Zoekresultaat 11 - 20 van 54 resultaten

 • Afgezet gebied binnengaan

  Om een afgezet gebied binnen te gaan, moet iemand een ontheffing aanvragen bij de gemeente.

 • Watervergunning

  Voor bepaalde activiteiten met grondwater en (in of op) het oppervlaktewater is een watervergunning nodig. Soms is alleen een melding voldoende.

 • Woonwagens

  Er zijn speciale standplaatsen voor woonwagens. Er is een omgevingsvergunning nodig om hier een woonwagen neer te zetten. Ook gelden er eisen.

 • Bestemmingsplan bekijken

  In een bestemmingsplan staat hoe de grond en de gebouwen die erop staan, gebruikt mogen worden. De gemeenteraad bepaalt wat er in het plan staat.

 • Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken

  De gemeente bewaart bouwtekeningen en -plannen. Inwoners kunnen deze inzien.

 • Handtekening legaliseren

  Als bewezen moet worden dat een handtekening op een document echt afkomstig is van een uniek persoon, kan de handtekening gelegaliseerd worden.

 • Vuur stoken

  Voor het stoken van vuur in de openbare lucht is vaak een ontheffing nodig. Dit geldt niet voor ongevaarlijke vuren, zoals barbecues en vuurkorven.

 • Bezwaar en beroep indienen

  Wanneer iemand het oneens is met een besluit, kan diegene binnen 6 weken bezwaar maken middels een bezwaarschrift.

 • Bestemmingsplan aanpassen

  Door een aanpassing in het bestemmingsplan aan te vragen, kunnen de regels voor het gebruik van grond of gebouwen in een gebied veranderen.

 • Monument aanwijzen

  De gemeente kan gevraagd worden om een pand, object of plaats als gemeentelijk monument aan te wijzen. Hierbij worden regels gehanteerd.