Zoekresultaat 11 - 20 van 35 resultaten

 • Asbest verwijderen

  Wilt u asbest verwijderen in of rondom uw huis of bedrijf? Aan de verwijdering van asbest zijn regels gesteld. Asbest is namelijk een schadelijk materiaal. Als het breekt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Vandaar dat in bepaalde omstandigheden een vergunning of een melding nodig is voor het slopen van asbest.

 • Automatische incasso, machtiging

  U kunt de aanslag gemeentelijke belasting en/of de rekening voor de onderhoudsbijdrage CAI automatisch in termijnen betalen. Dat is makkelijk, want u betaalt altijd op tijd, zonder dat u er omkijken naar heeft. Met een van de onderstaande formulieren kunt u automatische incasso aanvragen of intrekken.

 • Betalingsregeling

  U kunt als belastingplichtige een betalingsregeling bij ons aanvragen als u moeite heeft uw belastingaanslag op tijd te betalen. U doet dit door een e-mail te sturen naar de sectie invordering/ Belastingen. Bij de e-mail voegt u aanvullende informatie (zie hieronder). Voor toeristenbelasting is geen betalingsregeling mogelijk.

 • Precariobelasting

  U betaalt precariobelasting als u voorwerpen plaatst in, op of boven gemeentegrond die bestemd is voor de openbare dienst.

 • Incidentele subsidie kunst en cultuur

  U vraagt incidentele subsidie aan voor eenmalige activiteiten. Of voor (bijzondere) incidentele projecten en/of activiteiten die niet horen bij uw reguliere bezigheden. Wilt u incidentele subsidie aanvragen op het gebied van kunst en cultuur? Gebruik dan het aanvraagformulier hieronder en lees eerst goed door welke documenten u moet bijvoegen.

 • Gladheid bestrijden

  Als het glad dreigt te worden, strooien wij volgens een vaste route. Als eerste strooien we de hoofdverbindingswegen. Dit zijn voornamelijk de geasfalteerde wegen. Zodra deze wegen begaanbaar zijn gemaakt, komen de wijkontsluitingswegen aan de beurt. En tot slot de woonstraten en -pleinen.

 • Aanvraag extra afvalcontainers

  Wilt u een extra GFT-container aanvragen? Dat kan door dit formulier in te vullen.

 • Sportkampioenen

  De gemeente Edam-Volendam kent een rijk sportleven, getuige het ruime aanbod van 77 sportverenigingen. De sportverenigingen leveren jaarlijks diverse Nederlandse kampioenen af, van amateur- tot profniveau. Het hoge prestatieniveau heeft er zelfs toe geleid dat onze gemeente is verkozen tot Topsportgemeente in 2011 én 2013.

 • Anti-speculatiebeding in de Broeckgouw

  Bent u eigenaar van een (nieuwbouw)woning waarop een anti-speculatiebeding rust? En bent u van plan uw woning te verkopen? Dan bent u daarbij gebonden aan de voorwaarden die hieraan worden gesteld in het anti-speculatiebeding van de leveringsakte. Dit betekent dat, voordat u de woning mag verkopen, u hiervoor toestemming nodig hebt van de gemeente. Voor het indienen van een verzoek tot verkoop van een woning, waarop een anti-speculatiebeding van toepassing is, kunt u gebruik maken van het formulier “Verzoek verkoop woning met anti-speculatiebeding”.

 • Wijzigen of opzeggen parkeerontheffing

  Woont u in een blauwe zone, heeft u een parkeerontheffing en wijzigt uw kenteken? Dan kunt u hier een wijziging van uw parkeerontheffing aanvragen. U heeft hier uw DigiD voor nodig.