Zoekresultaat 11 - 20 van 25 resultaten

 • Bouwinitiatief

  Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u overleggen met de gemeente. Als uw (bouw)plan op grote schaal afwijkt van het bestemmingsplan of als uw (bouw)plan veel impact heeft op de omgeving, kunt u een bouwinitiatief aanvragen.

 • Fietsenrek aanvragen

  Met het plaatsen van fietsenrekken willen we het gebruik van de fiets verbeteren. Een (extra) fietsenrek in uw straat een goede oplossing? Vraag er een aan.

 • Landmeetkundige gegevens inzien

  Heeft u landmeetkundige gegevens nodig? Deze vraagt u op bij het Kadaster. Of bekijk ze online op de landelijke basiskaart.

 • Watervergunning

  Als u grondwater, regenwater, afvalwater of oppervlaktewater gebruikt, kunt u een watervergunning nodig hebben. Deze vraagt u digitaal aan via Omgevingsloket. De waterbeheerder is het bevoegd gezag voor de watervergunning. Watervergunning aanvragen U vraagt de vergunning aan door in te loggen met DigiD (voor uzelf) of eHerkenning (voor een bedrijf) via de knop hierboven. U geeft onder andere door: uw naam…

 • Vraag een vergunning aan

  Voor verschillende werkzaamheden heeft u een vergunning nodig. U kunt ook direct een vergunning aanvragen of een vergunningcheck doen via het omgevingsloket.

 • Vergunning om pand als woning te gebruiken

  U mag een gebouw dat geen woning is niet zomaar gebruiken als woning. Bijvoorbeeld een kantoorgebouw of winkel. U heeft hier eerst een omgevingsver...

 • Huur en Pacht

  De gemeente heeft ook gronden in eigendom die zij verhuurt of verpacht. Meestal voor agrarische doeleinden. Als er gronden beschikbaar komen voor verhuur/verpachting, dan maakt de gemeente dit bekend op www.overheid.nl. Iedereen die interesse heeft in de grond kan zich, afhankelijk van de procedure inschrijven.

 • Vergoeding planschade

  Wordt er een drukke weg aangelegd naast uw woning? Is uw bedrijf minder goed bereikbaar doordat de weg veranderd is? Neemt een nieuw hoog gebouw het zonlicht uit uw tuin weg? Wordt uw bedrijf of uw woning hierdoor minder geld waard? En kon u niet weten dat deze verandering er zou komen? Dan kan het zijn dat u recht heeft…

 • Kadastrale gegevens opvragen

  Het Kadaster houdt allerlei gegevens bij van alle gebouwen en stukken grond in Nederland. Bijvoorbeeld wie de eigenaar is, waar de erfgrens ligt en of er kabels in de grond liggen. U bekijkt deze gegevens op de website van het Kadaster.

 • Woonvisie

  We willen dat iedereen fijn kan wonen in Westerwolde. Of u hier nu blijft of komt wonen. Genoeg woningen in een fijne omgeving zijn dus hard nodig. In onze woonvisie leggen we vast hoe we daarvoor zorgen. Op dit moment werken wij aan de nieuwe woonvisie 2025-2029.