Zoekresultaat 11 - 20 van 51 resultaten

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of organisaties kunnen om een VOG vragen.

 • Participatieverklaring

  De Participatieverklaring is een document waarin je verklaart te weten van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving en ze respecteert.

 • Bijstand, vrijwilligerswerk

  Als u een bijstandsuitkering ontvangt en u wilt vrijwilligerswerk doen, dan moet u vooraf toestemming vragen aan uw contactpersoon van de gemeente.

 • Verwijderen privacygevoelige persoonsgegevens

  U kunt alleen gegevens over uw adoptie, uw kind dat u ter adoptie hebt afgestaan of uw geslachtsverandering uit de BRP laten verwijderen.

 • Beschermd wonen (Wmo)

  Bent u of kent u iemand die tijdelijk 24-uur per dag begeleiding nodig heeft? Misschien komt u of uw naaste in aanmerking voor beschermd wonen

 • Bijstand, heronderzoek

  Met een heronderzoek kan de gemeente zien of u nog steeds recht hebt op uw uitkering. Ook kijkt de gemeente of het u lukt om werk te vinden.

 • Naamswijziging voornaam

  U kunt de rechter vragen om uw voornaam te wijzigen. Bijvoorbeeld omdat u uw voornaam lelijk vindt of uw voornaam niet meer bij u past.

 • Jeugdgezondheidszorg

  Jeugdgezondheidszorg is de publieke gezondheidszorg voor kinderen van 0-19 jaar. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie.

 • Bestemmingsplan verder uitgelegd

  Geeft het geldende bestemmingsplan u geen ruimte om te (ver)bouwen of het gebruik van gebouw of grond te veranderen? Daar zijn uitzonderingen op.

 • Oud papier en karton

  Oud papier en karton zijn afvalsoorten die erg goed te recyclen zijn. In Nederland bestaat nieuw papier en karton voor ruim 80% uit oud papier.