Zoekresultaat 11 - 13 van 13 resultaten

  • Noodsituatie, ongeluk of storing melden

    Bel in geval van nood direct met 0314 369369. Wij zijn ook buiten kantooruren bereikbaar. Ongelukken of storingen zonder spoed kun je online melden.

  • Klacht over aanbesteding

    Ben je het niet eens met de manier waarop een aanbesteding is verlopen. Dan kan je een klacht hierover indienen. We hebben hier samen met andere waterschappen een centraal meldpunt voor. 

  • Activiteitenbesluit

    Het Activiteitenbesluit (besluit van de minister op basis waarvan vergunningverlening plaatsvindt.) -voorheen Lozingenbesluit- met daarin de voorschriften voor agrarische bedrijven is vanaf 1 januari 2013 van kracht. De voorschriften hebben betrekking op het beperken van afvalwaterlozingen van het erf, het zorgvuldig spuiten en bemesten van gewassen en percelen en het aanhouden van teeltvrije zones langs watergangen.