Zoekresultaat 11 - 20 van 405 resultaten

 • Duurzaamheidslening

  Bij het Duurzaamheidsfonds Gouda kunnen stichtingen, verenigingen en anderen een lening aanvragen met gunstige voorwaarden voor het duurzamer maken van hun gebouw.  Let op! Geld lenen kost geld.

 • Vooroverleg

  Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u uw plan met de gemeente bespreken. Dat heet een vooroverleg. Een vooroverleg is verstandig als uw (bouw)plan sterk afwijkt van de regels in het bestemmingsplan, uw (bouw)plan veel gevolgen heeft voor de omgeving of uw plannen met een monument te maken hebben. U krijgt van de gemeente dan een advies over of uw…

 • Participatieverklaring als onderdeel van de inburgering

  U bent nieuw in Nederland en bezig met de inburgering. Een verplicht onderdeel hiervan is de Participatieverklaring. Hiervoor moet u een cursus doen.

 • Openbaar groen kopen of huren

  De gemeente krijgt regelmatig vragen van inwoners of zij een stukje gemeentegrond kunnen kopen of huren. Als het gaat om overgebleven grond bij de inrichting van een wijk en het geen duidelijke functie (meer) heeft voor het openbare groen in de stad, dan noemen we het snippergroen.

 • Parkeren in de garage

  Komt u met de auto naar het centrum van Gouda? Dan kunt u het beste parkeren op de parkeerterreinen of in 1 van de parkeergarages. Deze zijn op loopafstand van de binnenstad.

 • Havens en aanlegplaatsen

  Gouda ligt centraal aan de Hollandse IJssel en de Gouwe. U kunt Gouda ook per boot bezoeken. Op deze pagina vindt u daarover meer informatie.

 • Melding geluidsoverlast

  Geluidsoverlast is erg vervelend. Heeft u last van geluidsoverlast? Dan kunt u dit melden bij de Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH).

 • Verzoek maaien

  Binnen Gouda wordt in de groenstroken onderscheid gemaakt tussen bermen en gazon. Als u het idee heeft dat een grasstrook of -veld bij u wordt vergeten met maaien, dan kunt u dit melden via een melding openbaar gebied.

 • Woo-verzoek

  De gemeente geeft op allerlei manieren informatie over gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. Toch kan het zijn dat u meer informatie wilt hebben. Deze informatie kunt u opvragen via een Woo-verzoek. De Wet open overheid (Woo) regelt uw recht op informatie van de overheid. Documenten met overheidsinformatie zijn openbaar, tenzij de Woo bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt…

 • Welstandsadvies

  Gaat u (ver-)bouwen en vraagt u daarvoor een omgevingsvergunning aan? Dan kijkt een onafhankelijke adviescommissie naar uw plannen. Dit is de Adviescommissie omgevingskwaliteit. Deze commissie let er op dat gebouwen binnen de omgeving passen. De commissie doet dit onder andere met behulp van het Welstandsbeleid 2020. In deze nota staan afspraken over wat gebouwd mag worden en hoe die gebouwen…