Zoekresultaat 11 - 20 van 75 resultaten

 • Ontgronding, schadevergoeding

  U kunt een schadevergoeding aanvragen voor schade die u lijdt door een ontgrondingsvergunning.

 • Inzage provinciaal inpassingsplan

  Als het gaat om dingen die voor de hele provincie belangrijk zijn, kan de provincie voor een bepaald grondgebied binnen de provincie een inpassings...

 • Landinrichtingsplan, inzage

  Een landinrichtingsplan kan belangrijke gevolgen voor u hebben. Daarom kunt u een landinrichtingsplan kosteloos inzien bij de provincie. In een landinrichtingsplan zet de

 • Vergoeding schade door waterbeheer

  Het kan voorkomen dat u schade lijdt door werkzaamheden in het waterbeheer. In dat geval kunt u een verzoek indienen bij de instantie die de werkza...

 • Intrekken/wijzigen vergunning onttrekken grondwater of infiltreren water, schadevergoeding

  Het kan voorkomen dat uw vergunning om grondwater te onttrekken of om water te infiltreren ingetrokken of gewijzigd wordt. Als u hierdoor schade lijdt of zal lijden, dan kunt u schadevergoeding krijgen. 

 • Omgevingsvergunning wateronttrekkingsactiviteit

  Wateronttrekkingsactiviteiten zijn bijvoorbeeld: het oppompen van water uit grondwater of oppervlaktewater om er drinkwater van te maken. Of het gebruik van rivierwater voor koeling in een productieproces.

 • Omgevingsverordening Fryslân, ontheffing

  Wilt u als gemeente ruimtelijke activiteiten uitvoeren? Bijvoorbeeld een woonwijk bouwen, een viaduct aanpassen of een boerenbedrijf verplaatsen? S...

 • Provinciale heffing voor grondwateronttrekking

  In de meeste gevallen moet u aan de provincie belasting betalen voor het onttrekken van grondwater. Hoeveel belasting u moet betalen, is afhankelijk van de hoeveelheid grondwater die u onttrekt. U kunt de aangifte doen bij de provincie.

 • Meldingsplicht voor verontreiniging bodem oppervlaktewater

  Merkt u een verontreiniging of aantasting van bodem of oever op? Meld dit dan zo snel mogelijk bij de waterbeheerder. Dit is meestal Rijkswaterstaat, het waterschap of de provincie.

 • Aanvragen schadevergoeding door gevolgen ontgrondingsvergunning

  U kunt een schadevergoeding aanvragen voor schade die u lijdt door een ontgrondingsvergunning.