Zoekresultaat 11 - 20 van 26 resultaten

 • Basisregistratie personen (BRP), geheimhouding persoonsgegevens

  De gemeente kan voor u regelen dat bepaalde instanties de persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) van u en/of uw minderjarige kinderen niet kunnen inzien.

 • Uittreksel Burgerlijke stand aanvragen

  Een uittreksel uit de Burgerlijke stand kunt u digitaal aanvragen met DigiD.  Let op dat de levensgebeurtenis in Waddinxveen heeft plaats gevonden.

 • Uittreksel Basisregistratie personen (BRP)

  Er zijn verschillende soorten uittreksels uit de BRP mogelijk. Afhankelijk van uw situatie kiest u het uittreksel dat u nodig heeft.

 • Handtekening legaliseren

  U kunt uw handtekening onder een document laten legaliseren. U ondertekent dan het document waar een gemeenteambtenaar bij is. Met een stempel op het document bevestigen wij dat het uw handtekening is.

 • Naamgebruik veranderen

  Bent u getrouwd (geweest) of geregistreerd partner (geweest)? Of bent u gescheiden of weduwe/weduwnaar geworden? Dan kunt u zelf bij de gemeente aangeven hoe alle overheidsinstanties u voortaan kunnen aanschrijven. Dit heet naamgebruik.

 • Adoptie

  Als u een kind adopteert, ontstaat er een wettelijke familieband tussen u en het kind. Hierdoor wordt de familieband tussen het kind en de biologische ouders verbroken. De aanvraag voor de adoptie van een kind kunt u niet indienen bij de gemeente u doet een verzoek bij de rechtbank. Informatie hierover vindt u op de websites van de Rechtspraak en de Rijksoverheid.

 • Verhuizen naar Nederland

  Komt u vanuit het buitenland in Waddinxveen wonen? En verblijft u langer dan 4 maanden in Nederland? Binnen 5 dagen na aankomst in Nederland doet u persoonlijk aangifte in het gemeentehuis bij de gemeente Waddinxveen.

 • Snippergroen / restkavels kopen

  De gemeente krijgt regelmatig vragen van inwoners en ondernemers om de groenstrook aan te kunnen kopen die bij hun woning / bedrijf ligt. In bepaalde gevallen is het inderdaad mogelijk dit zogenoemde snippergroen aan te kopen, maar dan moet de groenstrook wel aan verschillende voorwaarden voldoen.

 • Verloren of gevonden voorwerpen

  Hebt u iets gevonden of verloren in Waddinxveen? Meld het via de website Verloren of gevonden. U ontvangt per e-mail een bevestiging, dit is ook uw bewijs van aangifte. Na de melding kunt u het gevonden voorwerp zelf bewaren of in bewaring geven bij de gemeente. Denkt u dat het om diefstal gaat, dan moet u aangifte bij de politie doen.

 • Bewijs van in leven zijn

  Met een bewijs van in leven zijn kunt u schriftelijk bewijzen dat u op het moment van afgifte in leven bent. Verzekeringen en pensioenfondsen vragen vaak om dit bewijs als u in aanmerking komt voor een uitkering. Het uittreksel wordt per post naar uw huis gestuurd.