebt. Staat u bij ons ingeschreven? Vraag dit bewijs dan bij ons aan.

 • Vlooienmarkt, rommelmarkt of snuffelmarkt

  Organiseert u op niet-commerciƫle basis een vlooienmarkt, rommelmarkt of snuffelmarkt? U hoeft dan geen vergunning aan te vragen. Wel moet u het evenement ten minste zes weken van te voren melden bij de gemeente.

 • In- of uitrit aanleggen

  Wilt u een in- of uitrit aanleggen bij uw woning of bedrijf dan vraagt u dat aan via het omgevingsloket.nl.

 • Stimuleringssubsidie

  Voor activiteiten voor ouderen, jeugd, mensen met een beperking of die gericht zijn op sport, amateurkunst en volkscultuur/immaterieel erfgoed is een stimuleringssubsidie mogelijk.

 • Wegwijs+

  Waar kan ik terecht voor vragen over het opvoeden en opgroeien van mijn kind? Wat doe ik als mijn kind jeugdzorg nodig heeft, bijvoorbeeld omdat er gedragsproblemen zijn? Wat zijn de mogelijkheden voor een persoonsgebonden budget?

 • Bewijs van in leven zijn

  Een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent. Pensioenfondsen of andere uitkerende instanties kunnen daar om vragen. Staat u in Vught ingeschreven? Vraag dit bewijs dan bij ons aan.

 • Grof huisvuil

  U kunt grof huisvuil laten ophalen. Neem hiervoor contact op met de Afvalstoffendienst.

 • Uittreksel basisregistratie personen

  Soms hebt u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) nodig. Dit is een verklaring van de gemeente dat u in Vught woont. Op het standaard uittreksel staat uw naam, adres, geboorteplaats en datum en uw burgerservicenummer (BSN).