Zoekresultaat 11 - 20 van 45 resultaten

 • Kinderopvangtoeslag

  Kinderopvangtoeslag is een (gedeeltelijke) vergoeding in de kosten van kinderopvang. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van vele factoren.

 • Alcohol schenken tijdens evenement

  Voor het schenken en verkopen van alcohol op een evenement is een ontheffing nodig. Ook gelden er diverse voorwaarden.

 • Afval, klein chemisch afval

  Particulieren kunnen klein chemisch afval op verschillende plekken inleveren. Bedrijven mogen dit alleen doen als ze een vergunning hebben.

 • Jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg (ggz)

  De gemeente kijkt samen met ouders welke hulp ze kan bieden aan kinderen met geestelijke problematiek.

 • Grafsteen of gedenkteken plaatsen

  Voor een grafsteen of gedenkplaat is een vergunning nodig. Voor een openbaar gedenkteken is toestemming nodig. Een specialist regelt dit meestal.

 • Overledene naar het buitenland vervoeren

  Een overledene mag naar het buitenland vervoerd worden. Bij de douane moet een aantal documenten getoond worden die men kan opvragen bij de gemeente.

 • Bodemonderzoek

  Een bodemonderzoek geeft de kwaliteit weer van de bodem op dat moment.

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Een echtscheiding of beƫindiging van geregistreerd partnerschap moet worden aangevraagd via een advocaat. Verschillende situaties zijn mogelijk.

 • Volwasseneneducatie

  Volwasseneneducatie is onderwijs voor volwassenen en leerlingen die vast zijn gelopen in regulier onderwijs. Het kan gevolgd worden op het ROC.

 • Burgerservicenummer

  Iedereen heeft een uniek persoonsnummer: het burgerservicenummer (BSN).