Zoekresultaat 11 - 15 van 15 resultaten

 • Overbodige of lekkende tanks melden

  Overbodige of lekkende tanks melden Luister Ondergrondse tanks die niet meer gebruikt worden, kunnen de bodem verontreinigen. Ze moeten daarom verwijderd worden. U moet dit melden bij de gemeente. Lekkende tanks kunnen veel overlast veroorzaken. Ze kunnen het grondwater verontreinigen, leidingen (zoals drinkwater- en rioolleidingen) en kabels (elektriciteit- en telefoonkabels) aantasten en bomen en planten vergiftigen. Ook komt stankoverlast vaak…

 • Fraude met bijstandsuitkering melden

  Fraude met bijstandsuitkering melden Luister Denkt u dat iemand onterecht een uitkering krijgt? Meld dit bij de gemeente. U hoeft uw eigen naam niet te noemen. Melden Fraude melden(Externe link) U kunt uitkeringsfraude ook telefonisch melden via de Tiplijn (070) 353 79 71 of per post sturen naar: Gemeente Den Haag t.a.v. afdeling Handhaving & Fraudebestrijding Antwoordnummer 1630 2502 VB…

 • Gemeentegrond huren of kopen

  Gemeentegrond huren of kopen Luister U kunt een aanvraag indienen om huurder of eigenaar te worden van gemeentegrond. Hier is een aantal voorwaarden aan verbonden. Dat zorgt ervoor dat de openbare ruimte zijn kwaliteit behoudt. Voorwaarden Voorwaarden voor het stukje gemeentegrond: De grond moet direct grenzen aan uw eigen bezit. Bent u huurder, dan kan de eigenaar deze aanvraag indienen.De…

 • Ontheffing beding van zelfbewoning aanvragen

  Ontheffing beding van zelfbewoning aanvragen Luister Bij de uitgifte van nieuwe erfpachtrechten voor woningen kan in de voorwaarden een beding van zelfbewoning of anti-speculatiebeding staan. U kunt ontheffing van dit beding aanvragen. Wat is het Een beding van zelfbewoning houdt in dat u verplicht bent een aantal jaren zelf in uw nieuwe woning te wonen. Deze voorwaarde is bedoeld om…

 • Inschrijving BRP vanuit het buitenland voor kennismigranten en wetenschappelijk onderzoekers

  Inschrijving BRP vanuit het buitenland voor kennismigranten en wetenschappelijk onderzoekers Luister Bent u door de IND aangemerkt als kennismigrant of wetenschappelijk onderzoeker? En komt u vanuit het buitenland, langer dan 4 maanden wonen in Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg of Rijswijk? Dan kunt u zich versneld laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). De versnelde inschrijving is een samenwerking tussen de…