Zoekresultaat 11 - 20 van 37 resultaten

 • Tijdelijke ontheffing alcohol schenken

  Als u bedrijfsmatig alcohol wilt schenken hebt u een alcoholvergunning nodig. Onder bepaalde voorwaarden kunt u echter een tijdelijke ontheffing krijgen.

 • Krediet voor gevestigde ondernemer geboren voor 1-1-1960 (ouderenregeling)

  U bent al minstens tien jaar ondernemer en u bent geboren voor 1 januari 1960. Uw bedrijf is niet levensvatbaar meer. Toch wilt u doorgaan. U kunt dan een maximaal krediet van € 10.607,- aanvragen.

 • Open data

  Bent u op zoek naar gegevens? Bijvoorbeeld om met een combinatie van gegevens een app te ontwikkelen waar meerdere mensen wat aan hebben? Of omdat u de gegevens van de overheid wilt analyseren om antwoord te krijgen op een vraag? Dan kunt u gebruik maken van open data. Staat de benodigde data niet bij de reeds bestaande datasets, dan kunt u hieronder een dataset (met DigiD) online aanvragen.

 • Wet Bibob

  De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) is een middel om de integriteit van de overheid te beschermen.

 • Gedoogverklaring coffeeshop

  In een coffeeshop is de handel en het gebruik van softdrugs onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Als u een coffeeshop wilt beginnen, hebt u daarvoor een gedoogverklaring nodig. U komt voor een gedoogverklaring in aanmerking als er in de gemeente Apeldoorn minder dan 5 coffeeshops aanwezig zijn.

 • Krediet voor gevestigde ondernemer

  Uw bedrijf bestaat al minstens anderhalf jaar is levensvatbaar. Is het noodzakelijk voor de voortzetting van uw bedrijf dat u een krediet ontvangt? Dan kunt u een krediet aanvragen

 • Terrasvergunning

  U hebt een terrasvergunning nodig wanneer u een terras wilt plaatsen bij uw bedrijf. Óók als het terras op uw eigen terrein komt. U hebt in principe géén terrasvergunning nodig als u een terras buiten de bebouwde kom of bij een para commerciële instelling, zoals een sportvereniging of verzorgingstehuis, wilt plaatsen.

 • Collectevergunning

  Collecteren is het inzamelen van geld of goederen óf hiervoor een tekenlijst aanbieden voor een liefdadig of ideëel doel. Ook het aanbieden van goederen of diensten voor ditzelfde doel, is een vorm van collecteren. Voor een groot deel van de collectes binnen de gemeente - zoals collectes in besloten kring - is een vergunning niet verplicht. In sommige gevallen wel.

 • Uitkering startende ondernemer

  U heeft een ondernemingsplan en de vooruitzichten zijn goed. U verwacht alleen de eerste maanden nog niet voldoende te verdienen. U kunt dan een uitkering als startende ondernemer aanvragen.

 • Begrotingssubsidie

  In de begroting van de gemeente wordt jaarlijks een subsidiebedrag opgenomen voor een aantal (grotere) organisaties die een belangrijke bijdrage leveren aan gemeente Apeldoorn.