Zoekresultaat 11 - 20 van 149 resultaten

 • Incidentele festiviteit melden

  U mag een aantal keer per jaar een festiviteit organiseren voor uw horecabedrijf of recreatiebedrijf. Bijvoorbeeld:

  • een muziekoptreden in een café
  • een feest samen met andere horeca
  • een personeelsfeest van uw horecabedrijf

 • Commissie omgevingskwaliteit (Welstandscommissie)

  Vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Hiermee verandert er veel bij het aanvragen van vergunningen om te (ver)bouwen. Ook zijn er nieuwe termen: De Welstandscommissie heeft voortaan commissie omgevingskwaliteit.

  De commissie omgevingskwaliteit bestaat uit twee subcommissies: 

  • de commissie ruimtelijke kwaliteit;
  • de erfgoedcommissie.

  De commissie omgevingskwaliteit geeft advies aan burgemeester en wethouders over het uiterlijk van bouwwerken en plannen met betrekking tot monumenten en beschermd stadsgezicht, waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd of een principeplan is ingediend. De vergaderingen van de commissies zijn openbaar.

 • Begraven of cremeren

  Als een naaste van u overlijdt, kunt u hem of haar laten begraven op een gemeentelijke begraafplaats of laten cremeren waarna de urn op de begraafplaats wordt bijgezet.

  Om een plek op een gemeentelijke begraafplaats te mogen gebruiken, moet u een graf kopen of huren. Meestal doet de uitvaartverzorger dit voor u.

 • Trouwen / geregistreerd partnerschap in Gorinchem

  Gefeliciteerd, u gaat een huwelijk of partnerschapsregistratie aan! Heeft u beide de Nederlandse nationaliteit en woont u beide in Nederland dan kunt u dit online regelen met DigiD. Zorg dat u van alle benodigde documenten en formulieren een foto of scan heeft gemaakt voor het uploaden!

  Online regelen huwelijk of partnerschapsregistratie

  Heeft u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit? Of woont u of uw partner niet in Nederland? Mail dan naar trouwen@gorinchem.nl

 • Aangifte van geboorte

  Als u een kind heeft gekregen, moet u aangifte van geboorte doen. Dat moet in de gemeente waar uw kind is geboren.

  U moet uw kind binnen 3 dagen na de geboorte aangeven op het stadhuis. De dag van geboorte telt niet mee voor de termijn.

  Aangifte van geboorte doen via DigiD

 • Subsidie culturele evenementen

  Organiseert u een evenement dat bijdraagt aan het culturele klimaat in Gorinchem? Dan kunt u een aanvraag doen voor een subsidie culturele evenementen en projecten.

  Deze subsidie is bedoeld om een goed cultureel aanbod van evenementen te maken voor alle inwoners van de gemeente Gorinchem.

 • Adressen kinderopvang

  Zoekt u opvang voor uw kind? Een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een gastouder of gastouderbureau? Adressen voor kinderopvang vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

 • Bezwaar maken tegen aanslag OZB

  Bent u het niet eens met uw OZB aanslag? Dan kunt u digitaal of schriftelijk bezwaar maken.

 • Verhuizing doorgeven

  Verhuist u naar of binnen Gorinchem? Dan moet u dat melden bij de gemeente Gorinchem. Dit moet in ieder geval binnen vijf dagen na de verhuisdatum. U mag ook ruim voor de verhuisdatum de verhuizing doorgeven.

 • Snippergroen

  Grenst uw eigen grond aan een stuk openbaar groen of andere grond van de gemeente? In sommige gevallen kunt u die grond kopen en daarmee mogelijk uw tuin vergroten.

  Wilt u zo’n stukje gemeentegrond (snippergroen of een restperceel) kopen, dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente.