Zoekresultaat 11 - 17 van 17 resultaten

 • Aangifte van overlijden

  De aangifte van overlijden wordt gedaan in de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal doet de uitvaartverzorger deze aangifte, maar een nabestaande mag dit ook doen.   Wilt u als nabestaande de aangifte doen, neem dan telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 14 0252 voor een afspraak. Neem bij de aangifte een geldig legitimatiebewijs mee en de verklaring van overlijden (via arts). Neem het trouwboekje van de overledene mee als u het overlijden daarin wilt laten vastleggen.    Info voor uitvaartverzorgers  U kunt digitaal aangifte doen. Gebruik hiervoor de knop 'afspraak maken' op deze pagina. Uitvaartverzorgers kunnen ook aangifte doen via de mail. Heeft u niet eerder in deze gemeente via de mail aangifte gedaan, neem dan telefonisch contact op met burgerzaken via telefoonnummer 14 0252. 

 • Verloren of gevonden voorwerpen

  Meld een verloren of gevonden voorwerp altijd bij de gemeente. Doe dit online, telefonisch via 14 0252 of persoonlijk bij de gemeente (tijdens openingstijden en zonder afspraak).  Gevonden Als het voorwerp minder waard is dan 450,00 euro dan mag u het thuis bewaren. Als het voorwerp meer waard is dan 450,00 euro, dan bent u verplicht om het af te geven bij de gemeente. Wanneer een gevonden voorwerp niet binnen 1 jaar door de eigenaar wordt opgehaald, dan mag u het voorwerp houden. Bewaar het voorwerp thuis en zorg dat het in dezelfde staat blijft als toen u het vond. Wilt u het voorwerp liever niet thuis bewaren? Lever het dan in bij de gemeente.  Als u een voorwerp heeft aangegeven bij verlorenofgevonden en de eigenaar vindt het voorwerp, dan kan de gemeente uw contactgegevens doorgeven (alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven). Neemt de eigenaar vervolgens géén contact met u op, dan wordt het voorwerp uw eigendom, ná de wettelijke bewaartermijn van 1 jaar.   Verloren Heeft u een identiteitsbewijs verloren, zoals een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument? Bij de aanvraag van uw nieuwe document maken wij een vermissingsdocument voor u op. U hoeft daarvoor niet meer naar de politie.   Uitzonderingen Paspoorten, identiteitskaarten, rijbewijzen of vreemdelingendocumenten kunnen niet worden geregistreerd via verlorenofgevonden. Deze moet u inleveren bij de gemeente.  Legitimatiebewijzen die worden ingeleverd mogen wij in verband met risico op identiteitsfraude niet aan de houder teruggegeven. Ook sleutels worden niet geregistreerd. Als u een (bos) sleutel(s) vindt, dan kunt u deze afgeven bij de gemeente. 

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Uit een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) blijkt dat iemands gedrag geen bezwaar oplevert voor bijvoorbeeld een nieuwe baan. U hebt een VOG bijvoorbeeld nodig als u gaat werken in de kinderopvang of het onderwijs. Voor de verklaring wordt bij het ministerie van Justitie en de politie nagegaan of er over u gegevens in de straf- of politieregisters zijn opgenomen. De werkgever of organisatie die de VOG nodig heeft, geeft aan hoe u de aanvraag kunt indienen: digitaal of schriftelijk.   Digitaal aanvragen: Vaak geeft de organisatie waarvoor u een VOG nodig heeft aan, dat zij de aanvraag digitaal voor u klaarzetten. U ontvangt een mail met daarin een link om de aanvraag te doen. U betaalt met iDEAL U krijgt de VOG  (of afwijzing) binnen 1 tot 4 weken toegestuurd   Schriftelijk aanvragen aan de balie Download het VOG-aanvraagformulier via Justis en vul dit in Maak een afspraak De gemeente stuurt uw aanvraag door naar Justis U betaalt bij de aanvraag U krijgt de VOG (of afwijzing) binnen 2 tot 4 weken toegestuurd

 • Geboorteaangifte

  Bent u ouder(s) geworden? Doe de geboorteaangifte binnen drie werkdagen na de geboorte. Dit doet u in de gemeente waar het kind geboren is. Maak hiervoor een afspraak. Lukt het niet om via de website binnen drie dagen een afspraak te maken, neem dan telefonisch contact op met de gemeente via het telefoonnummer 14 0252. We maken een geboorteakte op waarmee u de naam van uw kind officieel vastlegt. We schrijven uw kind ook in de gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP) in, waardoor uw kind een Burger Service Nummer (BSN) krijgt. Vanaf 01-01-2024 is de keuze voor een achternaam uitgebreid. Kijk voor meer info op de website van de Rijksoverheid

 • Verhuizen naar Nederland

  Verhuist u vanuit het buitenland naar Nederland? En komt u langer dan 4 maanden in Nederland wonen? Dan moet u persoonlijk langskomen bij de gemeente. Inschrijven moet binnen 5 dagen na aankomst in Nederland bij de balie bij Burgerzaken. Maak hiervoor een afspraak. Verhuizen er gezinsleden met u mee? Voor elke persoon die verhuist moet een afspraak worden gemaakt zodat er voor iedereen voldoende tijd beschikbaar is.   1e Inschrijving - Verhuizen vanuit het buitenland naar Nederland (u heeft niet eerder in Nederland gewoond) Heeft u niet eerder in Nederland gewoond (of bent u vóór 01-10-1994 uit Nederland vertrokken), maak dan een afspraak voor “verhuizing vanuit het buitenland (1e inschrijving)”. Download het formulier, vul het in en neem dit mee naar uw afspraak.   Hervestiging – Terug verhuizen vanuit het buitenland naar Nederland (u was eerder in Nederland ingeschreven) Was u eerder ingeschreven in  Nederland, maak dan een afspraak voor “verhuizing vanuit het buitenland (hervestiging)”.  Download het formulier, vul het in en neem het mee naar uw afspraak. 

 • Huwelijk of geregistreerd partnerschap

  U wilt gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. De eerste stap op weg naar zo’n verbintenis is: de melding (vroeger: in ondertrouw gaan) De melding wordt gedaan in de gemeente waar u wilt trouwen of uw partnerschap wilt registreren. U moet beiden het meldingsformulier volledig invullen, en alle bijbehorende documenten (zie hieronder) moeten worden meegenomen. Als dit allemaal in orde is, maakt u een afspraak met team Burgerzaken. U kunt ook een afspraak maken als u meer informatie wilt over wat u moet regelen. Tijdens de afspraak voor de melding (maar later mag ook) kunt u een datum voor uw huwelijk/geregistreerd partnerschap inplannen bij de gemeente. U kunt samen naar deze afspraak komen, of één van beiden. Een melding moet tenminste 14 dagen, en kan maximaal een jaar voor de datum van het huwelijk/geregistreerd partnerschap worden gedaan. Na een jaar vervalt de melding. De kosten voor het huwelijk/geregistreerd partnerschap moeten worden betaald bij de afspraak voor de melding.   De melding Bij de afspraak voor de melding moet u de volgende documenten meenemen: Kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort/identiteitskaart/rijbewijs) van u en uw partner Kopie van een geldig legitimatiebewijs van alle getuigen (er moeten minimaal 2, en maximaal 4 meerderjarige getuigen aanwezig zijn bij het huwelijk/geregistreerd partnerschap) U kunt een aantal keuzes aangeven bij de melding: U kunt kiezen en uw voorkeur opgeven voor een Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand die in onze gemeente huwelijken en geregistreerd partnerschappen sluit of een verzoek doen voor een eigen trouwambtenaar.  U kunt een trouwlocatie kiezen. U kunt een vaste trouwlocatie kiezen of een verzoek doen voor een eigen trouwlocatie. U kunt een “trouwboekje” kiezen. Een trouwboekje is niet verplicht bij een huwelijk/geregistreerd partnerschap. Als u moet bewijzen dat u gehuwd/geregistreerd partner bent heeft u een kopie van de akte nodig.   Let op: de aanvraag van een “eigen trouwambtenaar” of “eigen trouwlocatie” moet minimaal 3 maanden voor de datum van uw huwelijk/geregistreerd partnerschap bij ons binnen zijn.    Tijdstippen huwelijk/geregistreerd partnerschap Een huwelijk/geregistreerd partnerschap met uitgebreide ceremonie (een persoonlijke toespraak van de trouwambtenaar) is mogelijk op maandag t/m zaterdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur. Op maandagochtend om 9.00 uur en 9.30 uur is het mogelijk om uw huwelijk/geregistreerd partnerschap kosteloos te laten sluiten in het gemeentehuis.Voorwaarden hiervoor zijn: Tenminste één van de partners moet in onze gemeente staan ingeschreven. Er mogen maximaal 6 personen aanwezig zijn. Dit is inclusief het bruidspaar/partners en de getuigen. Het is een korte ceremonie (ongeveer 10 minuten) en er wordt geen toespraak gehouden. U kunt geen voorkeur uitspreken voor een trouwambtenaar of een eigen trouwambtenaar laten benoemen. De trouwambtenaar neemt vooraf geen contact met u op. Er wordt geen muziek afgespeeld.   Naamgebruik Als u getrouwd bent/geregistreerd partner bent, kunt u ervoor kiezen (ook) met de achternaam van uw partner aangeschreven te worden door overheidsorganisaties. Dit heet naamgebruik en dit kunt u aanvragen in uw woongemeente. Uw achternaam verandert hierdoor niet. Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk U kunt uw geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk. U kunt dit met een (huwelijks) ceremonie  doen, of u kunt uw geregistreerd partnerschap aan de balie administratief laten omzetten. U heeft bij de omzetting geen getuigen nodig. Bel voor meer informatie/het maken van een afspraak met team Burgerzaken, tel. 14 0252. Trouwen in het buitenland Als u in het buitenland wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt sluiten moet u nagaan of dit mag volgens de rechten van dat land. U kunt dat navragen bij de buitenlandse instantie waar u wilt trouwen. Zij weten ook welke documenten u nodig heeft.

 • Erkenning

  Als twee mensen samen een kind krijgen en niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, heeft het kind één ouder: de biologische moeder. De vader of duomoeder moet het kind erkennen om juridisch gezien ook de ouder te zijn. De persoon die het kind erkent hoeft niet de biologische ouder te zijn.  U kunt een kind erkennen tijdens de zwangerschap, bij de geboorteaangifte of na de geboorteaangifte. Elk kind moet apart worden erkend en de moeder moet altijd toestemming geven. Met de erkenning heeft u vanaf 01-01-2023 (in de meeste gevallen) het gezamenlijk gezag geregeld. Kijk voor meer info op de website van de Rijksoverheid. Erkennen kan alleen op afspraak:  Als beide ouders de Nederlandse nationaliteit hebben: maak een afspraak (bovenste knop)  Als één of beide ouders NIET de Nederlandse nationaliteit heeft/hebben: maak een afspraak (onderste knop)  Bij de erkenning van het eerste kind kiest u welke achternaam het kind krijgt.   Vanaf 01-01-2024 is de keuze voor een achternaam uitgebreid. Kijk voor meer info op de website van de Rijksoverheid. Ieder kind moet apart worden erkend. Dus ook een tweede of volgend kind. Dat gaat niet automatisch.  De moeder moet altijd toestemming geven voor erkenning. Ook bij een tweede of volgend kind.  Waneer erkennen Tijdens de zwangerschap Het voordeel van erkenning tijdens de zwangerschap: het kind heeft bij de geboorte volgens de wet meteen twee ouders en de gewenste achternaam.  Bij het eerste kind moet de moeder persoonlijk meekomen als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt. Als u wilt dat het kind de achternaam van de moeder krijgt, kan de moeder schriftelijk toestemming geven. Bij een tweede of volgend kind moet de moeder opnieuw toestemming geven voor de erkenning. Dat kan schriftelijk. Een tweede of volgend kind uit dezelfde relatie krijgt automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind.  Erkennen kan in elke gemeente in Nederland. Het hoeft niet per se in uw woonplaats.    Bij de geboorteaangifte  Dit moet in de gemeente waar het kind geboren is.  Bij het eerste kind moet de moeder persoonlijk meekomen als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt. Als u wilt dat het kind de achternaam van de moeder krijgt, kan de moeder schriftelijk toestemming geven. Bij een tweede of volgend kind moet de moeder opnieuw toestemming geven. Dat kan schriftelijk. Een tweede of volgend kind uit dezelfde relatie krijgt automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind.  De erkenning geldt vanaf de datum dat u het kind erkent, niet vanaf de geboorte.    Na de geboorteaangifte  Dit kan in elke gemeente in Nederland. Het hoeft niet per se in uw woonplaats.  De erkenning geldt vanaf de datum dat u het kind erkent, niet vanaf de geboorte. Wilt u een minder- of meerderjarig kind erkennen? Zie voor meer informatie de website van de Rijksoverheid.