Zoekresultaat 11 - 20 van 27 resultaten

 • Cultuur, subsidie

  Een culturele instelling of producent kan subsidie aanvragen voor activiteiten waarmee een groter publiek of een ander publiek in aanraking komt me...

 • Programma stimulering regionale arbeidsmarkt en scholing, deelname

  Stimulering samenwerking MKB en MBO Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan bevoegde gezagen van onderwijsinstellingen. De insteek is landelijk fo...

 • Opslag vaste en niet vaste stoffen en voorwerpen langs de provinciale weg

  Als u langs een weg goederen wilt opslaan, controleer dan eerst wie de beheerder van deze weg is. Voor de openbare wegen in beheer bij provincie Fr...

 • Bomen kappen, melding indienen of maatwerkvoorschrift aanvragen

  Wanneer meldt u het kappen? In deze situaties moet u een melding doen, voordat u een boom wilt kappen:Wanneer de te kappen bomen of omgevallen/besc...

 • Inzage in aanwijzing zwemlocaties

  De provincie Fryslân wijst ieder jaar zwemlocaties aan op haar grondgebied die tijdens het zwemseizoen gebruikt mogen worden. Het zwemseizoen...

 • Geluidbelastingkaart inzien

  Als u dicht bij een drukke provinciale weg of spoorweg woont, kunt u geluidsoverlast hebben van het weg- of spoorverkeer. Ook een school of ziekenh...

 • Financiële regeling voor een monument aanvragen

  Een lening voor monumenten vraagt u aan bij het Nationaal Restauratiefonds. Er zijn verschillende leningen:Cultuurfonds-hypotheek: Hiermee financie...

 • Dwangsom aanvragen bij een te laat besluit

  De provincie moet binnen een vaste termijn een besluit nemen op uw aanvraag of bezwaarschrift voor een vergunning of ontheffing. Doet de provincie ...

 • Evenementen op of langs provinciale weg

  Voor evenementen vraagt u een vergunning aan bij de gemeente. Als het evenement op of langs een openbare weg plaatsvindt, zijn ook vergunningen nod...

 • Hergebruik van overheidsinformatie aanvragen

  Provincies zijn verplicht om hergebruik van hun informatie mogelijk te maken. Iedereen mag bij de provincie een verzoek om informatie voor hergebru...