Zoekresultaat 11 - 20 van 113 resultaten

 • Knalapparatuur

  Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het verboden om zonder melding of ontheffing een knalapparaat in te zetten om in het wild levende diersoorten te verjagen die schade veroorzaken aan gewassen.

 • Inzage persoonsgegevens aanvragen

  U kunt een aanvraag indienen voor een inzage-verzoek van uw persoonsgegevens.

 • Inburgeren

  Mensen die in Nederland komen wonen moeten inburgeren. In Nederland zijn daar afspraken over gemaakt. De afspraken staan in de Wet inburgering.

 • Bijzondere bijstand advocaatkosten

  Als er gebruik wordt gemaakt van de diensten van een advocaat, moet daarvoor worden betaald. Soms komen daar ook nog andere kosten bij zoals griffierecht. Als u geen gebruik kunt maken van een andere vergoeding voor deze kosten en u kunt deze kosten niet betalen, kan daarvoor bijzondere bijstand worden verstrekt.

 • Meld misdaad anoniem

  M. is een meldlijn waar u anoniem informatie kunnen geven over ernstige misdrijven, zoals moord en doodslag, overvallen, brandstichting, inbraken, (auto)diefstallen, mishandeling, wapen- en drugshandel, mensenhandel en verkrachting.

 • Veilig wonen

  Op de website politiekeurmerk Veilig Wonen vindt u informatie hoe u zich kunt wapenen tegen inbrekers.

 • Verloren of gevonden voorwerpen

  Hebt u iets gevonden of verloren in onze gemeente? Meld het via de website Verloren of gevonden.

 • Loterij of kansspel organiseren

  Als u een kansspel wilt organiseren waarbij u prijzen uitreikt, heeft u een vergunning nodig.

 • Toezicht op en handhaving van openbare orde

  BOA’s en wijkagenten van de politie houden toezicht op de openbare orde in onze gemeente. Indien nodig handhaven zij ook.

 • Alcoholvergunning

  Wilt u alcohol schenken in een commerciële horeca-inrichting? Dan heeft u een alcoholvergunning nodig. In een dergelijke horeca-inrichting mag u zowel zwak-alcoholhoudende dranken als sterke dranken verkopen voor gebruik ter plaatse.