Zoekresultaat 11 - 20 van 129 resultaten

 • Watervergunning

  Voor bepaalde activiteiten met grondwater en (in of op) het oppervlaktewater is een watervergunning nodig. Soms is alleen een melding voldoende.

 • Huis aan huisactie, collecte of kledinginzameling

  Hier vindt u meer informatie over huis aan huisactie, collecte of kledinginzameling.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  In een bewijs van Nederlanderschap staat dat iemand de Nederlandse nationaliteit heeft. Dit bewijs kan om verschillende redenen aangevraagd worden.

 • Opvang (Wmo)

  Bij huiselijk geweld of andere problemen in de thuissituatie kan opvang worden aangevraagd. Iedere gemeente is zelf verantwoordelijk voor de opvang.

 • Recreatiewoning bewonen

  Er moet toestemming gevraagd worden om permanent in een recreatiewoning te wonen.

 • Trouwen in het buitenland

  Voor trouwen in het buitenland is een ongehuwdverklaring of een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. Soms zijn meer documenten nodig.

 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid

  Een aanbesteding is de procedure waarbij een opdrachtgever een opdracht wil laten uitvoeren en bedrijven vraagt om hiervoor een offerte in te dienen.

 • Vreemdelingenpaspoort

  Als iemand een geldige verblijfsvergunning heeft, maar (nog) niet de Nederlandse nationaliteit, dan kan diegene een vreemdelingenpaspoort aanvragen.

 • Inwonerspanel U Spreekt

  De gemeente Aalten heeft een online inwonerspanel die inwoners uitgenodigd om mee te denken over onderwerpen die in de gemeente spelen.

 • Koninklijke onderscheiding, lintje

  Wat is het? Als u iemand kent in uw omgeving die een lintje verdient, dan kunt u die persoon voordragen.