Zoekresultaat 11 - 20 van 39 resultaten

 • Vergunning verkoop consumentenvuurwerk

  Als u vuurwerk wilt verkopen tijdens de vastgestelde verkoopdagen in De Bilt dan heeft u een vergunning nodig. U kunt deze vergunning online aanvragen.

 • Melding afwijking schenktijden paracommercie

  Wilt u als buurthuis of sportkantine alcoholische drank verstrekken buiten de voorgeschreven schenktijden? Meld dit dan vooraf bij de gemeente De Bilt.

 • Splitsingsvergunning

  Als u een pand wilt splitsen in de gemeente De Bilt, heeft u een splitsingsvergunning nodig. Deze kunt u online aanvragen.

 • Aansprakelijk stellen

  Heeft u schade opgelopen? En is dat verwijtbaar aan de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

 • Afwijken van een bestemmingsplan

  Heeft u bouwplannen die niet passen in het geldende bestemmingsplan? In sommige gevallen geeft de gemeente toestemming om af te wijken van het plan.

 • Ontheffing alcoholwet (art.35)

  Wilt u zwak-alcoholische dranken verkopen tijdens een evenement? Dan heeft u in De Bilt een ontheffing nodig van de Drank- en horecawet.

 • Ontheffing winkeltijden

  Als u een winkel open wilt houden op dagen en/of uren die niet zijn toegelaten volgens de Winkeltijdenwet dan kunt u een ontheffing aanvragen.

 • Ontheffing sluitingsuur

  Wilt u uw horecabedrijf langer open houden dan is toegestaan in de gemeente De Bilt, vraag dan een ontheffing sluitingstijden horecabedrijven aan.

 • Omgevingsvergunning

  Op Omgevingsloket online van De Bilt kunt u een vergunningcheck doen om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

 • Ruimtelijke plannen

  In een bestemmingsplan staat precies waarvoor de grond gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld of er gebouwd mag worden en zo ja hoe hoog.