Zoekresultaat 11 - 20 van 104 resultaten

 • Archiefbescheiden, machtiging beperking openbaarheid

  Archiefstukken ouder dan 75 jaar moeten openbaar gemaakt worden. In bijzondere gevallen verleent de overheid speciale machtigingen om de beperking ...

 • Activiteiten/werken verrichten in het beperkingengebied wegen

  Wilt u bijvoorbeeld een uitrit, kabels en leidingen, duikers, goten, peilbuizen of afrasteringen aanleggen of wijzigen, of dempen of anderszins wij...

 • Ontgrondingsvergunning

  Ontgronden betekent dat u in de bodem graaft. Dit geldt voor zowel de landbodem als de waterbodem. Veel activiteiten waarbij in de bodem gegraven w...

 • Grenscorrecties gemeente, goedkeuring

  Binnen 2 maanden na het vaststellen van die regeling komt de provincie Fryslân met een beschrijving van de nieuwe grenzen. Deze grenzen zijn ...

 • Aansprakelijkheid bij opslaan vuurwerk

  Voor de opslag van professioneel vuurwerk, moet uw aansprakelijkheid voldoende gedekt zijn. Bijvoorbeeld in de vorm van een verzekering. Dit bewijs...

 • Bemiddeling gemeenten en waterschappen door provincie

  De provincie bemiddelt bij meningsverschillen tussen of met gemeenten en waterschappen. De provincie biedt ook hulp als er problemen zijn tussen ee...

 • Verslag energie-audit indienen

  Een energie-audit is een onderzoek naar het energieverbruik van uw bedrijf. Bijvoorbeeld hoeveel energie uw gebouwen verbruiken. Ook bekijkt u hoe ...

 • Ongewoon voorval melden uit natuur of bij milieubelastende activiteit

  Bij een ongewoon voorval gebeurt er iets dat afwijkt van het normale verloop. Denk hierbij aan brand of een explosie, een storing binnen een bedrij...

 • Provinciale besluiten, inzage

  Iedereen die dat wil, mag besluiten van het provinciaal bestuur met algemeen verbindende voorschriften inzien. Dit is gratis. U kunt de stukken bek...

 • Stikstof omgevingsvergunning aanvragen

  Provincie Fryslân verleent vergunningen op grond van de Omgevingswet voor het onderdeel stikstof met uitzondering van aanvragen die in gebrui...